Templom

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Templomnak nevezzük mindazt a helyet, amit Isten aktuálisan kijelöl az Ő jelenlétének hordozására alkalmas lakóhelyként.

Az Ószövetségben Salamon idejében épült fel az első olyan templom, amibe Isten belehelyezte a dicsőségét. A Templom vagy Szentély fennállásának ezer éve alatt Izrael szellemi-vallási életének központját jelentette, mivel ezt a helyet maga az Örökkévaló választotta ki magának, s itt lakott a sekína, Isten hol tűzben, hol felhőben megjelenő dicsőséges Szelleme. Isten pontosan meghatározta azt a módot, ahogyan a papok forgolódhattak az épületben, a papi testület tagjai (ároniták és léviták) léphettek csak be, és ide jártak fel évente három alkalommal a Törvényben rendelt ünnepek megtartására Izrael fiai is.

A Templom három helyszínből állt: legbelül a Szentek Szentje volt található, ahova a főpapnak is csak évi egyszer, az engesztelés napján (Jóm Kippur) szabadott belépnie az áldozati bárány vérével. Itt tartották a Szövetség Ládáját, melyet két hatalmas, kiterjesztett szárnyú kérub vett körül. A Szentek Szentjéhez a Szenthelyen keresztül vezetett az út, itt a hétágú gyertyatartó, a kitett kenyerek asztala és az illatáldozati oltár volt megtalálható. Eddig a papok naponta beléphettek. Ebből nyílt az Előcsarnok, amely kivezetett a Papok udvarára.  A Papok udvarában állt az az oltár, amin az állatáldozatokat mutatták be, azonban erre a területre az Izraeliták udvarából lehetett belépni, ahova is már csak zsidó férfiak léphettek be.

Ez az egyetlen olyan hely volt, melyben a Jézus korabeli zsidó hit szerint Isten jelenléte, a sekina emberkéz alkotta házban tartózkodott a Földön. Az egyes helyi zsinagógákat nem számították templomoknak, s a korai kereszténység sem tartotta összejöveteleit templomépületekben, hiszen a Kinyilatkoztatás szerint mióta Isten nem lakik kézzel készített épületekben, az emberi test üzemel templomként. (1Kor. 6,19 Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? és Apcs. 17,24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.)

Próféciák szerint a következő világkorszakban fel fog épülni egy újabb templom Jeruzsálemben, ahova a nemzetek is feljárnak majd Isten jelenlétét keresni.

kapcsolódó írások
Grüll Tibor: A Ház, ahonnan a dicsőség eltávozott...Ruff Tibor: Mindennapi áldozatHa a jövőben újra felépítik a Templomot Jeruzsálemben, a keresztényeknek is oda kell majd menniük Istent tisztelni?