Lélek

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A lélek alapvetően az egyes ember személyiségére, egyéniségére vonatkozik, de annyira tág értelemben, hogy életet is jelent, egyéni sorsot.

A lélek szó görög megfelelője a pszükhé, mely jelent lélekzetet, leheletet, lelket, életet. Héberül nefes, s jelentése elsősorban szintén lehelet, de nem utolsó sorban kapcsolódik hozzá a szándék, elgondolás, akarat, félelem, vágy, stb. is.

Az ember három alkotójának egyike, a szellem és a test találkozásakor jött létre. Mikor Isten a vörös földből kiformálta az embert, testet alkotott Ádámnak, a következő lépésként szellemet lehelt belé. Mikor Ádám teste és szelleme találkozott, a kettő között egyfajta összekötő "híd"-ként létrejött az emberi lélek. Így tehát nem összekeverendő a szellem és a lélek.

Míg a szellemünk természetfeletti, Istentől származó részünk, a lelkünk részben a szüleinktől genetikai értelemben örökölt, részben neveltetésünk által formált valóság. A lélek három része az értelem, érzelem és akarat.

Fontos megemlíteni, hogy a Biblia a lelket a vérrel is azonosítja. A Noéval kötött szövetség óta az emberiség számára Isten parancsba adta, hogy ne egyen vért. Ennek oka az, hogy a vér nem csupán egy fizikai valóság, hanem hordozója a léleknek. (Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed! 5Móz 12,23)

kapcsolódó írások
Flaisz Endre: A kétéltű emberA Bibliában miért szerepel lélek és miért beszélünk sok esetben szellemről? Melyik a valós?