Szent Szellemben való


alámerítkezés

#vidamvasarnap
#osszefoglalok
Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 05. 10.
Május 6-ai Vidám Vasárnap összefoglalója
Az Egyház megalakulása óta pünkösd folyamatosan aktuális üzenet az emberiség számára, mert egyedül a Szent Szellem az, aki képes a Názáreti Jézus személyét naggyá tenni az életünkben.

Az Egyház megalakulása óta pünkösd folyamatosan aktuális üzenet az emberiség számára, mert egyedül a Szent Szellem az, aki képes a Názáreti Jézus személyét naggyá tenni az életünkben. Ezért ma is engednünk kell, hogy Krisztus “szellemben és tűzben” alámerítsen bennünket. A május 6-ai Vidám Vasárnap közvetítés összefoglalója.

Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

A Máté evangéliumában szereplő profetikus kép nem véletlenül ennyire népszerű pünkösdi körökben (3:11-12). Ez az igeszakasz Jézus mennyei, és nem földi szolgálatára vonatkozik, mivel csak a mennybe menetele után teljesedett be. Krisztus földi szolgálata a kiüresítésről és az ezt követő érdem gyűjtésről szólt, mégpedig a benne hívők részére. Az Ő érdemei tették ugyanis a kegyelmet elérhetővé a számunkra. Amíg az emberek között járt Isten Birodalmát hirdette és annak erejét demonstrálta. Csodálatos művének központja pedig a kereszthalála és a feltámadása volt.

 

A teljes adás - 2018. május 6.

Keresztelő János tehát nem a földi időszakáról prófétált, hanem a mennybe menetel utáni eseményekről, amikor már Szent Szellemmel és tűzzel keresztel. Amíg a földön járt Jézus senkit sem merített be Szellemmel, erre bizonyíték a János 7:37-39. Itt kiderül, hogy mi volt ennek az oka: a Szent Szellem kitöltésére még nem kapott jogot az Atyától, Ő úgymond csak a használati joggal rendelkezett. Mindig azt tette, amit az Atyától látott, és mindig azt mondta, amit az Atyától hallott.

 

Mi a Szentlélek lakóhelye az emberen belül?

Károli Gáspár ezt bensőnek fordította, az eredeti viszont a hasra, a hasüregre vonatkozik, tehát egy olyan üreges helyre, ami egyértelműen az emberi ágyékrészel azonosítható. A hasi idegközpont is itt található, amit a második agynak is neveznek. A Szent Szellem teljessége innen árad ki a személyiségünkre.

 

 

Különösen akkor vagyunk fáradékonyak, ha az eszünkre támaszkodunk, és az identitásunk nem spirituális. A testi identitásra épülő kereszténység eleve hamis és megakadályozza az igazi hit felszabadulását és annak kibontakozását.

Jézus felszólította a tanítványait a feltámadása után, hogy vegyenek Szent Szellemet. Ebből nyilvánvaló, hogy az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés nem ugyanaz az esemény: hiszen a tanítványok ekkor születtek újjá, Szellemet pedig csak később, pünkösdkor kapták. (János 20:22.)

Erről bővebben Péter mondja ki az igazságot az ApCsel 2:33-ban: Először megtörtént Jézus megdicsőítése a mennyben, majd Jézus a megígért Szellemet megnyerte az Atyától és ki is töltötte a benne hívőkre. Péter még egy fontos dologra hívja fel a figyelmet: “... ahogy ti azt látjátok és halljátok…” - a Szent Szellemmel való betöltekezés nem csak hitbeli esemény, hanem az érzékszervek számára is megtapasztalható. A 2. fejezetben az öröm különböző fajtáira történik utalás, mint például az ujjongó örömre, aminek egyértelműen vannak fizikai megnyilvánulásai is.

Amikor a Szent Szellem valósággal leszáll, azt érzékelni lehet

Jézus szolgálata a Jóm Kippúr menetrendjét követi: akkor vált legitimmé az áldozat, amikor a Mennyben a vérét bemutatta a kerubok előtt és meg lett állapítva, hogy az tiszta, képes helyettesíteni az bűnössé lett ádámi vért. Ezért érhető el számunkra ma a bűnbocsánat! A megkoronázás a vér ünnepélyes bemutatását követte, amivel együtt járt, hogy megkapta az Atyától a Szent Szellem kitöltésének a jogát.

Az Isten hármassága már az örökkévalóságban, az idő előtt megvolt. Az Atya - mivel teljesen birtokolja önmagát - ki is tudta mondani a szavaival azt ami Ő: Ez volt a Fiú, a Messiás. Jézus ki is hangsúlyozta, hogy aki Őt látta, az látta az Atyát. A köztük lévő szeretet közösséget a Szellem működteti. Ő is Isten, külön személy, de lényeg azonos az Atyával és a Fiúval, ugyanazok a tulajdonságai, ugyanakkora tekintélye van, mint nekik.

 

 

Mit jelent a “Szent Szellemmel és tűzzel” kifejezés?

Az eredeti szöveg szerint Szellembe és tűzbe merít Krisztus alá bennünket. A bemerítés pedig nem zuhanyt jelent, hanem mély vizet, ami a fejünkig elborít minket, tetőtől talpig!

 

Egy személyt nem lehet birtokolni, csak szeretni

Egy bizalmi kapcsolatban a felek kölcsönösen megengedik egymásnak, hogy a másik használja őket. Hasonlóan az Istennek is meg kell engednünk, hogy használjon minket, eszközök legyünk a számára. Ezért a Szellemet arra a rangra kell emeljük, ami Őt megilleti, és akkor bevezet az élet izgalmaiba, a mennyben elhatározott küldetésünkbe.

A szellemben való előrehaladás fokozatait egyesek a Templom hármas felosztására vezetik vissza. Mindenkinek törekedni kell arra, hogy minél magasabb szintre jusson el, vagyis végül bekerüljön a sekínába, a dicsőségbe, az emésztő tűzbe, ami az epicentrumban van jelen. A dicsőség hierarchikus csúcsa a Szentek Szentje, innen árad ki a külső körökre (Szentély és a Pitvar).

 

 

A dicsőség sokszor tűzként jelenik meg, ami egyrészt ösztönöz minket Isten szeretetére, másrészt kiégeti a természetünkből az elmúló dolgokat, minőségi emberré változtat át. Keresztelő János nem véletlenül használja a cséplés és az aratás képét a szellemi munkára. Az ókorban az aratás a kalászok levágásából állt, amiket később kiterítettek egy kemény felületre - földre/kőre -, hogy a nyomtató ökrök kitaposhassák a magokat a kalász-fejekből. Létezik egy olyan törvény is, ami az ökröket védi: meg van nekik engedve, hogy ehessenek a gabonából, mert egész évben részt vettek a munkában. (Ezt Pál a szellemi szolgálókra vonatkoztatja.)

A perjét ugyanakkor el kellett valahogy választani az értékek közül, ezért amikor kedvező volt a szél járás, akkor feldobták a levegőbe a szétcsépelt magokat, amik közül a szél kifújta az értéktelen perjét. Utóbbit elégették. Ilyen a Szellem munkája is bennünk! Leégeti a hitvány, múlandó dolgokat a természetünkről, hogy az isteni mag érvényesüljön.

Isten gondoskodik róla, hogy legyen "szérűd", ahol minőségi emberré válhatsz!

Nagyon érdekes ilyen szempontból Nákón (“elkészített”) szérűje, ahol az új szekérre helyezett frigyláda felborult. Akit az Úr szeret, olyan helyzetekbe vezeti, amiken keresztül minőségi emberré válhat. Az Úr megígérte, hogy mindent - még a kultúrákat is - meg fogja rázni az utolsó napokban. Ez a globális megrázkódtatás pedig már elkezdődött.

 

 

Istennek ez a munkája a világban ellenállást szül. Jeremiásnak is meg volt ezzel kapcsolatosan a belső konfliktusa: (Jeremiás 20:7-11). Amikor társadalmi elutasításba ütközött az ige hirdetése miatt. Ekkor határozta el, hogy többé nem fog az Úr nevében prófétálni. A menekülési kényszer általános emberi reakció a nyomásra, a szolgálatától végül mégse tudott elszakadni. A kenet és a felkenetés mértéke miatt - még a csontja is égett tőle! Ezért végül folytatta a prófétai küldetését.

 

 

A legjobb ma is a mély vízben lenni, folyamatosan beteljesedve a Szent Szellem kenetével. Jézus pedig újra azzal bizonyítja, hogy Ő a dicsőség Ura, hogy kitölti a Szellemét azokra, akik szomjazzák és kérik tőle.

Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 05. 10.