Nyelveken szólás

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A nyelveken szólás a Szent Szellem keresztség által átvehető ajándék, mely lehetővé teszi, hogy a hívő a természetes értelmét megkerülve, közvetlenül a szellemével szóljon Istenhez.  Ilyenkor az ember beszédszervein keresztül szól a Szent Szellem, s ezt az elme, az emberi agy nem érti (akárcsak egy nem tanult idegen nyelv esetében). Ennek egyik pozitív hatása az, hogy az imát nem korlátozza az ember szűkös tudása, a nyelveken szóló keresztény tud olyan célokért is imádkozni, melyeket nem is ismer, de a mindent tudó Szent Szellem igen, hiszen ismeri az emberek sorsát.

Feltétele: az ember rendelkezzen Jézus Krisztusba vetett bibliai hittel, és történjen meg az életében az Istenhez való bibliai értelemben vett megtérés, kötelezze el magát Istennek, hogy Őt fogja követni feltétel nélkül.

Átvétele: a hívők a Szent Szellem keresztség által tapasztalják meg, pontosan annak sikerét, teljes megtörténtét jelzi a Biblia szerint a nyelveken szólás. „És elálmélkodtak a zsidóságból való hívek (…) , hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallották, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felelt Péter: Vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is?” Apcsel. 10,45-47 – az apostol abból következtetett arra, hogy vették a Szent Szellemet, hogy nyelveken szóltak.

- A nyelveken szólás nem csupán egy idegen nyelven történő beszéd (ami lehet élő - de a nyelveken szóló által nem érthető -, vagy már holt, illetve egyáltalán nem ismert, szellemi nyelv), hanem a nyelveken szóló „szellemben beszél titkos dolgokat”. (1Kor. 14,2)

- A nyelveken szólás ajándékát nemcsak az egyház születése időszakában lehetett kapni vagy nemcsak a szolgálati ajándékoknak (apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító) "jár", hanem minden hívőnek! „Szeretném (eredetiben: theló – akarom) hogy mindnyájan szóljatok nyelveken…” – írja Pál apostol. (1Kor. 14,5)

- A nyelveken szólás természetfeletti jel a nem hívők számára. „Így tehát a nyelveken szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek” (1Kor. 14,22)

- Önmagunk hitben való építésének hatékony eszköze. „Aki nyelveken szól, önmagát építi…” (1Kor. 14,4)

- A nyelveken szólás Isten tökéletes akarata szerint való ima minden hívőért: „Sőt a Szellem is ugyanígy segít erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, hanem maga a Szellem jár közben értünk kimondhatatlan sóhajtásokkal – és az, aki a szíveket kutatja, tudja, mit akar a Szellem, isteni módon jár közben a szentekért”(Róma 8,26-27)

kapcsolódó írások
Ruff Tibor: Titkos beszélgetés IstennelMiért szoktak nyelveken szólni közösségi alkalmakon? Pál apostol szerint az efféle megnyilvánulás megbotránkoztat másokat.A nyelveken szólás a Szentlélekkel való találkozás egyetlen jele, vagy csak egy kegyelmi ajándék?