Ifjúsági táborok

A Hit Gyülekezete mindig is nagy figyelmet fordított arra, hogy a fiatal generáció számára értékes, szellemi és intellektuális fejlődésüket elősegítő, nyári programokat kínáljon. Ennek céljából több, mint 20 éve szervez különböző nyári ifjúsági táborokat és konferenciákat az általános iskolásoktól kezdve az egyetemistákig bezárólag minden korosztály számára. A gyülekezet alsótekeresi, tematikus gyermektáborait 7-800 gyermek látogatja minden nyáron, a középiskolások és gimnazisták számára Debrecenben, az egyetemista koru fiatalok számára pedig Keszthelyen szervez nagy népszerűségnek örvendő táborokat, melyek védnöke és fő előadója Németh Sándor. A 2015-ben megrendezésre került jubileumi, X. Keszthelyi Ifjúsági Konferencián rekordszámú, közel 1400 fiatal vett részt, összesen 10 országból.

Keszthely 1
A fiatal generációból nagyon sokakat elhívott Isten szolgálatra.
Meggyőződésem, hogy a jövőben sokan még nagyobb
istenismeretre és kenetre tesznek szert, és áldás lesznek
Isten népe, sőt az ország számára is.
(Németh Sándor)

Börtönmisszió

A Hit Gyülekezete 2000-ben kezdte meg börtönmissziós szolgálatát, elsőként Sopronkőhidán, ahol azóta több, mint 100 ember döntött Jézus Krisztus és a Biblia értékrendje mellett. A gyülekezet börtönlelkészei azóta már Budapesten, Szegeden, Baracskán, Pálhalmán és Vácott is látogatnak büntetés-végrehajtási intézményeket. Munkájuk nem csak a börtönviseltek reszocializálását segíti elő, hanem azt is, hogy a büntetésüket töltő személyek már a börtönben új életet kezdhessenek. Az evangélium, életeket megváltoztató üzenetének hirdetésén túl a gyülekezet nagy hangsúlyt helyez rá, hogy szakmák és nyelvek megtanulására, vagy esetenként érettségizésre és továbbtanulásra is bátorítsa a rabokat. A Hit Gyülekezete börtönszolgálatának köszönhetően a szegedi Csillag Börtön és Fegyház falai között több, mint 200 ember vált kereszténnyé.


Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány

A Hit Gyülekezete társadalmi szerepvállalásokban aktív szervezete, a Józan Élet Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület 1990-ben alapította meg a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítványt. A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány folyamatos és első számú finanszírozója a közel 2000 diákkal működő Bornemisza Péter Gimnázium működésének. Az alapítvány továbbá ösztöndíjjal támogatja a Hit Gyülekezete teológiai főiskoláján, a Szent Pál Akadémián tanuló külföldi hallgatókat, emellett olyan, kiemelt fontosságú kutatási területeket is finanszíroz, mint a Hit Gyülekezete gondozásában készülő új Biblia-fordítás.

A Fővárosi Bíróság 1998 Január 1-i hatállyal közhasznú szervezetté minősítette az alapítványt (végzés száma: 11. Pk. 66 322/1991/11). Az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv.) 26.§ c. pontja szerint a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány szociális, családsegítő, idősgondozó, valamint nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő és kulturális közhasznú tevékenységet végez. Az alapítvány szabadegyetemek, megemlékezések, táborok és egyéb rendezvények szervezése és lebenyolítása révén jelentős anyagi támogatást is nyújt közhasznú céljai megvalósításához. A Hit Gyülekezete alsótekeresi gyermektáborát többek közt a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány is támogatja, ez által biztosítva közel 1000 gyermek számára a minőségi táborozási körülményeket minden évben.

Az alapítvány különböző céljainak támogatására elkülönített bankszámlaszámok állnak rendelkezésre.

  • Közoktatási tevékenységünk támogatására: 10300002-20355065-70213285 számlaszám
  • Felsőoktatási tevékenységünk támogatására: 10300002-20355065-70073285 számlaszám
  • Tudományos tevékenységünk támogatására: 10300002-20355065-70693285 számlaszám
  • Szociális tevékenységünk támogatására: 10300002-20355065-70383285 számlaszám

Köszönettel fogadjuk a felajánlásokat!

További információkért a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvánnyal kapcsolatban látogasson el az alapítvány weboldalára.

Alsótekeresi gyermektábor