A Hit Gyülekezete nyilatkozata

Az ajkai és a hajdúsámsoni képviselő-testületek, a szülők és a tanárok támogatásának birtokában, tavasszal döntöttek úgy, hogy – a közoktatási törvény előírásaival összhangban – az Ajkai Szakképző Iskola, illetve a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartói jogát átadják a Hit Gyülekezetének. Az illetékes Kormányhivatalok azonban megakadályozták a helyi társadalom akaratának megvalósulását. 

A Hit Gyülekezete az ország több mint kétszáz településén rendelkezik élő keresztény közösségekkel, és két évtizede végez sikeres iskolafenntartó tevékenységet. Jelenleg mintegy négyezer diák tanul oktatási intézményeinkben, melyek stabilan az országos élvonalban szerepelnek. Az iskoláik jövőéért aggódó önkormányzatok megkeresései közül, messze országos támogatottságunk aránya alatt vállaltuk el – 15-ből 3 esetben – a felkínált intézmények egyházi fenntartásba vételét.

Noha ebben az évben országosan mintegy 140 iskola egyházi kézbe adása zajlik, minimálisnak tekinthető fellépésünk bőven elég volt ahhoz, hogy hisztérikus ellenreakciót váltson ki azokban a politikai és privilegizált vallási szereplőkben, akik a magyar társadalmat saját tulajdonuknak tekintik, és az intézményi struktúra átalakítását egyfajta protekcionista tervgazdálkodás mentén kívánják megvalósítani. Az alantas politikai gáncsoskodáshoz a szélsőjobboldali Jobbik országos gyűlöletkampánya szolgáltatta a háttérzenét a kormányzó pártok helyi szervezeteinek asszisztálásával. 

Az illetékes megyei kormányhivatalok, az ajkaihoz és a hajdúsámsonihoz hasonló esetekben nem alkalmazott rigorózussággal, vitatható formai kifogásokkal végeláthatatlan akadálypályává változtatták, obstrukcióvá züllesztették az átadási eljárást, s ezáltal gyakorlatilag elszabotálták az érintett önkormányzatok és a helyi közösségek döntésének végrehajtását. Az ajkai önkormányzat semmilyen jogsértést nem követett el, amikor az átadásról szóló testületi döntésben nem nevesítette külön, hogy azzal egyidejűleg az iskola önkormányzati fenntartása megszűnik. A jobboldal helyi képviselői által gerjesztett szektakampányt övező sajtóérdeklődés fényében az is abszurd kifogás az átadással szemben, hogy a „helyi véleményező közösségek nem kaptak megfelelő, elegendő tájékoztatást”.

A hazánk negyedik legtámogatottabb egyháza ellen zajló, összehangolt diszkrimináció a teljes iskolaátadási folyamat lemoshatatlan szégyenfoltja, amely újfent megkérdőjelezi a jogbiztonságot és a vallásszabadság érvényesülését Magyarországon. 

Budapest, 2012. augusztus 30.

Hit Gyülekezete
Sajtóiroda