HIT GYÜLEKEZETE
2023. 09. 27.
A házasság és a család helyreállítása 2.
A szeptember 9-ei istentisztelet jegyzete

Olyan szintű rombolás, mint amit ma a házasságokban és a családokban látni lehet, nem volt a történelem folyamán, talán csak Noé korában. Olyan rendszerben élünk, amikor a világ kultúrája drámai módon befolyásolja a házasságok és a családok fenntartását és a jó minőségben való működtetését.

Isten szemében a házasság nem felbontható, hacsak nem az egyik fél halála, vagy házasságtörése miatt. Isten követelménye nem az adott korszakhoz igazodik, hanem afölött áll, azaz nekünk ahhoz kell alkalmazkodni, amit Isten mond, úgy kell értelmeznünk Isten Igéjét, ahogy azt Isten mondta. Istentől az áldást azért kapjuk, mert ragaszkodunk az életünk minden területén Isten Igéjéhez. 

A bűn beteljesedése

A Biblia alapján senki sem tudhatja, hogy mikor jön vissza az Úr, de vannak támpontok, amivel szűkíteni lehet a lehetséges időpontok listáját és láthatjuk, hogy nagyjából hol járunk a történelemben, ezzel nagyjából behatárolható, hogy mikor lehet majd az elragadtatás. A Biblia alapján az utolsó idők jele, hogy a bűn beteljesedik és akkor megjelenik a "bűn embere", azaz az Antikrisztus. Nekünk keresztényeknek azokra az eseményekre kell fókuszálnunk, melyekre nézve Isten mérheti a világ bűnösségi szintjét, ezekre pedig van minta a Bibliában. Hol teljesedik be a bűn? Valószínű, hogy olyan földrajzi helyeken és emberi életekben méri Isten a bűn betetőzését, melyek központi szerepet töltenek be a világtörténelem alakításában, emberek szintjén ezek elsősorban a politikai vezetők döntései, erkölcsi színvonala, helyszínek szempontjából pedig világuralmi és spirituális központok.

Figyelnünk kell a Közel-Keletre, Izraelre. A közelmúltban kitenyésztett és Jeruzsálembe szállított vörös tehenek például kulcsfontosságúak a templomi szertartások helyreállításának szempontjából, melyek kapcsán Isten megígérte, hogy a korszak végére helyre lesznek állítva, és ebbe a helyreállt rendbe fog beülni az Antikrisztus, hogy önmagát dicsőítse az élő Isten helyett. Ennek előzménytörténete Belsazár király története, akiről a Dániel könyvében olvashatunk. Belsazár a kor politikai elitjével együtt lakomázott és Isten szent templomi tárgyait használták ehhez, amivel megalázták Istent. Az Úr ekkor ítéletet mondott ki a király és a birodalom fölött. A világ elitjének a fő bűne ma is az, hogy szembe próbálja állítani az embertömegeket az élő Istennel. Az Ige azt mondja, hogy a törvény elleni lázadás a legrosszabbat hozza ki az emberekből, ez a világ elitjének is a felelőssége, hogy a legrosszabbat hozzák ki az átlagemberekből. 

A kijelentés alapján a keresztények fékrendszerei a bűn terjedésének, a végidők kezdetének, az Antikrisztus megjelenésének. Az, hogy segítünk az embertársainknak a megtérésben, ezeket a folyamatokat lassítjuk le. Hála Istennek, vannak az Igazságnak még hírnökei és helyek a világon, ahol még mindig a normalitáshoz ragaszkodnak az emberek. A hívők feladata pedig az, hogy ne csak higgyenek, hanem meg is valósítsák Isten beszédét az életükben. Ezeket a törekvéseket pedig Isten támogatja és a védelmét is biztosítja azok számára, a 127. Zsoltár alapján az Ő Igéje szerint élik az életüket. 

A világ lázadása Isten ellen

  1. Istentelenség: vagy Isten nélküliség az életvitelben, figyelmen kívül hagyják az emberek, hogy Isten Igéje az élet minden területre vonatkozik.
  2. Tisztelet hiánya: nem sajátítják el az emberek gyerekként a családjaikban a tiszteletet, így felnőttként sem képesek arra, Istennel szemben sem.
  3. Romboló függőségek: Hóseás szerint elveszik az emberek eszét a különféle függőségek: legyen szó a különféle szexuális függőségekről és azoknak egyre szélsőségesebb formáiról, vagy az alkohol-, kábítószer-, szerencsejáték függőség valamely formáiról. Az eredeti szövegben a "szív elvételéről" van szó, melynek a lényege, hogy az emberek személyisége nem lesz stabil, mert a függőségektől féktelenné válik.
  4. Hamis ideológiák: woke, abortusz, szélsőséges feminizmus

Folyamatosan harca van a keresztény embereknek azzal, hogy az új emberük éljen és a régi emberük halott legyen, mert az óember vágyik a bűnös dolgokra és alkalomadtán be akarja pótolni a vágyait, ha azok le lettek fojtva. A kereszténység nem alkalmi rituálé, hanem egy életmód. Aki csak alkalmanként próbál keresztény szokásokat magára venni, az nem hívő, hanem pusztán vallásos.

Isten nézőpontjából a szexuális lázadás a legnagyobb probléma, mert már az emberek nemi identitását is megváltoztatják. A virtuális világ új szintre emelte a szexuális bűnöket, mert az önkielégítésen túl megteremtette az emberek számára a titkos szexuális élet egy új formáját. Különösen keresztény embereknek veszélyesek ezek, pláne, ha kettős életet élnek, mert egyfajta skizofrén állapotot hoz létre, ha nincs integrálva, egységben tartva az ember szelleme, lelke, teste. Jeremiás mondja, hogy a szív gonosz, az ember nem tud uralkodni rajta. Ezért fontos a szellem uralma alatt tartani a szívet, mert ezáltal lesz stabil az ember egész személyisége. 

Ha egy keresztény nem tudja megoldani máshogy azt, hogy a paráznaságtól, vagy bármi egyéb káros függőségtől mentesülni tudjon, akkor inkább el kell menekülnie azokból a helyzetekből, melyek kísértést jelentenek a számára, melyek arra ösztönzik, hogy elszakadjon az Isten által felállított normáktól. 

Aktuális híreink