Dokumentumok

Az oldalon találhatók a Hit Gyülekezete által kiadott nyilatkozatok, közlemények, pályázati és egyéb dokumentumok.


Aktív Családok Budapesten

2012. 11. 21.

TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0023 sz.

Programunk kiemelten és felvállaltan a keresztény erkölcsi és szellemi értékrendre épül. Projektünk közvetlen célja olyan helyi közösségek létrehozása, valamint olyan családokat támogató szolgáltatások kialakítása, amely hozzájárul a család egységének megerősítéséhez, a hosszú távú, elkötelezettségen alapuló párkapcsolatok létrejöttéhez, és általában a kapcsolatok minőségének fejlesztéséhez. Célunk továbbá, hogy a már meglévő és jól működő családoknál felhalmozódott gyakorlati tudást, tapasztalatot átadjuk egymásnak, és ráhangolódjunk az egymástól való tanulás lehetőségére.

Szeretnénk lehetőségeinkhez mérten elősegíteni a házassággal, a gyermekvállalással kapcsolatos pozitív attitűd kialakulását, illetve továbbfejlődését, mind a párkapcsolattal még csak ismerkedő tizenéves korosztály, mind a már családalapításon gondolkodó fiatalok, illetve a házasságban élők körében. Célunk olyan fórumok létrehozása, ahol a fiatalok a házasság és a gyermekvállalás kapcsán felmerülő kérdéseiket feltehetik, és azokra hiteles válaszokat kaphatnak.

Ennek egyik formája a Szülői Klub, amely péntek esténként kellemes környezetben nyújt lehetőséget ezeknek a céloknak a megvalósítására. Egy-egy téma felvezetése után beszélgetések keretében keressük a bibliai válaszokat a családot, gyereknevelést, házasságot érintő kérdéseinkre.

Lehetőség nyílik egy háromszor öt alkalomból álló képzéssorozaton való részvételre, amely az előttünk álló 20 hónap folyamán kerül megrendezésre. Témái: kommunikáció, kreatív gondolkodás, konfliktuskezelés. Minden téma öt szombaton át kerül áttekintésre, közös gondolkodással, gyakorlati módon. Ezekre a családok mellett kiemelten várjuk pedagógusok jelentkezését.

Egy tíz alkalomból álló képzési sorozat révén a pályázat alkalmat nyújt a munkához való hozzáállással, a munkavállalással, munkaadással kapcsolatos gyakorlati kérdések tisztázására is. A képzéseket interaktív, gyakorlatias formában tervezzük, amely módot ad a munkavállalók és munkaadók igényeinek, lehetőségeinek megismerésére és a kölcsönösen hasznos stratégiák kialakítására. Sor kerül továbbá a családanyák munkalehetőségeinek áttekintésére, a családi élet és a munka összehangolásának lehetőségeinek feltérképezésére, mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldal elérésével. A munkaerő-piacra visszatérni kívánó nők számára az átmeneti időszakban fellépő nehézségek kezeléséhez személyre szabott segítségnyújtást, tanácsadást biztosítunk.

Célkitűzéseinkbe illeszkedik, hogy a különböző foglalkozások, képzések ideje alatt önkéntesek bevonásával gyermekvigyázást biztosítunk a résztvevők számára, és ebbe kamasz fiatalokat is bevonunk, lehetőséget adva számukra a felelősségteljes szerepvállalás gyakorlásához.

Programelemek:
Képzéseket indítunk szombati napokon pedagógusok, szülők, leendő szülők számára:

-    Kommunikáció
Időpontok: 2012. november 3. /november 24. /december 8./2013. január 19./február 2.

-    Kreatív gondolkodás
Tervezett időpontok: 2013.február 23./március 9./március 23./április 13./május 25.

-    Konfliktuskezelés
Tervezett időpontok: 2013.október 12./november 9./november 30./2014.január 18./febr.1.
 
Helyszín: V. Irányi utca 3. Colabs Startup Center Zrt. 3.emeleti előadója.
 
Klubfoglalkozásokat szervezünk kisgyermekes, kamaszokat nevelő szülőknek, szülői feladatra készülőknek, valamint a generációk közötti mediáció és a nemi szerepek témakörében Budapesten.
Helyszín:
 
Tanácsadó szolgálatot működtetünk:
 - Pár-és családterápia
 - Munkavállalás
 - Családok gazdálkodása/családi gazdaságok segítése céljával.
 
Családi Napok:
 
- Prevenciós Családi Napokra kerül sor tanórán kívüli rendezvények keretében középiskolásoknak, szüleiknek és pedagógusoknak.
-  Szakmai rendezvényeket rendezünk:
Családtámogatási ellátások, kedvezményekkel kapcsolatban érdeklődők, munkavállalók és munkáltatók részére.
 
Az aktuális programokat a http://www.facebook.com/pages/Akt%C3%ADv-Sz%C3%BCl%C5%91k-Klubja/356014671151043 oldalon találhatjátok meg.