Millennium

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Biblia kijelentése alapján Jézus megjelenik a Nagy nyomorúság végén, és megalapítja az Ezeréves királyságot. Ez a korszak nemcsak Izrael számára lesz mérföldkő, hanem döntően fogja befolyásolni a nemzetek, és az egyház sorsát is.

A Jelenések könyve leírja, hogy a Nagy nyomorúság végére a Föld lakossága jelentősen lecsökken, sokan meghalnak az ítéletek következtében. Jézus második eljövetele is magával hoz egy ítéletet, nemcsak a Sátán és az Antikrisztus számára, hanem a hétéves vészkorszakot túlélő nemzetek számára is. Az új korszakba a megdicsőített egyház, Izrael maradéka, és a zsidóbarát (filoszemita) nemzetek egyes tagjai léphetnek be. A Biblia kinyilatkoztatása alapján az Ezeréves Királyságban biztosan jelen lévő nemzetek többsége ma még iszlám befolyás alatt áll (Egyiptom, Szíria, Irak, Irán, Szudán).

A próféciák fényében megállapíthatóak olyan jellegzetességek, amik mindhárom fentebb jelzett csoportra egyaránt érvényesek lesznek. Az emberi életidő drámaian megnövekszik, visszatér az özönvíz előtt jellemző 700-800 éves átlagéletkor (Ézs. 65,20-22, Zak. 8,4-5). Az ember akarata felszabadul, mivel a gonoszság forrása (a Sátán) meg lesz kötözve a föld gyomrában, de bűn nem szorul vissza teljesen (Ézs. 65,20). Az Istennel való kommunikáció is jóval egyszerűbb lesz, egy egy imakérésre nem kell több hónapot (esetleg évet) várni, hanem szinte azonnal meglesz a válasz (Ézs. 65,24). A természet megszelídül: a farkas a báránnyal együtt eszik (Ézs. 11,6-9, Ézs. 65,25), ugyanakkor a természetben is óriási bőség lesz tapasztalható (Ez. 36,35, Joel 3,18).

Izrael számára ez a korszak igazi kárpótlás lesz: a Szentföld jelenlegi határai megszűnnek, de elérik azt a kiterjedést, amit Isten Ábrahámnak ígért. A nemzetek között első lesz Izrael, és a többi nemzet áldása attól fog függni, hogyan viszonyulnak Isten választottaihoz. Jeruzsálemet egy fénykupola fogja körülvenni, és felépül a messiási templom is, ahol maga Jézus fogja a szolgálatokat végezni. A nemzetek feljárnak a Sátorok ünnepére (hasonlóan ahhoz, ahogy az izraeli csoportok részt vesznek a Nemzetek felvonulásán). Az élet fájának és az élet vizének köszönhetően a betegségek is visszaszorulnak. A Gyehenna pedig örök mementója lesz annak, hogy Isten ellen nem jó fellázadni.

Az egyház tagjai megdicsőült testben vesznek részt ebben a korszakban, és a túlélő nemzetek fölött fognak bíráskodni.

Ez a korszak egy újabb lázadással zárul: az ezer év végén kiengedik a Sátánt börtönéből, aki fellázítja Gógot és Magógot, de ebbe a háborúba maga Isten fog beavatkozni. Az agresszorok a Gyehennába kerülnek, majd sor kerül az utolsó ítéletre: minden valaha élt ember megjelenik a Nagy fehér trón előtt, és az örökkévaló helyre kerül: Isten jelenlétébe, vagy a kárhozat helyére a Gyehennába. Isten ezután új eget és földet teremt, és minden lesz mindenben. 

kapcsolódó írások
Ruff Tibor: Góg és Magóg fiai (Új Exodus)Finta Szilvia: A felkészülés napjai (Új Exodus)Mikor lesz az ezeréves királyság és kik fognak ekkor élni?Mit jelent az, hogy elközelített Isten országa? Csak közelebb jött, vagy eljött és itt is van?A Jelenések könyvében az szerepel, hogy 144 000 ember juthat be a mennybe. A többi ember a föltámadás után a Földön fog élni?