pünkösdi
mozgalom
„Vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a Földnek mind végső határáig.”
Apcsel 1:8
A kereszténység 2000 éve Jeruzsálemből indulva terjedt el néhány évtized alatt az egész Római Birodalomban. A titkuk a Szent Szellem erejében volt, ami azt az erőt és dinamizmust biztosította számukra, ami Jézus Krisztus szolgálatán is működött. Azonban, ahogy a 4. századtól kezdve az államhatalom egyre jobban a saját szolgálatába állította a kereszténységet, egyre jobban elszakadt a gyökereitől, a Biblia központi helyét pedig a tradíciók és a dogmák váltották fel. A visszatérésre több kísérlet is történt, de végül Luther Márton és a reformáció hozott áttörő változást. A protestantizmus jótékony hatással volt a kapitalizmus kialakulására, a polgárosodásra és a nemzeti államok létrejöttére.
Azonban mivel szerintük a Szent Szellem csodatevő ereje „megszűnt” az apostolok halálával, a visszatérés újra megrekedt és a szenvedélyes, sorsformáló hit egyre jobban elszáradt az emberek szívében. A 19. században egyre többen ismerték fel ezt és hirdetni kezdték azt az ősi bibliai igazságot, hogy mindannyiunknak személyes kapcsolatra van szükségünk Istennel. 1901. január elsején egy Kansas állambeli prédikátor azt a kérdést tette fel tanítványainak, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy valaki vette a Szent Szellem ajándékát, amit Jézus megígért a benne hívőknek. A Biblia alapján a válasz egyértelmű volt: a nyelveken szólás. Ezt követően a pünkösd ünnepe újra megismétlődött, és napok alatt ezrek élték át azt, amit egykor az apostolok tapasztaltak meg Jézus feltámadása után.
A nyelveken szólás kiszabadítja az imát a természetes értelem korlátai közül, és lehetővé teszi, hogy a Szentlélek által közvetlenül a természetfölötti „részével” imádkozzunk Istenhez. Mára már egyháztörténeti és vallásszociológiai tény, hogy a 120 éve kitört pünkösdi–karizmatikus mozgalom a világtörténelem legnagyobb keresztény ébredését és megújulását hozta el. Napjainkban már 650 millió keresztény hisz abban, hogy Istennel lehetséges a közvetlen kapcsolat felvétele.
Magyarországra elsőként az Egyesült Államokból hazatérő első világháborús hadifoglyok hozták el az új pünkösd örömhírét, ami nálunk is hamar a leggyorsabban terjedő keresztény mozgalommá vált. A hatóságok mind a Horthy-rendszerben, mind a kommunista diktatúra idején üldözték a formabontó karizmatikus közösségeket, azok viszont a „földalatti lét” során is megmaradtak. Ma hazánkban a pünkösdi-karizmatikus mozgalom legnagyobb létszámú képviselője a Hit Gyülekezete, aminek közösségeiben több tízezren viszik tovább a 21. században is a kereszténység kiolthatatlan tüzét, a Szent Szellemet.
Első képMásodik kép
kezdetek
1976
Németh Sándor, katolikus teológus hallgató, találkozik Istennel, és egy kis karizmatikus közösségben betöltekezik Szent Szellemel.
1979
Feleségével, Judittal beköltöznek egy budaörsi présházba, ahol a kommunista vallásüldözés miatt illegalitásban elindítanak egy néhány fős imacsoportot.
negyedik kép
1988
A folyamatos hatósági zaklatások ellenére fiatalok egyre nagyobb számban csatlakoznak a Hit Gyülekezete nevet felvevő közösséghez; a nyolcvanas évek végére a számuk eléri az ezer főt.
1989
A magyar állam a gyülekezetet “törvényesen elismert vallásfelekezetté” nyilvánítja és a rendszerváltással országszerte szabad lehetőség nyílik az utcai evangélizációkra, ahol tömegek találkoznak Jézussal.
90-es
évek
kép
1990
A Biblia eredeti üzenetét képviselő igehirdetések nagy hangsúlyt tesznek az őszinte hitre és valódi változásra. Függőségben élők nagy számban válnak szabad emberré.
Keresztény és pünkösdi dalok, valamint saját dicséretek örömteli és felszabadult éneklésével a gyülekezet úttörő munkát végez Magyarországon.
1994
A Budapesti Sportcsarnokban 160 teltházas összejövetelre kerül sor a 90-es években. 6800-an részesültek vízkeresztségben.
háttér képháttér kép
1995
Az egyház teológiai intézménye felveszi a Szent Pál Akadémia nevet, aminek képzését a Magyar Akkreditációs bizottság kiváló minősítéssel értékel.
Megalakul a Hites Adakozók Hálózata, a gyülekezet karitatív szervezete.
1996
Magyarországon és határon túl egyre több helyi közösség alakul.Napjainkra legtöbb helyen már saját gyülekezeti házban tudnak sort keríteni az istentiszteleti alkalmakra.
Az örömhír egyre dinamikusabban terjed, és az egyszázalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon.
1998
Megnyitja kapuit az új központ, a budapesti Hit Park, ami tömegrendezvények megtartására alkalmas. A megépítése óta több mint 2500 istentiszteletet tartottak benne.
A híres reformátorról, Bornemisza Péterről nevezik el a gyülekezet első iskoláját.
kép
2000-es
évek
2001
Felépül a Szent Pál Akadémia új épülete, ahol az évek során több százan szereznek diplomát.
kép
2001
Elindul a Magyar ATV-n a Vidám Vasárnap, a Hit Gyülekezete istentiszteleteit élőben közvetítő, interaktív televíziós műsor. Az elmúlt 20 évben több mint 530 adás ment le, és az ügyfélszolgálattal több tízezren vették fel a kapcsolatot.
2003
Megalakul a börtönszolgálat, ami több büntetés-végrehajtási intézményben van jelen és szolgálatának eredményeképp sokan szabadulásuk után integrálódni tudnak a társadalomba.
A gyülekezetben felnövő új nemzedék számára elindulnak az ifjúsági istentiszteletek. A Vidám Vasárnap a legnézettebb vallási műsor lesz Magyarországon.
kép
2006
800 fő részvételével megrendezésre kerül az első Ifjúsági Konferencia Keszthelyen, ahol a fiatalok egy héten keresztül tanulmányozzák a Bibliát. Mostanra a táborok létszáma elérte az 1500 főt.
2009
Elie Wiesel, 81 éves világhírű Nobel-díjas író főszónokként vesz részt a Hit Gyülekezete antirasszista nagyrendezvényén. A gyülekezet kezdettől fogva aktív szerepet vállalt a gyűlölettel és a kirekesztéssel szembeni harcban.
2010-es
évek
2015
Országszerte bővül a Hit Gyülekezete oktatási tevékenysége, a saját fenntartású iskoláiban már több mint 6000 diák tanul.
2010
1300-an ünnepelték egy nagyszabású flashmob tánccal Jézus Krisztus feltámadását a Hősök terén. Az egyedülálló kezdeményezéshez egy évvel később 22 országból csatlakoztak keresztények, a videót 2,2 millióan nézték meg.
kép
2015
A Jótevő kampány keretében új lendületet vesz a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának karitatív kampánya. Évente több mint 160 millió forint értékben nyújtanak segítséget a rászorulóknak.
kép
2016
Új stúdióba költözik a megújult Hit Rádió, ami széleskörű zenei tartalom mellett 24 órában közvetít hitéleti, közéleti és kulturális témájú műsorokat keresztény szemszögből.
A Hit Gyülekezete megvásárolja a Szent György-hegy oldalában elhelyezkedő, 18 hektáros Diska Majort. Az átfogó felújítási munkák során létrejövő Agrosz Rendezvényközpont az egyre népszerűbb Ifjúsági Konferenciáknak is helyt ad.
2019
A Hit Gyülekezete 1%-os felajánlásainak száma eléri a 43 ezret.
2020-as
évek
kép
2020
Szerződésben ismerte el a magyar állam a Hit Gyülekezete hitéleti és társadalmi tevékeny- ségét. Garantálta az egyház további, önálló és zavartalan vallásgyakorlásának szabadságát.
2021
Összesen 2600 négyzetméternyi új közösségi térrel és közel 1 hektáros angolparkkal bővült a Hit Park a pandémia okozta karantén ideje alatt.