Úszás órai vízkeresztség
Úszás órai vízkeresztség
#bizonysag
#fordulat
A jézabeli globalizáció
A jézabeli globalizáció
#globalizmus
#gazdasag
Úszás órai vízkeresztség
Úszás órai vízkeresztség
#bizonysag
#fordulat
A jézabeli globalizáció
A jézabeli globalizáció
#globalizmus
#gazdasag
Szeretettel várjuk a következő istentiszteletünkre!
Helyszínek és időpontok

A jézabeli globalizmus
2020. 05. 29.
#gazdasag
#antikrisztus
A Jézabel nevével fémjelzett korszak nemcsak spirituálisan jelentett sötétséget Isten népe számára, hanem a korszak végén megvalósuló antikrisztusi világgazdaságot is előre jelzi. A rendszer gonoszságát az általa létrehozott jólét nem menti fel, éppen ellenkezőleg. A jézabeli hatalom gazdaságpolitikáját ugyanis az Isten elleni lázadás és a gátlástalanság motiválja.
Jézabel: a rontás szelleme
A Bibilában a romlásnak lehet belső és külső oka is: a belső a saját romlott természetünk, a külső pedig gonosz szellemi befolyás. Az újjászületésnek és a Szent Szellemmel való betöltekezésnek a célja, hogy Isten Uralma alá kerüljünk és a Szent Szell...
Jézabel: a rontás szelleme
A Bibilában a romlásnak lehet belső és külső oka is: a belső a saját romlott természetünk, a külső pedig gonosz szellemi befolyás. Az újjászületésnek és a Szent Szellemmel való betöltekezésnek a célja, hogy Isten Uralma alá kerüljünk és a Szent Szellem vezetése szerint járjunk, ezzel megakadályozva mind a két romlási tényezőt. A gonosz persze ezt meg akarja akadályozni, ezért az életünket ez a két ellentétes erő irányítja. Az egyik legfontosabb rontó erő, amit a Bibliában láthatunk az a Jézabel szelleme, akivel az újszövetségben újra találkozunk a thiatirai gyülekezetnek adott üzenetben.
Thiatira: A tűzben próbált cselekedetek
Minden embert foglalkoztat az örökkévalóság kérdése, hiszen a földi élet oly mulandó, akár egy szempillantás, egy pillanat alatt elmúlik. Éppen ezért vágyunk arra, hogy maradandót alkossunk, hogy utánunk legalább az életművünk emléke fennmaradjon a j...
Thiatira: A tűzben próbált cselekedetek
Minden embert foglalkoztat az örökkévalóság kérdése, hiszen a földi élet oly mulandó, akár egy szempillantás, egy pillanat alatt elmúlik. Éppen ezért vágyunk arra, hogy maradandót alkossunk, hogy utánunk legalább az életművünk emléke fennmaradjon a jövő nemzedékei számára, és ne vesszünk örök feledésbe. Bár valóban fontos nyomot hagyni a földi életben, de sokkal fontosabb, hogy olyan cselekedeteket tegyünk, melyek az Örökkévaló Isten tűzpróbáját is kiállják, amelyek nem csupán a földön, hanem az örökkévalóságban is értéket képviselnek. A Thiatirabeli gyülekezetnek úgy jelenik meg Krisztus, mint akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és lábai, mint az izzó fényű érc, ezért arra inti a gyülekezetet, hogy szakadjanak el Jézabel tanításától és térjenek meg, aki pedig győz, annak majd hatalom adatik a pogányok felett.
Az 1% története
2020. 05. 18.
#egyszazalek
#kampany
Ajánld fel az adód 1%-át a Hit Gyülekezete számára!
Gazdasági nyilatkozat
Gazdasági nyilatkozat
Online ünnepi úrvacsora!
Kedves Testvérek! A Hit Gyülekezete Németh Sándor vezetésével 2020. április 11-én szombaton 19 órától, a húsvéti online istentisztelet keretein belül úrvacsorai közösséget tart!
Online ünnepi úrvacsora!
Kedves Testvérek! A Hit Gyülekezete Németh Sándor vezetésével 2020. április 11-én szombaton 19 órától, a húsvéti online istentisztelet keretein belül úrvacsorai közösséget tart!
Mit hoz a globális sabbat?
2020. 05. 14.
#koronavirus
#tortenelem
A koronavírus-járvány kapcsán tapasztalt lelassulás az élet minden területén érezteti a hatását. Vajon ez csak kényszerű leállás, amikor meg vagyunk fosztva a szabad mozgástól, megszokott és hasznos tevékenységeinktől, vagy lehet valamilyen pozitív hatása is az életünkre? – kérdezhetjük. Lesz-e globális sabbat, teljes és tudatos megpihenés?
Az arisztokrata rapper
Önként jelentkezett a szolgálatra. Egy szeráf izzó szénnel érintette meg a száját. A hagyomány szerint mártírhalált halt: kettéfűrészelték. A próféták közül a legnagyobb költő: szóképei egyedülállóak, hasonlatai megdöbbentőek. Jesája (Ézsaiás) könyvé...
Az arisztokrata rapper
Önként jelentkezett a szolgálatra. Egy szeráf izzó szénnel érintette meg a száját. A hagyomány szerint mártírhalált halt: kettéfűrészelték. A próféták közül a legnagyobb költő: szóképei egyedülállóak, hasonlatai megdöbbentőek. Jesája (Ézsaiás) könyvének fordítása kapcsán Rugási Gyula filozófussal, az MTA doktorával, a könyv fordítójával beszélgettünk.
A biblikus elmélkedés
Az elmúlt év végén kirobbant jóga-vita meglepően nagy érdeklődést és igen heves érzelmeket keltett a magyar közéletben, ezzel önmagában is bizonyítva, hogy bizony fontos spirituális kérdésről van szó. vajon a keresztények el akarnak venni valami jót...
A biblikus elmélkedés
Az elmúlt év végén kirobbant jóga-vita meglepően nagy érdeklődést és igen heves érzelmeket keltett a magyar közéletben, ezzel önmagában is bizonyítva, hogy bizony fontos spirituális kérdésről van szó. vajon a keresztények el akarnak venni valami jót az emberektől? Szó sincs róla: a Biblia maga is tanít az elmélkedés, a nyugalom, az elmélyedés és a csend kiemelt fontosságáról az Istennel való kapcsolatban.
Cikk átirányitásal
Jelentkezz a Szent Pál
Akadémiára
2020. 04. 10.
#Akadémia
#Jelentkezés
Kedves Testvérünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Szent Pál Akadémia Teológia szakára való felvételi lehetőségéről. A Teológia szak 5 éves egységes, osztatlan mesterképzés nappali és levelező tagozaton. A megszerezhető végzettség: okleveles teológus mesterfokozat (megfelel a régi egyetemi végzettségnek). A tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontb...
FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására (2020)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.
FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására (2020)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.
KÖZLEMÉNY a 2020/2021. nevelési évi óvodai beiratkozás rendjéről
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
KÖZLEMÉNY a 2020/2021. nevelési évi óvodai beiratkozás rendjéről
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
{"node":[{"field_idopont":"\n00:00 - 06:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Zenei v\u00e1logat\u00e1s","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/best_of.jpg"},{"field_idopont":"\n06:00 - 07:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"\u00c9bredj vel\u00fcnk!","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/hit_hattol_0.jpg"},{"field_idopont":"\n07:00 - 09:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Gy\u00fajt\u00f3pont","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/gyujtopont_0.png"},{"field_idopont":"\n09:00 - 10:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Igeid\u0151 ","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/igeido.jpg"},{"field_idopont":"\n10:00 - 12:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"K\u00f6z\u00e9ppont","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/kozeppont.jpg"},{"field_idopont":"\n12:00 - 13:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"A Gy\u00f3gy\u00edt\u00f3 Ige","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/ns.jpg"},{"field_idopont":"\n13:00 - 14:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Zenei v\u00e1logat\u00e1s","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/best_of.jpg"},{"field_idopont":"\n14:00 - 15:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"L\u00e9lekm\u00f3d","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/lelekmod.png"},{"field_idopont":"\n15:00 - 16:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Zenei v\u00e1logat\u00e1s","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/best_of.jpg"},{"field_idopont":"\n16:00 - 18:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Gy\u00fajt\u00f3pont","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/gyujtopont_0.png"},{"field_idopont":"\n18:00 - 19:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"A Gy\u00f3gy\u00edt\u00f3 Ige","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/ns.jpg"},{"field_idopont":"\n19:00 - 20:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Heti Hetek","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/hetek.jpg"},{"field_idopont":"\n20:00 - 21:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Nyugov\u00f3ra","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/nyugovora.png"},{"field_idopont":"\n21:00 - 21:30\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Hit \u00e9s \u00c9let ","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/hit_es_elet.jpg"},{"field_idopont":"\n21:30 - 22:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"Zenei v\u00e1logat\u00e1s","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/best_of.jpg"},{"field_idopont":"\n22:00 - 00:00\n","field_musorok_ref_musorrendhez":"K\u00f6z\u00e9ppont","field_musor_fokep":"https:\/\/www.hitradio.hu\/sites\/default\/files\/musor_fokep\/kozeppont.jpg"}]}