Paráznaság

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A paráznaság házasságon kívüli szexuális egyesülés, egyike a szexuális bűnöknek. A Szentírás illegitimnek tekint mindenfajta fizikai kapcsolatot, mely nem házasságon belül történik.

Isten bizonyos kereteket szabott számos életvezetési kérdésben (erről legékesebben Mózes öt könyvében részletezett parancsok tanúskodnak), melyekkel elsősorban az ember épségét, egészségét, jólétét hivatott szolgálni, ill. megóvni. Ilyen terület az intim fizikai érintkezés is.

Nem egyszerű fizikai együttlétről van szó, hanem a házasélet során a férfi és a nő eggyé válnak, azaz egy bármily más kapcsolathoz nem hasonlítható szoros kötelék jön létre közöttük szellemben, mely, jobbára elszakíthatatlan. (1Mózes 2,24) Ez egy áldott állapot, Isten ugyanis megáldja a házasságon belüli szexuális életet, melynek célja lehet az örömszerzés és a gyermeknemzés. A házassági szövetség keretén belüli összekapcsolódás tehát hozzátesz valami jót a másikhoz, a házasságon kívüli pedig épp ellenkezőleg: elvesz belőle. (1Korinthosz 6,16) (Ilyen alkalmi kapcsolatokat megélők esetében gyakori tünet a depresszió és az életuntság. A pszichológia által is (vissza)igazolt, hogy egyes szélsőséges poligám-kapcsolatok esetében felléphet súlyos személyiségzavar és egyéb mentális problémák.)

A Szentírás eredeti szövege különbséget tesz házasságtörés és paráznaság közt. Az előbbire a héber a נָאַף [náaf] szót használja, a görög a μοιχευω [moikheuó] szót. A paráznaságot jelző kifejezés görögben a πορνεια [porneia]. (A tízparancsolatban eredetileg a Ne törj házasságot parancs szerepel.)

Míg a Tórában a tényszerűen elkövetett aktus minősül bűnnek, az Újszövetségben Jézus szigorít a parancson: ,,Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott [porneia]azzal az õ szívében.” (Máté 5,28) Ez azt jelenti, hogy már a lélekben, a szívben megfogant és dédelgetett indulat, erotikus kívánság Isten szemében olyan latba esik, mintha az illető már fizikailag el is követte volna a bűnt. Vagyis magának a szexuális fantáziálásnak is tettleges értéke van.

kapcsolódó írások
Munkatársunktól: Pusztító tűzFlaisz Endre: A halál fullánkjaNémeth S. Judit, Németh Sándor: Megmenthető-e a civilizáció alappillére, a házasság? I. részNémeth S. Judit, Németh Sándor: Társválasztás - Megmenthető-e a civilizáció alappillére, a házasság? II. részA házasság előtti nemi kapcsolat paráznaság Isten előtt? Mi a helyes cselekedet a párválasztásban?Mit ír a Biblia a szerelemről, szexuális kapcsolatokról?