Az egyházügyi törvény módosításának parlamenti vitájában a Jobbik – 2011. júniusa és 2011. decembere után – immár harmadik alkalommal, név szerinti szavazást kérve, a Hit Gyülekezetének egyházi státuszától történő megfosztását követelte. A jelenlévő kormánypárti és ellenzéki képviselők kétharmada – a korábbi erről szóló szavazásokhoz hasonlóan - ezt a javaslatot nem támogatta.

A Jobbik gyűlöletkampányának a részét képező kezdeményezés és az az alapján lebonyolított szavazás az Alaptörvény által garantált állam és egyház elválasztásának elvébe, valamint a jelenleg hatályos egyházügyi törvénynek az egyházak megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseibe ütközik.  Egyházat ugyanis kizárólag a Kormány kezdeményezésére a parlament - a törvény mellékletéből történő törlés útján – és csak akkor szüntethet meg, ha az egyház tevékenysége az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján Alaptörvénybe ütközik. A jelen esetben azonban a szavazást nem a Kormány, hanem a parlamenti szélsőjobb kezdeményezte és nem az Alkotmánybíróság, hanem a saját, az egyházat durván sértő, hazug, rágalmazó indokaira hivatkozással. A Jobbik ezzel az akciójával bebizonyította, hogy rasszizmusa mellett vallásellenes is, mivel a folyamatos politikai támadásának a zsidóságon és a romákon túl egy elismert egyház, a Hit Gyülekezete is ki van téve.

Az pedig, hogy ez a nyilvánvalóan törvénytelen eljárás immár harmadik alkalommal a magyar parlamentben megtörténhetett, alátámasztja az egyházügyi törvényről korábban megfogalmazott kritikánkat: politikafüggőséget és jogbizonytalanságot okoz az egyházak elismeréséről és megszüntetéséről való döntésnek a bíróságoktól egy politikai testület, az Országgyűlés kezébe adása. Továbbra sincs jogi garancia arra, hogy adott esetben ne lehessen a politikai hatáskörrel vissza is élni. Ilyen garancia esetén ugyanis nem fordulhatna elő, hogy egy egyház megszüntetésére irányuló, jogellenes indítvány – amely a Parlament emberi jogi bizottsága egyharmadának a támogatását sem kapta meg - eljuthasson a plenáris ülésen történő szavazásig, és egyáltalán felmerülhessen az adott egyház létéről való döntés.

A történtek rámutatnak, még az elismert egyházak is ki vannak téve politikai zaklatásnak.  Egyházunk ezért újra felhívja rá a figyelmet: jobban szolgálná a társadalmi békét és a jogbiztonságnak az felelne meg, ha az egyházak jogi helyzete és működése a jog védelme alatt állna.

Budapest, 2013. május 23.

dr. Németh Tibor
Hit Gyülekezete Jogi Főigazgató