create your own web page

Oktatás

Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóság

A fiatal generációk nevelése és támogatása a Hit Gyülekezete számára kiemelt fontosságú küldetés. Az egyház oktatási-nevelési intézményéiben mintegy hatezer diák tanul. Az egyház által alapított Szent Pál Akadémia hazánk egyik legnagyobb hittudományi képzést nyújtó intézménye.

Fenntartói hírek:

Fenntartói ellenőrzés és értékelés 🔗 Határozatok az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról🔗

Közoktatás

Mobirise

Ajka Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium www.ajkaiszik.hu

Mobirise

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola  www.bethleniskola.hu

Mobirise

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola www.bpg.hu

Mobirise

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda  www.huszargaliskola.hu

Mobirise

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola www.sztarai.hu

Mobirise

Noé Bárkája Óvoda

Mobirise

Palásti László Általános Iskola és Óvoda www.palasti-iskola.hu

Mobirise

Mandulafa Óvoda www.mandulafaovoda.hu

Mobirise

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola  www.uzoni.hu

Mobirise

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola www.samsoniskola.hu

Felsőoktatás

Szent Pál Akadémia

A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet néven alapított, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által akkreditált főiskolája. Az intézményt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei között sorolja fel.

Az oktatás az 1990/91-es tanévben kezdődött főiskolai teológia szakon nappali és levelező tagozaton. A teológusi végzettséget adó oklevelet az először végző nappali tagozatos évfolyam 1994. nyarán vehette át. Az intézmény neve 1995. júniusában Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetről Szent Pál Akadémiára változott. A 2019/2020-as tanév második félévére mintegy 640 hallgató iratkozott be.

A Szent Pál Akadémia működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. A Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan mesterképzési szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A teológia egységes, osztatlan mesterképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot (korábbi egyetemi végzettség) jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist.

Hit- és erkölcstan

Hit- és erkölcstan oktatás

A Hit Gyülekezete általános iskolai Hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez szól. Az állami fenntartású iskolákban tanítandó Hit- és erkölcstan órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, bármelyik egyházához vagy akár a vallásoktól távolabb álló, bármilyen világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen.

Ezért nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet tanítunk. A Biblia vitathatatlanul európai kultúránk két fő gyökere, alapja közül az egyik, a görög-római örökség mellett. Megismerése nemcsak a hit és az erkölcs, hanem az általános műveltség, az irodalom, a történelem, a politikai élet szempontjából is nélkülözhetetlen. Kultúránkat, nyugati civilizációnkat nem lehet igazán megérteni a Szentírásban való tájékozottság nélkül.

Ezért célunk mind az alsó, mind a felső tagozatban a teljes Biblia nagy vonalakban történő áttekintése a tanulók korának megfelelő, számukra érthető szinten. Emellett legalább annyira fontosnak tartjuk a Biblia és a róla való gondolkodás szeretetének kialakítását, mint az ismeretek átadását, hogy a gyerekek képesek legyenek maguk is kreatív módon, közös munkával, megbeszéléssel levonni a számukra aktuális és felfogható erkölcsi tanulságokat, következtetéseket.