Szent Szellem

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Szent Szellem a szentháromság harmadik személye, valóságos Isten és Úr. Külön személyiségjegyekkel rendelkezik, emellett mindentudó, mindenhol jelenlevő és mindenható. 

Szent Szellem az ÓSZÖVETSÉGBEN

  • Részt vett a világ teremtésében és fenntartásában

  • A próféták Isten Szelleme által szóltak

  • Természetfeletti eseményeket generál, vagy ilyen megtapasztalásban részesít embereket. pl. József megmagyarázni a fáraó álmát; vagy Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert

  • A Sínai-hegyen való törvényadáskor Isten ujjaként jelent meg

  • A királyok és papok beiktatása a Szent Szellem által történt, pl. Dávid királlyá kenetése

Szent Szellem az ÚJSZÖVETSÉGBEN

Az Újszövetség új ajtót nyitott meg az ember és a Szent Szellem közti kapcsolatban. Jézus Krisztus a földi pályafutása végén, mielőtt megdicsőülve a Mennybe ment, önmaga helyett elküldte Őt a földre (Ján. 14,16-18). Ez az esemény a feltámadását követő Pünkösd ünnepén teljesedett be, amikor Jézus tanítványai új nyelveken kezdtek szólni.

A Szent Szellem NEVEI

Vígasztaló: A „vigasztal” ige eredeti jelentése: odahív, magához hív, mellé hív valakit, baráti  beszélgetés céljából. Emellett van „buzdít, imádkozik, közben jár, pártfogol” jelentése is. Tehát a Szent Szellem nem csak érzelmi módon lép kapcsolatba az emberrel, hanem pártfogol, isteni segítséget, támogatást biztosít számunkra. A görög eredeti jogi értelemben vett védőügyvédet, törvényes képviselőt is jelent. Utal rá az Írás, hogy ugyanezt a feladatot látja el Jézus is a Mennyben. Tehát a Szent Szellem Jézus helyett, nevében, képviseletében tevékenykedik a földön.

Igazság Szelleme: Azért jött, hogy a mennyei valóságról tegyen bizonyságot, és minden igazságra elvezesse a Jézusban hívőket.

VEZETÉSE

A Szentírás sok-sok példán keresztül érteti meg velünk a Szent Szellem vezetését. Az Atya ugyanis azért is küldte el a Szent Szellemet, hogy életünk egészen az Istennel való végső találkozásig velünk maradjon, tanácsoljon és vezessen minket. Antropológiailag a megtéréskor és keresztségkor a Szent Szellem az ember szívébe költözik. Ezt követően belülről szól az ember szelleméhez. Vannak kivételes esetek is, amikor álmokban, látomásban, jelek által adja az ember tudtára Isten akaratát. Onnan tudjuk, hogy valami Isten akarata, hogy van bennünk egy belső bizonyosság, nyugalom. Ilyenkor az ember nem lesz ideges, türelmetlen, mert tudja, hogy Isten támogatja. 

kapcsolódó írások
Szlazsánszky Ferenc: A Szent Szellem hatalmával. Interjú Németh Sándorral (Új Exodus)Ruff Tibor: Titkos beszélgetés Istennel (Új Exodus)Németh Sándor: A Szentlélekkel való betöltekezés minden hívő ember számára elérhető ígéret (Hetek)Németh Sándor: Ez az a nap. Égő, élő tapasztalat (Hetek)Grüll Tibor: A Másik vigasztaló. Viták a Szent Lélekről a korai egyházban. (Hetek)2007.07.01. Vidám Vasárnap – A késői napok jele a Szent Szellem kitöltése2004.06.06. Vidám Vasárnap – A Szent Szellem vételének feltételei2008.05.04. Vidám Vasárnap - A Szent Szellem kitöltésének ígéreteMi a különbség a Szentlélek-keresztség és a Szent Szellemmel való betöltekezés között?