create your own web page

OKTATÁS

A fiatal generációk nevelése és támogatása a Hit Gyülekezete számára is kiemelt fontosságú küldetés. A gyülekezet oktatási, intézményfenntartó, valamint közoktatói tevékenysége egyedülálló a magyarországi egyházak között. Általános- és középiskoláiban több mint hatezer gyermek tanul a keresztény erkölcsiség szellemében, mesterképzést adó teológiai intézménye, a Szent Pál Akadémia pedig hazánk legnagyobb létszámú felsőfokú teológiai képzése.

Közoktatás

Mobirise

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium www.ajkaiszik.hu

Mobirise

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola  www.bethleniskola.hu

Mobirise

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola www.bpg.hu

Mobirise

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda  www.huszargaliskola.hu

Mobirise

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola www.sztarai.hu

Mobirise

Noé Bárkája Óvoda

Mobirise

Palásti László Általános Iskola és Óvoda www.palasti-iskola.hu

Mobirise

Mandulafa Óvoda www.mandulafaovoda.hu

Mobirise

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola  www.uzoni.hu

Mobirise

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola www.samsoniskola.hu

Felsőoktatás

Szent Pál Akadémia

A Szent Pál Akadémiát (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetet) a Hit Gyülekezete alapította 1990-ben. Az intézményt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei között sorolja fel. Az oktatás 1990/91-es tanévben kezdődött teológiai szakon nappali és levelező tagozaton. Az intézmény neve 1995. júniusában Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetről Szent Pál Akadémiára változott. A 2009/2010-es tanévre 600 hallgató iratkozott be. 2007 szeptemberétől a Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés indult, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A mesterképzés minden tanévben egy újabb első évfolyammal bővül, vagyis felmenő rendszerben épül fel.

Hit- és erkölcstan

Hit- és erkölcstan oktatás

A Szent Pál Akadémiát (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetet) a Hit Gyülekezete alapította 1990-ben. Az intézményt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei között sorolja fel. Az oktatás 1990/91-es tanévben kezdődött teológiai szakon nappali és levelező tagozaton. Az intézmény neve 1995. júniusában Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetről Szent Pál Akadémiára változott. A 2009/2010-es tanévre 600 hallgató iratkozott be. 2007 szeptemberétől a Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés indult, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A mesterképzés minden tanévben egy újabb első évfolyammal bővül, vagyis felmenő rendszerben épül fel.