Akiknek sok bocsáttatott meg…

#bortonmisszio
#Hit Gyülekezete
Legény Zsófia;Morvay Bátor | 2022. 07. 26.
Interjú Sárközi Györggyel és Korompay Márkkal, a Hit Gyülekezete dinamikusan fejlődő börtönmissziójának tagjaival
Sok bűne bocsáttatott meg: ezért szeretett - ezzel mutatott rá Jézus, hogy a nagy kegyelmet kapott emberi szív, milyen mélyen tud ragaszkodni Istenhez. A Hit Gyülekezete börtönönmissziójának tagjai napjainkban 26 intézménybe járnak be heti rendszerességgel, ahol a megtért rabokból komplett gyülekezetek formálódtak az évek alatt. Volt, aki rabtársát megölni jött az összejövetelre, más már öngyilkos akart lenni, voltak olyanok is, akik pedig már aludni sem bírtak ahogy a bűneik súlya rájuk nehezedett, ők mindannyian találkoztak a Szent Szellem erejével, ami “szelíd bárányokká” tette őket. Ebben a nagyinterjúban ezt a különleges munkát mutatjuk be nektek.

Mióta van börtönmisszió a gyülekezetben?

Sárközi György: Maga a börtönmisszió nagyjából húsz évvel ezelőtt indult el, de az utóbbi években látszik, hogy nagyobb áttörést értünk el, ami a gyülekezet egyre pozitívabb társadalmi megítélésével is összefügg. Kialakult egy olyan világos és áttekinthető országos szolgálat, amelyet már az  első perctől szerettünk volna. Látjuk a szolgálótestvéreken is, hogy komolyan veszik a missziót, online folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, megosztjuk egymással a bizonyságainkat. 26 börtönbe járunk be jelenleg férfiakhoz és nőkhöz is, előzetes- és letöltő házakba. A COVID előtt kialakult, hogy minden intézménynek legyen egy dedikált koordinátora a köreinkben, aki megszervezi a csapatot, akikkel rendszeresen bejár az adott intézménybe. 

Változtatott valamit a COVID járvány a szolgálatotokon?

Sárközi György: negatív változás egyáltalán nincs, sőt, ahogy említettem  a várakozásunk ellenére inkább dinamikus növekedést tapasztaltunk. Pont a pandémia alatt alakult ki az, hogy a felekezetközi kapcsolatunk más lelkészekkel is megerősödött, talán mert ez a mindenkit érintő nehézség összerántotta a különböző felekezetből érkező lelkészeket. Hat új börtönbe is bejárásunk van és a parancsnokok, börtönlelkészek is szimpatizálnak a gyülekezetünkkel, együttműködnek, támogatnak minket, ahogy mi is őket. Még arra is nyitottak szoktak lenni, hogy interjút adjanak nekünk a Szabadság Rabjai című műsorunkban, ami a Hit Rádióban megy. A járványidőszak alatt pedig mivel nem mehettünk be személyesen a börtönbe, még jobban rá voltunk utalva a más felekezetekből származó börtönlelkészek segítségére, mert ők szervezték meg a raboknak az online istentiszteleti alkalmakat, sokszor pedig aktívan és támogatóan részt is vettek azokon, ezért megbecsüljük a velük való együttműködést. 

Emelett érdekes tapasztalat volt számomra, hogy amikor a pandémia alatt sok esetben otthonról jelentkeztünk be online a börtönökbe, a rabok beleláttak egy kicsit a családi életünkbe is, ami nagyon nagy hatással volt rájuk, mivel rendkívül értékelik, ha őszinték és közvetlenek vagyunk velük, ez reménységet is ad a számukra. 

Korompay Márk: Olyan is előfordult, hogy egy volt elítélt, aki közülük szabadult pár héttel korábban, a Hit Parkból jelentkezett be egy benti online istentiszteletre, hogy bátorítsa, buzdítsa őket. Elmondta többek között nekik, hogy amíg ő bent a büntetése letöltése közben megismerte az Urat, tőle függetlenül a felesége is megtért odakint és most már együtt jár az egész család a Gyülekezetbe.

Ti, hogyan kerültetek be a börtönszolgálatba?

Sárközi György: Nekem megtérésem után egyáltalán nem volt evidens, hogy a börtönmisszió felé elmozduljak, mert annyira az Úr szeretete volt az elsődleges számomra. Ráadásul, akiknek akkoriban bizonyságot tettem azokból a körökből nem vettek komolyan engem. Bár mára már többen megtérhettek közülük is.

Akkor történt az áttörés, amikor láttuk, hogy a 90-es évek nagy zsiványai, gengszterei jönnek be a Gyülekezetbe. Olyan nagy kaliberű emberek voltak ezek, akik tényleg meghatározóak voltak az alvilágban és hozzám jöttek Istenről beszélgetni. Köztük többen is voltak korábban börtönben. Sándor pásztor egyszer arra kért, hogy menjek be egy konkrét személyhez beszélgetni a börtönbe, aki korábbról barátom is volt. Hozzá kezdtem el bejárni, majd egy idő után átszállították egy másik intézménybe, ahova szintén követtem, viszont időközben az első helyen már megismertem másokat is, így azokhoz meg visszajártam és ez így folytatódott, mindig konkrét személyeken keresztül jutottam be újabb és újabb intézményekbe, ahol megismertem újabb embereket, így létrejött egy kapcsolati háló.

“Azt azonban már az elején leszögeztem az Úrnak, hogy ha nem lesznek csodák és jelek, megtérések, akkor nem jövök soha többet … de lettek! Legnagyobb csodának tartom az újjászületést, amikor egy bűnös ember megszabadul a bűneitől, mert elfogadja a Megváltó Jézus szabadítását és lesz más emberré. Szemünk előtt történnek ezek a csodák nap, mint nap.”

 

Korompay Márk: Általában minden börtönnel úgy alakul ki a kapcsolatunk, hogy először egy ember hivatalosan kérvényezi, hogy hozzá a Hit Gyülekezete lelkészei járjanak be szolgálni, pásztorlásra. Utána pedig szájhagyomány útján szokott terjedni a hírünk a rabok között. 

“Sokszor történik az, hogy egyvalaki a zárkából valóságosan megtér, utána pedig jó példává, az ébredés motorjává válik, és a zárkatársai is jönnek utána.”

Korompay Márk: Nálam a börtönszolgálat egyébként úgy kezdődött, hogy egyszer, több, mint 10 évvel ezelőtt a dunaújvárosi gyülekezet szervezésében meghívást kaptam egy evangélizációs rendezvényre a pálhalmai intézménybe és megkértek, hogy én legyek, aki a koncert végén hirdeti az evangéliumot. Ez volt az első alkalom, hogy börtönben voltam, láttam, hogy milyen nehéz egyáltalán bejutni, aztán pedig az döbbentett meg, hogy soha nem láttam még ilyen sok nagydarab, tetovált, kicsit ijesztő arcot egy helyen. Voltak vagy negyvenen. Egy étkező helyiségben gyűltünk össze, ahol a rövid koncert után a megtérésről prédikáltam. Ilyet még soha nem tapasztaltam korábban, ahogy a végén bemondtam, hogy aki szeretné átadni az életét az Úrnak, az jöjjön előre, kivétel nélkül mindenki felállt és elindult felém. Rögtön szólnom is kellett nekik, hogy várjatok, várjatok, akkor inkább mégis mindenki maradjon a helyén, ott imádkozzunk és majd mi megyünk be közétek. 

“Ott nem volt nehéz a bűnről és annak következményeiről beszélni, ahogy Ézsaiás is mondja: „...a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől.” Mert őket aztán a bűn mindentől elválasztotta: a szabadságuktól, egzisztenciájuktól, a családjuktól... így ezt ők nagyon átélik és könnyen fogadják a szabadító Jézusról szóló üzenetet. ” 

Ezután több év elteltével a COVID időszak előtt csatlakoztam be újra, miután Gyuri elég sokáig győzködött, hogy jöjjek segítsek neki a szolgálatban. Először egy börtönkórházba kezdtem el bejárni, azóta pedig a Váci Fegyház és Börtönbe is heti rendszerességgel megyek.

Korompay Márk, a Hit Gyülekezete váci börtönmissziójának vezetője
Korompay Márk, a Hit Gyülekezete váci börtönmissziójának vezetője

Mi az a börtönkórház és milyen szolgálata van ott a gyülekezetnek? 

Sárközi György: Még a COVID előtt kaptunk lehetőséget arra, hogy végre be tudjunk menni az első börtönkórházba. Az országban több börtönkórház is van, ezekbe viszik a különböző börtönökből azokat, akik megbetegszenek és itt kell eltölteniük a kezelési időt ugyanolyan börtönkörülmények között. Megdöbbentő, hogy ezekben is van mindenféle osztály: sebészet, belgyógyászat, intenzív, sőt, még szülészet is. Vannak ugyanis gyermekek, akik bent a börtönben születnek, a kismamák pedig ott tologatják őket, míg el nem veszik tőlük a babáikat, mert a fegyházban nyilván nem tudják felnevelni őket. Döbbenetes, hogy volt olyan, hogy felmentünk ezekhez az egy-két napos babákhoz, hogy imádkozzunk értük, mire az ápolónő azt mondta Márknak, hogy “minek imádkoznak, már itt vagyok 30-40 éve és látom, hogy akik itt születnek a börtönben, azokat mind a túloldalon, a fiatalkorúak börtönében látjuk viszont”. Hát mi éppen ezért imádkoztunk, hogy ne kerüljenek oda vissza…

Ennyire determinált a sorsuk?

Korompay Márk: Sajnos sokszor igen, mert általában állami gondozásba kerülnek, vagy a családjuk többi tagjához kerülnek vissza, így ugyanazokat a rossz otthoni mintákat látják, mint a szüleik. Megnyilvánul az életükben a generációs átok is, ami már a szüleiket is börtönbe juttatta, és őket is ebbe a helyzetbe sodorja. Pont ezt, az áldás és átok működését magyaráztam egyébként az ápolónőnek is, mert ezek az emberek  többnyire nem értik, hogy miért is járunk be az elítéltekhez, de mivel aztán látják a hitünket, ez sokszor idővel őket is meggyőzi. Rendszeresen megtörténik, hogy miközben a rabok felé szolgálunk, az ápolónők, börtönőrök is hallgatják az evangéliumot - a feléjük való szolgálat a munkánk második rétege. 

Van akkor olyan, hogy a börtönőrök is megtérnek a szolgálatotokra? 

Sárközi György: Előfordul, sőt pont tegnap kért meg egy parancsnok, hogy az állománya felé fokozottan szolgáljunk. Ez a szolgálatunk egyik érzékeny pontja, mivel a börtönőrök és az elítélt között nem lehet bizalmi kapcsolat, mivel az egyik a fogvatartó, a másik a fogvatartott - ezt a határt nem is akarjuk elsikálni közöttük, ezért külön a börtönőrök felé is szeretnénk szolgálni. Feléjük türelmet, megértést és támogatást kell közvetítenünk.

“Volt olyan őr, aki a COVID után, mikor megnyíltak a kapuk odajött hozzánk és mondta, hogy kíváncsi Isten erejére. Az összejövetel végén elmondta a megtérő imát, a Szent Szellem úgy betöltötte, hogy alig bírta az ajtót a kulccsal kinyitni a sírástól. Pont Gera Zoltánnal szolgáltunk aznap, megkérdeztük, hogy imádkozhatunk-e érte, igent mondott, majd boldogan fogadta a kézrátevés általi áldást a börtön lépcsőházban. Utána fel kellett mennünk még a férfiakhoz és megkérdeztük, hogy meddig maradhatunk, mire ő azt mondta, hogy akár reggelig szívesen itt marad velünk és hallgatja az Igét.” 

Sárközi György, a Hit Gyülekezete börtönmissziójának vezetője
Sárközi György, a Hit Gyülekezete börtönmissziójának vezetője

Korompay Márk: Minden rabnak joga van egy vallási felekezethez kapcsolódni, amiben az úgynevezett börtönlelkész segít nekik, ezek a személyek alkalmazottai a börtönöknek. Ő segíti az elítélteket abban, hogy részt tudjanak venni alkalmakon, megszervezi, hogy részesüljenek szolgálatokban, de ritkán még olyan is előfordul, hogy a protestáns börtönlelkész a ramadáni böjt betartásának feltételeit kell, hogy elérhetővé tegye egy muszlim rab kérésére, de ugyanígy a hites raboknak is segíteniük kell abban, hogy részt tudjanak venni az istentiszteleten. Az egyik helyen például egy szigorúbb intézmény van, ami egy fegyház, így itt a börtönlelkész egyesével hozza ki hozzánk a rabokat a zárkájukból az istentiszteletre. Ma már olyan jó a kapcsolat közöttünk, hogy ha például előre elküldjük neki a dicséret listát, akkor kikeresi azokat a YouTube-ról az összejövetelre, hogy csak le kelljen játszani. Emellett végig ott van, részt vesz az alkalmakon, meghallgatja is az összejöveteleket, majd a végén vissza is kíséri az elítélteket a helyükre.

Akkor ezek a közösségek szó szerint börtöngyülekezetek? 

Sárközi György: Igen, ők ugyanúgy tagjai Krisztus testének, mint ahogy mi. Ahogy az I. Korinthus 12: 21-25 mondja, annak a testrésznek kell a legnagyobb megbecsülést és tiszteletet adni, ami a legmegvetettebb… ha belegondolunk, akkor egy rabnak még a ruhája sem a sajátja a társadalom kitaszítottjai, még ha jogosan is, de tény, hogy  nincstelenek is, megvetettek is, egyedül is vannak, mégis Krisztus testének a tagjai, mert elfogadták az Urat, megtértek és úgy élnek, ahogy az Ige mondja. 

Közülük nem sokan bölcsek, hatalmasok vagy előkelő származásúak épp ellenkezőleg, a világ bolondjait választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, valamint a világ nemtelenjeit, sőt azokat választotta ki az Isten, akiket semmibe vesznek, azért, hogy egyetlen ember se dicsekedjen az Úr előtt.

Korompay Márk: Velük ugyanolyan istentiszteleteket tartunk, mint amiket a “szabad” hívők számára: közösen dicséreteket éneklünk, zsoltárokat olvasunk, sőt még hirdetés is van, mert viszünk nekik Heteket is, majd jön az igehirdetés. Sok esetben persze ez kötetlenebb, interaktívabb mintha egy gyülekezeti házban lennénk, mert a rabok néha belekérdeznek a prédikációba.

Sárközi György: Az a hosszú távú célunk, hogy lehessenek a börtönökben “Hit Gyülekezete zárkák”, ahol az elítéltek a megtérés után, más hívő rabokkal lehetnek együtt. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert bár valóságosan megváltoznak, de ha ugyanabba a környezetbe, társaságba kell nekik visszamenni az igehirdetés után, akkor az nem a legideálisabb a számukra a hitben való fejlődésük szempontjából. Ugyanakkor más elítéltek is láthatják a jó mintát a változást az életükön.

Sárközi Györggyel és Korompay Márkkal, a Hit Gyülekezete dinamikusan fejlődő börtönmissziójának tagjai
Sárközi György és Korompay Márk, a Hit Gyülekezete börtönmissziójának tagjai

Mikor kijönnek ezek az emberek a börtönből, akkor meg tudnak maradni keresztényként? 

Sárközi György: A börtön egyáltalán nem változtatja meg az embereket pozitív irányba, az lenne változás, ha valaki kitörne abból a családból, abból a kultúrából, ami oda vezetett, hogy börtönbe került. Azok között akik megtértek, viszont láthatunk pozitív példákat. Telefonon és Skype-on bizonyságot tesznek a rabok a családjaiknak, azok pedig sokszor megtérnek. A pandémia alatt volt olyan, hogy kimentünk egy-egy ilyen családhoz, ahol aztán mindenki megtért és utána be is merítettük őket.

Amikor az a rab szabadulni fog, olyan családba térhet majd haza, ahol már mindenki keresztény - nem egy ilyen eset történt a közelmúltban. Ebben hatalmas segítséget nyújtanak a vidéki pásztorok, akik nem engedik el ezeknek a családoknak a kezét. Sokukat már mi adtuk össze a feleségeikkel, jó férjekké, családapákká válnak a szemünk előtt, tisztességesen dolgoznak, itt ülnek a Gyülekezetben a sorainkban, van, aki jelentkezett a Szent Pál Akadémiára is.

Arra nagyon oda kell figyelni, hogy jó példát mutassunk ezeknek az embereknek, lássanak keresztény családokat, hogy azok hogyan működnek. Különösen a nők esetében tapasztaljuk ezt, hogy amikor kiszabadulnak a börtönből, visszamennek a családtagjaik közé, akkor újra bemennek az otthoni tekintély alá és a hitük elfogy. A feléjük való szolgálat kiterjed arra is, hogy erősítsük őket, hogy meg tudjanak maradni hitben a börtön után is.

“A Hit Gyülekezetének a börtönmissziója nem csak a rácsok mögött zajlik, hanem azon kívül is, az alvilág felé országos szinten. Nemrég egy ismert, súlyos bűnöző család tagjai térhettek meg Jézushoz szinte egymás után, volt aki börtönben fogadta el a kegyelmet, volt, aki a szabad életben. Ezek közül az egyik testvérünket egy régebbi vitás ügy kapcsán próbálták belerángatni egy afférba, de ő arra hivatkozva, hogy megtért és így már nem akar bajt okozni senkinek, elhárította az összecsapást. A konfliktus másnap rendeződött a Hit Parkban, ahol  összeölelkezve békültek ki a felek és lettek testvérré Krisztusban, mivel az acsarkodó fél is elfogadta Jézust megváltójának. Azóta együtt dicsérik az Urat! Régebben elképzelhetetlen volt, hogy ilyen kaliberű alvilági emberek ilyen békésen rendezzék az ügyeiket. Minimum vádirat és újságcikk lett volna belőle… Egyre több, alvilágban meghatározó szerepet betöltő gengszter fordul oda Jézushoz és fogadja el a szolgálatokat nagy örömünkre.”

Ki alkalmas arra, hogy a börtönben szolgáljon?

Sárközi György: Amikor bemegyünk a börtönbe, sosem az az érzésünk, hogy bűnözők közé érkezünk - pont azért, amit korábban is mondtunk, hogy ez a közösség ugyanúgy a test tagja, az Egyház része. Szeretném megosztani veletek egy 20 éves szolgáló visszajelzését, amit azután írt, hogy először eljött velünk a sopronkőhidai börtönbe szolgálni:


“Nem vagyok annyira a szavak embere, igyekszem leírni mindent amit átéltem. Börtönt még csak filmekben láttam, életemben először léptem be egybe, 2022.05.07-én, szombaton. A vastag falakon, biztonsági ajtókon, rácsos ajtókon való túljutás után, ahogy végigsétáltunk a belső udvaron Ervin testvéremmel, csak hangokat lehetett hallani, amik a sűrűn rácsozott ablakokból a fogdákból szűrődtek ki. Kicsit nyugtalan voltam, izgultam, hisz nem tudtam milyen fogadtatásra kell számítanom. Ahogy felértünk az emeletre egy egészen más rabtársaság fogadott minket, mosolyogva köszöntek nekünk, kezet fogtunk. "Áldjon meg az Úr!" mondták többen. 

Már éreztem hogy nem bűnözők közé érkeztem hanem testvérek közé akiken rabruha van. A nyugtalanság  elszállt belőlem és miután elfoglaltuk a helyünket a kis rendezvényteremben / tanteremben elkezdődött a szolgálatunk. Az én feladatom  a dicséretek  gitáros kísérete volt. Rajtam kívül Beni (rabtestvér) gitározott még. A dicséretet és a prédikációt megelőző rövid bemutatkozások és beszédek közben már látható volt a szemeken az éhség és vágyakozás hogy hallhassák mi a mai üzenet, illetve örültek neki hogy valakik erre áldozzák az idejüket, energiájukat hogy bemenjenek  a börtönbe és foglalkozzanak velük. Nem túlzok, ha azt mondom, ez csodálatos látvány volt. 

A kemény arcok és a börtöntetkók alatt ott lapult az istenfélelem és  a hálaadás amit végül  ki is fejeztek mikor hangosan, közösen énekeltük a dicséreteket a nyitott ablakok mellett és a börtön betelt a hangos énekkel. Úgy éreztem a dalok felemeltek minket, már nem egy börtönbe éreztem magam hanem egy szerető közösségben. A prédikáció végén akik újak voltak  mindenki elmondta a megtérő imát. Döbbenetes volt. A szemem előtt bizonyosodott be hogy bármilyen életet élt valaki Isten mindig szól, mindig ad esélyt, ahogy az itteni rab testvéreknek is adott és adni fog kegyelmet. Remélem hogy többüket jó magaviselet miatt vagy más okból hamarabb kiengedik és élhetik új életüket. 

Ajánlom minden kereszténynek, hogyha van lehetőség próbálja ki ezt a szolgálatot mert nagyon jó tapasztalat. Itt is igaz volt, hogy lehet egymás hitén felbuzdulni. Köszönöm a lehetőséget!”
- Illés Olivér Jordán 

Korompay Márk: Azt leszögezném, hogy nincs szükség büntetett előéletre ahhoz, hogy valaki a börtönben lévők felé szolgáljon, én sem kaptam sosem letöltendő börtönbüntetést, mégis úgy gondolom, hogy hatékonyan tudok szolgálni, mert ez leginkább a szíven múlik. Tud-e valaki az elesettek felé úgy viszonyulni, ahogy Jézus tette, hogy ne azt nézzük, hogy az az ember mit csinált, miért van ott, hanem azt, hogy Isten éppúgy szereti Őt is, mint engem. Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, akkor kiemeli, hogy a döntése alapja az elesett, kiszolgáltatott pl. éhező, szomjazó, meztelen, beteg és nem utolsó sorban börtönben lévő emberekhez való viszony.

Sárközi György: Ezeket az embereket a rabságban való szenvedés, a szeretteiktől való távollét nagyon érzékennyé teszi, szomjaznak arra, hogy valami valóságost kapjanak, ezért nagyon hamar kiszagolják azt, ha valami kamu és el is utasítják. De ha olyat hallanak, ami igazi, amiben erő van, akkor arra ugranak azonnal. 

Nem nehéz túltenni magatokat azon, ha mondjuk kiderül, hogy embert ölt, az aki felé szolgáltok? 

Korompay Márk: Akkor úgy kell viszonyulni hozzájuk, ahogy Jézus is viszonyul a gyilkosokhoz. Ha jobban belegondolunk, Pál is gyilkos volt, közreműködött István megölésben, majd “gyilkos indulattól lihegve” üldözte a keresztényeket, gyűlölettel volt tele, de találkozott az Úrral és teljesen megváltozott. Mi sem nézhetünk arra, hogy mit tettek ezek az emberek, hanem arra kell nézni, hogy mi Isten célja velük, ez pedig az, hogy minden ember megtérjen, bűnbocsánatot kapjon. Mi ezt közvetítjük feléjük, és látjuk, hogy vannak, akik megtérnek, megváltoznak, teljesen megszelídülnek, igazi kereszténnyé válnak. Amikor pedig kijönnek a börtönből akkor a társadalom építő tagjaivá is tudnak válni.

Sárközi György: Volt egy olyan eset, hogy valaki csak azért jött el a börtönben az összejövetelre, mert egy korábbi vita miatt, meg akart ölni egy testvért, aki bent tért meg. Életfogytiglant kapott és úgy volt vele, hogy már úgyis mindegy neki. Kihegyezett egy ceruzát, amivel le akarta szúrni a társát és eljött az alkalomra. De ahogy belépett, egy dicséreten keresztül a Szent Szellem ereje által olyan szeretetet élt át, hogy elsírta magát és átadta az életét Jézusnak, még nevet is változtatott, annyira meg akarta szakítani a múltjával a kapcsolatot. Azóta a börtöngyülekezet oszlopos tagja. Isten ereje elképesztő dolgokra képes!

Korompay Márk: Pont, mint Pál, aki azért ment Damaszkuszba, hogy letartóztassa és börtönbe vesse, megölje a keresztényeket, de útközben maga az Úr Jézus tartóztatta le őt. Isten átformálta, megszentelte és jobban használta, mint az összes többi apostolt.

Sárközi György: Volt egy másik eset is, amikor a srác életfogytiglant kapott, mert bérgyilkos volt és öngyilkos akart lenni a börtönben, mert már nem látta az élete értelmét. Kikészítette a pengét, elkészült, hogy lámpaoltás után felvágja az ereit. De egyszer csak olyan mély álom jött rá, hogy csak másnap reggel ébredt fel. Eldöntötte, hogy akkor aznap este vet majd véget az életének, de akkor bement hozzá egy rabtársa, aki nagyon boldognak látszott, mert épp a gyülibe indult. Magával hozta és ott megtért, azóta a börtön gyülekezet dicséret csapatának a tagja, olyan szelíd, mint egy bárány. 

“A lényeg az, hogy Jézus hálója ki van feszítve, ő a bűnösök barátja, keresi őket. Aki erre hittel válaszol, az megváltozik. Mi nem a börtönbe megyünk be közéjük, hanem a Hit Gyülekezete istentiszteletére egy héten többször is.” 

 

Sárközi György: Ezért mondja az Ige: “És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván” (I Korintus 12). Nekünk meggyőződésünk, hogy ők Krisztus testének a tagjai, ha börtönben vannak, ha nem. Ez nem helyszín- és időfüggő, ez téren és időn túlívelő valóság. Krisztus teste jelenleg három színtéren van jelen: a Mennyben, a Földön és az ‘Alvilágban’ - már olyan értelemben, hogy a zsiványság, börtönben lévők között. 

Korompay Márk: Ráadásul azért nem csak gyilkosok vannak bent, rengeteg az olyan elítélt is, akik apró-cseprő kisebb bűnök miatt kerültek be, többszörös visszaesők, gazdasági bűncselekményekben vétkesek, fehérgalléros bűnözők, vannak közöttük ügyvédek, újságírók, sportolók, “ex-hitesek” stb.

Korompay Márk, a Hit Gyülekezete váci börtönmissziójának vezetője
Korompay Márk, a Hit Gyülekezete váci börtönmissziójának vezetője

Mennyire lehet személyesen pásztorolni a megtért rabokat?

Sárközi György: Sokszor nincs lehetőség arra, hogy személyesen pásztoroljuk őket ebben a környezetben, ezért az alkalmakon igyekszünk egységesen szolgálni feléjük minden módon. Annyira őszinte sokszor a közeg, hogy az sem zavarja őket, hogy esetleg mások, vagy a börtönőrök hallják a bűnvallásukat. Tapasztaljuk, hogy az elkövetett bűnök terhei miatt sokszor szenvednek, nem tudnak aludni és forgolódnak az ágyukban. A Szent Szellem spontán megnyilvánulására viszont megszabadulnak. 

Korompay Márk:  A Szent Szellem jelenléte sokszor ösztönzi őket spontán bűnvallásra, de volt már olyan is, hogy az egyik elítélt úgy érkezett, hogy hozott egy listát a bűneiről és kérte, hogy olvassuk fel - annyira le akarta már rakni őket, mire a többiek is rákezdtek és sorolták a bűneiket, mert kiáradt a bűnbocsánat kenete az összejövetelen.

Sárközi György: Azért is kell ezekhez az emberekhez együttérzéssel és szeretettel fordulni, mert van, hogy rossz életvezetés, vagy hibák sorozata miatt jutnak a börtönbe. Például volt hites hölgy, aki elhagyta a gyülekezetet és nemrég teljesen véletlenül összefutottam vele kutyasétáltatás közben. Rákérdeztem, hogy mi a helyzet, mire pironkodva bevallotta, hogy egy migránsnak segített átszökni Magyarországon keresztül Ausztriába, de elkapták a rendőrök, és két és fél évet töltött börtönben. Egy rossz döntés elég volt ahhoz, hogy egy amúgy teljesen konszolidált hölgy börtönviseltté váljon. 

Korompay Márk: Volt olyan eset is, hogy egy bűnben élő hívőnek egy pásztor éveken keresztül prédikált a gyülekezetben, hogy ha nem változtat az életmódján, akkor börtönbe fog kerülni. Nem hallgatott rá és végül tényleg oda került, ott találkoztam vele a rácsok mögött. Megkérdezte, hogy ismerem-e az adott pásztort, mert ha igen, akkor adjam át neki, hogy mindenben igaza volt, most már megtért és szívből megváltozott. Ha egyszer kijut, akkor már hűségesen fog járni az Úrral.

Sárközi Györggyel és Korompay Márkkal, a Hit Gyülekezete dinamikusan fejlődő börtönmissziójának tagjai
Sárközi György és Korompay Márk, a Hit Gyülekezete börtönmissziójának tagjai

Ez jó példát mutat arról is, hogy az Istennel való kapcsolat alapja nem a felületes külsőségekben rejlik, hanem az őszinteségben, mert ahogy Jézus is mondja, hogy akinek sok bűne bocsáttatott meg, az jobban szeret…

Korompay Márk: Igen, ez így van, sokszor számunkra is példamutatóak buzgalomból, szeretetből, lelkesedésből. Mindig visszük nekik a gyülekezet kiadványait, a Heteket, a Patmosból könyveket és persze Bibliákat, ők pedig egymásnak adogatják kézről-kézre, emelett amikor tudják akkor nézik az ATV-n az Istentiszteleteket. Sokszor az ott elhangzott prédikációkra kérdeznek rá, vagy volt, hogy láttak minket is a közvetítésben, na annak különösen örülnek és alig várják, hogy ők is eljöhessenek egyszer a Hit Parkba.  

Sárközi György: Érdeklik őket a közügyek is, mert még ha nem is szavazhatnak, de azzal hozzájárulnak a társadalmi ügyekhez, hogy imádkoznak a politikai, társadalmi, közösségi dolgokért. Érdekes, hogy egy ilyen valóságosan hitre jutott ember számára már nem a földi szabadság visszanyerése a legfontosabb, hanem az Isten királyságának az elnyerése, várják az elragadtatást. Van olyan parancsnok is, akiken úgy vettem észre, hogy pásztori szíve van, ha látja, hogy egy elítélt nagyon elkötelezett kereszténnyé vált, akkor nagyon támogató velük, felkarolja őket.

Érdekes, mert sokan a börtönőröket, parancsnokokat szívtelen embereknek gondolják…

Sárközi György: Van olyan parancsnok ismerősünk, aki annyira felkarolja az elítélteket, hogy az utóéletükkel is foglalkozik. Szabadulás előtt behívja a rokonaikat, leülteti őket és kikérdezi őket, hogy hova fog hazamenni a börtönből az elítélt, mi lesz vele utána? A Hit Gyülekezete tagjainak megengedte azt is, hogy bizonyságot tegyenek a rabok a családjaiknak.

Sárközi György, a Hit Gyülekezete börtönmissziójának vezetője
Sárközi György, a Hit Gyülekezete börtönmissziójának vezetője

A beszélgetés során annyiféle intézményt és közösséget soroltatok fel, akikkel együtt dolgoztok a szolgálatotok során. Lényegében akkor ez a szoros összedolgozás, “csapatmunka” adja a misszió sikerét?

Sárközi György: Igen, nagyon hálásak vagyunk a rengeteg segítségért, támogatásért amit kapunk. Ahogy említettük a börtönökben a parancsnokokkal, börtönlelkészekkel, börtönőrökkel kiváló kapcsolatunk alakult ki, kölcsönösen tiszteljük és támogatjuk egymást, hiszen közös érdekünk, hogy aki ma még fogvatartott, az ha kiszabadul, akkor soha többé ne kerüljön vissza a rácsok mögé. Emellett a gyülekezeten belül is számos támogatója van a szolgálatunknak: kezdve Németh Sándorral, aki az egész szolgálat létrejöttét kitalálta, mellette pedig említenünk kell a vidéki pásztorokat és szolgálókat akik befogadják és támogatják a börtönben megtért és szabadult testvéreket, segítik őket a beépülésben, lelkigondozásban részesítik őket. A Patmos Kiadó és a Hetek  rendszeresen támogatja a munkánkat kiadványokkal, amiket beviszünk a raboknak, itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy hívők szívét is felindítja az Úr arra, hogy támogassák a börtönben lévő testvéreiket. Csak hogy két példát említsek: az egyik idősebb testvérnő rendszeresen elvisz a postára egy halom Heteket, hogy feladja őket külön a raboknak. Senki sem kérte meg őt erre, mégis szívén viseli ezt a dolgot és évek óra segíti a szolgálatunkat ezáltal. Egy másik aranyos történet, hogy a gyülekezetünkbe jár egy házaspár, akik legutóbb azzal jöttek oda hozzánk, hogy  az ötéves kisfiúk a saját zsebpénzéből vásárolt egy Bibliát, kifejezetten a rabok számára, és szeretné, ha átadnánk nekik. Továbbá Hit Rádió felületet biztosít számunkra arra, hogy bemutassuk a legnagyobb bizonyságokat és a szolgálatunkat egy külön műsor keretein belül, ez a Szabadság Rabjai. Illetve itt vagytok ti is, a Hit Gyülekezete szerkesztőségéből, akik most elkészítettétek ezt az interjút velünk. 

Korompay Márk: Nem olyan rég én is betértem egy keresztény könyvesboltba, aminek a tulajdonosa a gyülekezet tagja, aki a vásárlás közben felismert, mert hallotta korábban a rádióműsorunkat a Hit Rádióban. A beszélgetésünk végén megkérdezte, hogy elfogadnék-e könyveket, amiket beküldene a raboknak. Több tucat könyvet osztottam szét a következő alkalmak végén és nagyon jól esett a raboknak, hogy ezeket személyesen nekik küldték be! 

Zárszóként még az lenne a kérdésünk, hogy milyen célokért imádkoztok, mit láttok következő nagy lépésnek a szolgálatban?

Korompay Márk: Van egy régóta dédelgetett tervünk: szeretnének egy olyan „menedékházat” létrehozni a frissen szabadult elítéltek számára, ami megkönnyíti a társadalomba való gördülékenyebb visszailleszkedésüket. Itt megvalósulhatna, hogy akiknek nincs hova mennie, vagy még nem elég stabil egzisztenciálisan, lelkileg-szellemileg az önálló élethez, azoknak egy átmeneti időre szállást, munkát, testvéri közösséget tudjuk biztosítani. Ebben a kritikus időszakban még intenzívebben tudnánk szolgálni feléjük, elősegítve, hogy a börtön falain belül történt pozitív fordulatuk maradandó és végérvényes legyen.

Sárközi György: Én azért imádkozom, hogy még erőteljesebben terjedjen az evangélium a büntetés-végrehajtásban, és hogy sok őr és rab elkerülje Isten haragját, jussanak hitre, szülessenek újjá.

Legény Zsófia;Morvay Bátor | 2022. 07. 26.