Sátorok ünnepe

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Sátorok ünnepe Izrael legnagyobb örömünnepe, amit Tisri 15.-én kezdődik (a mi naptárunk szerint ez szeptember vége, október eleje) és hét napon át tart. Az aratás, betakarítás ünnepe, a jelenlegi világkorszak végére mutat.

Eredete:

Az Úr ünnepeinek egyike, pontosabban az őszi ünnepkör utolsó eseménye, amit a Biblia három helyen is leír, részletesen szabályoz (3 Móz 23: 33-43, 4 Móz 29: 12-39, 5 Móz 31: 10-13). Az ünnep elnevezése a héber szukka szóból ered, ami lombsátrat jelent. Isten parancsot adott, hogy Izrael fiai az ünnep időtartamára – hét napra – költözzenek sátrakba. Az Úr ezzel emlékeztette a választott népet arra, őseik negyven évig a pusztában bolyongtak, de ennek ellenére ellátásban részesültek. Az ünnep hét napján összesen kétszázhét állatot áldoztak fel az Istennek egészen elégő áldozatul. Nemcsak az áldozati állatok nagy száma, hanem a kötelezően előírt örvendezés is megkülönböztette a Szukkótot a többi ünneptől. Az örömöt elősegítették az ünnephez kapcsolódó zsidó hagyományok, melyek közül a legjelentősebbek a Vízáldozati ceremónia, a Templom kivilágítása és a Hósana Rabba ceremónia. A Templom pusztulása után ez a három hagyomány és a Szukkót sem volt megtartható, de a kötelezően előírt örvendezés megmaradt. A középkorban vezették be a Szimhat Tora (Tóra örömünnepe) nevű ünnepet. Ekkor indul újra a Tóra éves szakaszonkénti olvasási ciklusa a zsinagógában. A gyülekezet örvendezve körüljárja a zsinagógát a magasba emelt tóratekercs segítségével. Vannak közösségek, ahol még táncolnak is a tekercsekkel.

Az ünnep középpontjában a sátor áll, ami a Biblia szimbolikájában az ember intim szféráját, az Úrral való személyes kapcsolatot, ideiglenes lakhelyet, az ember földi életét, és az Úr dicsőségét is kifejezi.

Megtartása napjainkban:

A Szukkót szombatján a zsinagógákban felolvassák a Prédikátor könyvét, és a Góg Magóg háború részletes leírását Ezékiel prófétánál (Ez 38-39 fejezete). Zakariás próféta szerint minden nemzet fel fog menni Jeruzsálembe a Sátrak ünnepén, hogy elnyerjék a Messiás jóindulatát, míg a távol maradók földjén nem lesz eső (Zak 14: 17). A jeruzsálemi Nemzetek felvonulása erre a jövőbeli eseményre mutat előre, amit minden évben megrendeznek.

Beteljesedése:

Ennek az ünnepnek a beteljesedése a messiási Ezeréves Királyságra datálható.

kapcsolódó írások
Grüll Tibor: Hét nap örömNémeth Sándor: Az új világNémeth Sándor: A szukkót és a MessiásNémeth Sándor: Amikor az oroszlán szalmát eszikRuff Tibor: Sátrat vert köztünk a MessiásFinta Szilvia: A felkészülés napjai