Hit hírek

Az apostolok és az első egyház megtért, megkeresztelkedett víz által, majd beteltek Szent Szellemmel, ugyanezt a mintát követjük mi is. Jelenleg a “ké...

A várakozás utolsó szakasza az éjfél. Előtte a szunnyadás időszaka van, ami azt jelenti, hogy a keresztények döntő többsége visszacsúszik testi életbe...

„Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülök eszes vala, é...

A hívők beleszületnek az élő reménységbe. Jézus munkája reménységet ad, mert ha az ő sírja üresen maradt, akkor az azt jelenti, hogy mindannyiunk sírj...

Jézus Krisztus szolgálatában volt egy pont, ahol nyilvánvalóvá vált számára, hogy a földi szolgálatát nem fogadják el, nem fogadják el az üzenetét a k...

Isten minden népnek bizonyságot akar adni magáról. Azért adta a beszéd képességét számunkra, hogy hirdessük az igazságot, és nyelvünkkel dicsérjük őt....

Ma a nyugati világban olyan kulturális agresszió van jelen, ami egyre kevésbé tűri meg a kereszténység és a bibliai életmód létjogosultságát, sőt telj...

Fontos megújítani a gondolkodásmódunkat a húsvétról azáltal, hogy egységben nézzük az ószövetségi pészah-ot és az újszövetségi húsvétot. A két esemény...

A világ nagy bajban van, nem kizárt, hogy egy világháború szélén állunk. Ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban, mert ebben az idő...

A Biblia minden egyes szava Istentől származik, ezért a benne található kijelentések is örökérvényűek és változhatatlanok. A jövőre vonatkozó próféciá...

A Biblia több kijelentést is tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy Isten pontosan kijelölte azt a földrajzi helyet, melyet a saját lakóhelyének is nevez...

A Hit Gyülekezete megbízottjai, a Szeretetszolgálatunk munkatársai múlt héten a Közel-Keletre utaztak, hogy helyi keresztény közösségeken és partnersz...

Minden nemzedéknek feladata, hogy a dzsungelt, ami előtte áll, azt elkezdje ritkítani. Teljesen mások a mai fiataloknak a kihívásai, mint amik az előz...

A tudomány (eredetiben: ismeret) a Szent Szellem egyik ajándéka. Az 1. korintusi levél 12. fejezetében azt mondja Pál, hogy ne legyünk tudatlanok a Sz...

A Szent Szellemmel kapcsolatosan ne legyünk tudatlanok. A Szent Szellem által szóltak az Istennek az emberei, soha nem emberi akaratból. Ezért fontos,...

A Szent Szellem karizmái minden hívő ember számára elérhetőek, ugyanakkor alapvető feltételük, hogy az adott személynek a teljes személyisége a Szent...

Az Apostolok Cselekedetei 2. fejezete beszámol arról, amikor a Szent Szellem először leszállt a 120 tanítványra, akik ennek hatására olyan külső, fizi...