Menny

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

„Kezdetben teremté Isten az egeket és a földet.” - ezzel a sorral kezdődik a Biblia. Isten tehát az Univerzum teremtését az „egekkel” kezdte. Nem árulja el itt, hogy hány szférája létezik, de a sorrendből látszik, hogy nem a Föld a középpontja a teremtett világnak, hanem az egek, melyekből az egyik szféra lehet a Menny. Jelenleg ezt a tudomány vizsgálati módszereivel nem fedezheti fel, mert Isten egy mennyezettel elválasztotta a Földet az egektől.

A Mennyben Isten országa uralkodik, ahogy a Miatyánk is tartalmazza: „Mi Atyánk, aki vagy a Mennyekben, ... jöjjön el a Te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is”. Vagyis a Mennyben Isten uralkodik, az Ő akarata valósul meg, ellentétben a Föld jelenlegi állapotával. A Mennyben a Biblia kinyilatkoztatása alapján nincs halál, nincs gyász, nincs kiáltás és fájdalom, betegség és gyengeség, nincsenek démonok és semmi gonoszság.

Pál apostpl beszámolója szerint „egy ember” (valószínűleg ő maga) elragadtatott a harmadik égig - ebből feltételezhetjük, hogy minimum 3 ég lehet), és ott kibeszélhetetlen dolgokat hallott. Ez azt jelenti, hogy a földi létezők számára titok, ami a Mennyben zajlik, nem láthatunk be oda, csak ha Isten elragad valakit oda. Nikodémus azt mondta, hogy a Jézus a Mennyből származik, mert olyan jeleket tesz, ami annak a világnak az üzenete számunkra. Jézus elmondja a  módja annak, hogyan kerülhetünk be oda: ez pedig az újjászületés „víztől és Szellemtől”. 

Az emberek közül először Jézus hatolt be oda, és nyitotta meg a Menny kapuit számunkra, valamint a köztes, Sátáni seregekkel védett eget, mint ostromgyűrűt átlyukasztotta, behatolt Isten szentélyébe. Ő tud tehát elvezetni bennünket ebbe a világba, s aki az Ő nevét segítségül hívja, az „megtartatik”. Azt is elárulja a Zsidó levél szerzője, hogy a földi Szent Sátor és Templom, amiben a zsidó istentiszteletek zajlottak, a mennyeinek képe, az igazi szentély, a „Szentek szentje” a Menny képe, ahová csak az igazi Főpap, Jézus Krisztus léphetett be. Ez is az Univerzum hármas tagoltságát ábrázolja, és elmondja, hogy a középpontban van a Menny, és csak a sátor pitvara a látható világ, ahová a csillagok és Föld lett helyezve. De mindennek, ami a földön van, van egy „igazi” képe a mennyben. Ide hivatalos mindenki, aki elfogadja Isten ajánlatát Jézuson keresztül. 

Jézus második visszajövetelét követően, tehát e világkorszak végén a mennyei Jeruzsálem földre szállásával a Föld egybe lesz szerkesztve a Mennyel.

kapcsolódó szócikkek
ApokalipszisIsten országaUniverzumÖrökkévalóság
kapcsolódó írások
Németh Sándor: Az Apokalipszis könyve: végső harc a világért (Hetek)http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/199902/az_apokalipszis_konyve_vegso_harc_a_vilagertMorvay Péter: A megkerült Paradicsom (Hetek)Említette, hogy a Földet több ég is körülveszi. A földi légkör az első ég?Hova megyünk, ha Isten országa kézzel nem fogható, nem látható, hanem bennünk van?Ön szerint van a Földön kívül értelmes élet?Hívő emberként hiszem, hogy a földi életem után a mennybe kerülök. Baj, hogy nem örülnék, ha ez most történne meg?