Sátán és királysága

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Biblia több néven említi Sátánt, amelyek egyúttal fő tevékenységeit is meghatározzák. Ilyenek: pusztító, vádló, tolvaj, ördög, rágalmazó, hazugság atyja, embergyilkos, e világ istene, a levegőbeli hatalmasságok fejedelme, stb. Követőiből királyságot szervezett, amelynek ő a vezetője. Főhadiszállásuk a magasságban van.

Lucifer az egyik leghatalmasabb és legszebb angyali fejedelem, aki Isten fölkent kerubja volt. Felfuvalkodott különleges szerepe és hatalma miatt. Isten ellen lázadást szervezett Ádám teremtése előtt. Célja az volt, hogy egyenlővé tegye magát Istennel. Lázadásába magával vonta az angyalok egy részét is. Erre válaszul Isten Lucifert minden követőjével együtt levetette a mennyből. Így lett Lucifer Sátánná, Isten ellenfelévé. 

A Biblia több néven említi Sátánt, amelyek egyúttal fő tevékenységeit is meghatározzák. Ilyenek: pusztító, vádló, tolvaj, ördög, rágalmazó, hazugság atyja, embergyilkos, e világ istene, a levegőbeli hatalmasságok fejedelme, stb. Követőiből királyságot szervezett, amelynek ő a vezetője. Főhadiszállásuk a magasságban van.

FŐBB FELADATAIK:

- Isten tervének és ígéreteinek meghiúsítása,
- az emberek, családok és nemzetek sátáni uralom alatt való tartása,
- Jézus Krisztus megváltói művének elhomályosítása,
- a hívők vádlása, elszakításuk Isten dicséretétől és imádásától,
- az Egyház szellemi, lelki és anyagi előbbre jutásának hátráltatása.

Működésük végső célja Sátán totális uralmának és imádatának megvalósítása a földön. 

Sátán leghatalmasabb szolgái a HALÁL és a POKOL sötét angyala. A halál angyalának az ember testén van hatalma, hogy fizikai halált hozzon létre. A pokolnak arra van hatalma, hogy a bűnösként meghalt emberek szellemét saját birodalmában tartsa.

DÉMONOK olyan szellemi lények, akik Sátán királyságában a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, földközelben élnek, és legfőbb céljuk az, hogy emberek testébe költözhessenek és bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Vezetőjük Belzebub; a démonokat a Biblia tisztátalan, illetve gonosz szellemeknek is nevezi.

Lucifer lázadásának következménye, hogy a világban felbomlott a harmónia, és egy gigantikus szellemi harc kezdődött Isten királysága és Sátán királysága között.

kapcsolódó írások
Németh Sándor: A két birodalom (Hetek)Németh Sándor: Csalók és becsapottak (Új Exodus)Flaisz Endre: Szabadulás a démonoktól (Új Exodus)Németh Sándor: Szellemi tekintély vagy varázslás (Új exodus)2015. 03. 15. Vidám Vasárnap – Szabadulás a gonosz szellemektől2014. 04. 06. Vidám Vasárnap – Harc a hatalomért2008. 01. 13. Vidám Vasárnap – Mitől menekül meg, aki megtér?2007. 02. 04. Vidám Vasárnap – A Sátán trónfosztása2007. 01. 28. Vidám Vasárnap – Az igazi ellenség legyőzése2003. 11. 23. Vidám Vasárnap – Ki a szabad ember?Mit jelent Jézus kijelentése a János evangéliumában, mely szerint most vettetik ki a világ fejedelme? Ha Isten olyan hatalmas, akkor miért nem semmisítette meg a Sátánt már a bűnbeesés után?Ha Isten tényleg létezik, akkor miért szenvednek az emberek?Mit mond a Biblia arról, ha a boszorkányok a Szentháromságra hivatkozva ördögöt űznek?A múltkori adásban megemlítette, hogy a Földet több ég is körülveszi, amelyeken ember nem tud áthatolni. Említette Jézus mondását, miszerint ha a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhatott meg ily módon az országa?A Sátán miért vádolja az embereket Istennél a bűneinkkel? Beszélt arról, hogy a föltámadással a mennyei hatalom felülbírálta a földi bíróságok ítéletét, azokét, akik Jézust halálra ítélték. Szól arról a Biblia, hogy az emberekért is zajlik ilyen kozmikus per, hogy megtérhessenek és így megszabaduljanak a bűn mia