HIT GYÜLEKEZETE
Legény Zsófia
2022. 06. 02.
Foglalkozz a lelkeddel és a szellemeddel!
A május 28-i istentisztelet összefoglalója

Jézus azt mondja, hogy nem lehet kiszámítani az Úr visszajövetelét. Egy biztos, amikor az emberek nem gondolnák, hogy az Úr visszajön, akkor fog visszajönni. Azt akarja az Úr, hogy készen legyünk, a készség állapota pedig a lélekre és a szellemre vonatkozik elsősorban. Ha a kegyelem uralma alatt van a belső ember, akkor a testnek csak jó sorsa lehet. 

 

A csodák harca

 

Apostolok cselekedetei 19:11

Az utolsó időkben nagy háborúság támad majd az isteni csodák és a sátáni, démonikus csodák között. Nekünk alkalmassá kell válni arra, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon rajtunk. Ennek az eljövendő eseménynek az előképe az, ami Efézusban történt az Apostolok cselekedetei elbeszélése szerint.

Három szintje van a természetfeletti világnak: 

1. Isten országa: ide tartoznak az Úrhoz tartozó szellemi lények és azok az újjászületett keresztények, akik szellemben járnak és élnek
2. Sátán királysága: démonok, gonosz angyalok, földből feljövő gonosz szellemi lények (pl: mondjuk halotti szellemek, familiáris szellemek)
3. Emberi szellem: különbözőek vagyunk, mert más-más emberi szellemünk van (pl: van, akiben a kedvesség, van akiben a bölcsesség erősebb)

A szellemvilág az érzékszervek által nem érzékelhető, ezért csak kijelentés útján ismerhető meg számunkra. Pont ezért nagy erőfeszítéseket fognak tenni a szellemvilágban lévő lények arra, hogy meg tudjanak nyilvánulni az embereken keresztül. 

Nagyon sok abnormális dolgot fogunk tapasztalni, mert az Istent el nem fogadó emberek egyre inkább olyan szellemi befolyás alá kerülnek majd, ami kiszakítja őket a természetes életrendből.

Az ember szelleme az élet természetes rendjében tartja az ember gondolkodását, ezért tud az ember lelkiismerete úgy működni, hogy ha nem is ismeri Isten törvényét, akkor is tudja jelezni, hogy rossz, természetellenes dolgot tett. Az emberi lélek és a természetes világ működése között lényegi azonosság van. 

 

A természetes élet rendjéért folytatott harc

 

Amikor olyan világban élünk, mint ma, hogy a természetes élet rendjét át akarják alakítani természetellenessé, akkor természetesen démonizálódnak az emberek, gonosz szellemek szabadulnak fel és kötözik meg az embereket. Sokszor látni egy nagyon rossz irányú változást egyes embereken, mintha nem tudnának normálisan gondolkodni - ez az antipünkösd miatt van. 

Nagyon fontos, hogy megmaradjunk az Új jelenlétébe, csak akkor tudunk megmaradni a normalitás mellett, ha a Szent Szellem megnyilvánulásaira helyezzük a hangsúlyt.

A gonosz szellemi erők most nagyon meg akarnak nyilvánulni a látható, érzékelhető világban is, sors-, gondolat-, és eszme formáló erők akarnak lenni, kapcsolni akarják az embereket a Sátán királyságához, olyan jogrendet és rendszert akarnak létrehozni, mely szervesen kapcsolódik Isten ellenségének birodalmához. 

Isten sem passzív, ugyanígy ki akarja fejezni az erejét, de ehhez nekünk oda kell adni az életünket és a testünket neki, mert a Szent Szellem használni akar minket arra, hogy kinyilvánítsa, hogy Jézus az Úr, nem az ördög. Hogy továbbra is bukásra áll a Sátán, bármit is próbál produkálni a látható világban. A valóság az, hogy Jézus lefegyverezte az ördögöt, és ő erőtlen, csak rá tudja venni az embereket, hogy olyan lázadó, bűnös életet éljenek, amivel táplálják az ő erejét is, ezért tűnik erősnek.

De a mi oldalunkon van az ERŐ, és hiszem, hogy ezt meg fogjátok érteni, és használni fog minket a Szent Szellem.

 

Jézus vére és a Szent Szellem jelenléte

 

El kell jutnod olyan szintre, hogy a Szent Szellem használni tudjon téged! 

Jézus tökéletes ember volt, ezért tudta megszerezni a Szent Szellem kitöltését azoknak, akik hisznek az ő feltámadásában és abban, hogy egy ártatlan és tiszta vérrel állnak az Atya elé. Ez az elfogadás és döntés azt eredményezi, hogy Isten felkeni az embert Jézus vérével. Isten Igéje azt mondja, hogy ebben a vérben felbecsülhetetlen erő van. Ha erre nézünk és nem arra, hogy mit érzünk, mit tapasztalunk, akkor sokkal nagyobb változást fogunk tapasztalni a lelkünkben és a szellemünkben, mint korábban bármikor. 

Amikor Jézus véréről beszélünk, akkor ne a magad vérére gondolj, hanem Isten kijelentéseit fogadd el ezzel kapcsolatban, világossá fog válni számodra, hogy az ő vérével felkent lelked és szellemed van, amely lehetővé teszi, hogy kiáradjon rád a Szent Szellem.

Ha így teszünk, akkor Szent Szellem ki fog áradni ránk, egyesül a szellemünkkel és megnyilvánul ajándékokon keresztül: beszéd, kijelentés, erő. 

1. Beszéd ajándékai: nyelveken szólás, nyelvek magyarázata, prófétálás szelleme
2. Kijelentés ajándékai: tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, szellemek megítélésenek az ajándéka
3. Erő ajándékai 

Ezek szellemi ajándékok. Aki például a prófétálás ajándékát megkapta, és tapasztalta már annak megnyilvánulását, az észrevehette, hogy a szellemi emberünknek is vannak hasonló tagjai, mint a külső emberünknek (pl: fej, kéz, láb, száj). 

Rendkívül fontos, hogy ne materialista módon gondoljunk a lényünkre. Van egy belső ember, ami a külső énünket is meghatározza.

Amikor Jézus a vízen járt, akkor azért hitték a tanítványok, hogy kídértet, mert azok tényleg ilyenek, olyanok, mint amilyen a fizikai ember megjelenésre, ugyanúgy vannak testrészei és így kell felfogni az Efézus 6-ban szereplő szellemi fegyvereket is, amikor megvalljuk, hogy felvesszük az ‘üdvösség sisakját’, az ‘igazság mellvasát’, az ‘igazlelkűség övét’, a ‘békesség saruját’ stb, akkor nem azt kell magunk elé képzelni, hogy a fizikai emberünket öltöztetjük fel, hanem a szellemi emberünk fejét, mellét, derekát. 

Mennyei erővel fel kell öltöztetni a belső embert, hogy Isten ereje, a Szent Szellem megnyilvánulásai meg tudjanak rajtunk keresztül nyilvánulni. Lukács 16 mutatja, hogy a szellemek is tudnak beszélni, tudnak kommunikálni, a prófétai ajándék a szellemi emberünk nyelvét érinti.

Ez nem misztika, csak a materialista világ agymosottá tett minket, évtizedek kellenek, mire a világnézetünk megváltozik, és Isten antropológiáját tudja követni.

 

 

 

 

Okkultizmus és kíváncsiság

Az Efézus 6:11 azt mondja, hogy azért övezzük fel a belső emberünket Isten védelmi és harci fegyvereivel, hogy “megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben”. Az eredeti kifejezés nem egészen ravaszságot, hanem olyan praktikákat jelölt, amit az emberek azért folytatnak, mert kíváncsiak, érdekli őket a természetfeletti. 

...(ezek az emberek) kíváncsiságukban nem hajlandóak figyelembe venni Isten szabályait, hogyan lehet jó módon kapcsolatba kerülni a természetfelettivel. Nem érdekli őket, hogy két ellenkező forrása van a természetfeletti világnak, ez pedig belehajtja őket az okkultizmus bűvkörébe, és démonizálódnak ugyanúgy, mint korábban az efézusbeli emberek.

Biztosan szeretné Isten, ha minél több keresztény ember részesülne a tudomány beszédéből, bölcsesség beszédéből, mert ezek segítenek abban, hogy az okkult erőket meg tudjuk különböztetni a jó szellemi erőktől. Isten mindentudása és bölcsességére van szükség a kritikus helyzetek és a csapdahelyzetek elkerülésében. Fontos a szellemek megítélésének az ajándéka is, hogy el tudjuk dönteni, hogy egy adott emberen keresztül emberi szellem, démonikus vagy isteni szellem nyilvánul -e meg. 

Péter apostol esete igazolja, hogy könnyen meg tud nyilvánulni egy adott emberen keresztül egymást követően mindhárom szellem. Péter nem volt tele akkor még Szent Szellemmel, különösen egy ilyen démonizált világban fontos betelni Szent Szellemmel, hogy kenet alatt legyünk.

 

Isten demonstrálni akarja az erejét ma is

 

Isten sose hagy minket, a gyermekeit cserben, ha az ördöggel szemben szellemi erőre van szükségünk.

Az ember nagynak látja az ördögöt, mert amit cselekszik felülmúlja a mi erőnket és hatalmunkat. Ezzel az a célja, hogy bizonytalanok legyünk, féljünk tőle, elszakadjunk az Úrtól. De az Úr ereje még az ördögénél is nagyobb, korlátlan! 

Szükség lenne arra, hogy a keresztények újra felbátorodjanak és felvegyék a harcot szellemi szinten is az ördöggel szemben, demonstrálják Jézus Krisztus korlátlan erejét és győzelmét. 

Az igézés elfordította a keresztények szívét Jézus engesztelő munkájától, a Szent Szellem erejétől, ezért meglátják az ellenség hatalmát, a képességei lebénulnak. Az asszír parancsnok úgy akarta Izraelt megigézni, hogy elkezdte sorolni a birodalmi sikereiket, az ő istenük erejét, kijelentette, hogy a zsidók a következők, most őket fogják legyőzni. De Ézsaiás nem a láthatókra nézett, hanem az Úrra, aki küldött is neki kijelentést. A parancsnoknak el is kellett mennie egy másik csatába, de előtte levelet küldött a népnek, hogy nehogy azt gondolják, hogy megszabadította őket az Isten, vissza fog jönni, és majd akkor leigázza őket. A próféta elvitte a levelet a templomba az Úr elé, és elmondta neki, hogy nézze meg, hogy mit ír, őt gyalázzák benne. Amikor visszajött az a parancsnok 158 ezer embere halt meg.

Ha Isten megtette ezt akkor, hogy ne állna ki mellettünk ma?

 

Kulturális termékek hatása

 

2 Timoteus 3:15-17

A Bibliát nem saját kútfőből írták az emberek, hanem a Szent Szellem diktálta nekik. Számos hasznos hatása van az emberi jellemre. A démonok is tudnak könyveket diktálni, amik pont az ellentétét okozzák. 

Azok az írások, könyvek, cikkek, filmek, amiket az ellenség ihletett az összhatásuk miatt hatalmas rossz hatást gyakorolnak. A filmek a legrosszabbak, mert az ember látja a bűn elkövetését szimpatikus emberek által. Istenellenes mondatokat hallatnak  a filmekben. Hallja benne az ember a zenét, ami felerősíti az egész tapasztalatot, és más dimenzióba helyezi azt, bűvöletet gyakorol az emberre. A filmekben lévő helyszínek és színek szintén igézést eredményezhetnek. 

Sok film hasznos, emberi értelmet és okosságot közvetítenek, de manapság a filmek nagy százaléka igézés alá helyezi az embereket, kárt okoznak, hazugságra nevelnek, hitet hoznak létre a hazugságban. 

Az okkult filmek egy olyan falat húznak fel az emberi szellem előtt, hogy Isten Igéje nem lesz onnantól izgalmas, nem tud hallgatni a Szent Szellemre. Ha egy okkult filmet megnéz az ember, nem ugyanolyan emberként áll fel a TV elől, hanem démonizáltként.

Ha üdvözülni szeretnél, és nem akarod időközben elveszteni az üdvösségedet, akkor ne legyél mindenevő!

Az okkultizmus és az erotika démonizál ma a legjobban a filmeken keresztül. Egy tiszta ember megérzi a másikon, ha ilyen hatások alatt áll. Nem szabad mindenevőnek lenni, mint amilyenek a disznók, hanem válogatni kell az építő és a káros tartalmak között, mert nem mindent lehet kultúrának nevezni, van ami pont annak az ellentéte.
 
A teljes istentisztelet visszahallgatható a Hit Gyülekezete applikációjában.

Aktuális híreink