Keresztségek

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A vízkeresztség olyan szent cselekedet, amelyet Isten Igéje parancsol. A keresztségben a hívő teste teljesen a víz alá merül. A Szent Szellemmel való betöltekezés leggyakoribb jele a nyelveken szólás, ami természetfölötti jel: ilyenkor a Szent Szellem szól a hívőn keresztül. A Szent Szellem vételének feltétele a megtérés és a hit Jézus Krisztusban.

A VÍZKERESZTSÉG

A vízkeresztség olyan szent cselekedet, amelyet Isten Igéje parancsol. A keresztségben a hívő teste teljesen a víz alá merül. Ez egy engedelmességbeli és hitbeli tett, amelyben a hívő azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.

A vízkeresztség feltétele a Jézus Krisztushoz való megtérés és a belé vetett hit.

A vízkeresztség eredményezi a bűnök eltörlését, az óember megfeszítését és eltemetését, a föltámadott életre való újjászületést, a szív körülmetélését és a Krisztus Testébe, az Egyházba való belépést. A Bibliában több keresztelési formulát találunk, amelyek teljesen egyenértékűek.

SZENT SZELLEM-KERESZTSÉG (SZENT SZELLEMMEL VALÓ BETÖLTEKEZÉS)

Az újjászületés is a Szent Szellem munkájának gyümölcse, de nem azonos a Szent Szellemmel való betöltekezéssel, ami a megtérés után a második megtapasztalást jelenti a hívő életében.

Jézus Krisztus főpapi szolgálatának egyik legfontosabb része az Egyházban ma is az, hogy Szent Szellemmel keresztel. Ezáltal a hívő Isten erejének részesévé válik, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy eleget tegyen tanítványi kötelezettségeinek (az evangélium hirdetése, bizonyságtevés, gyógyítás, szabadítás, stb.).

A Szent Szellemmel való betöltekezés leggyakoribb jele a nyelveken szólás, ami természetfölötti jel: ilyenkor a Szent Szellem szól a hívőn keresztül.

A Szent Szellem vételének feltétele a megtérés és a hit Jézus Krisztusban.

kapcsolódó írások
Németh Sándor: Hitjelenségek és borzalom (Hetek)Németh Sándor: Manifesztációk és botrány (Hetek)Szöllősi Tibor: A karizmatikus kereszténység 2000 éve (Új Exodus)Kulcsár Árpád: Kishitű, miért bizonytalanodtál el? (Új Exodus)Németh Sándor: Csalók és becsapottak (Új Exodus)Ruff Tibor: Titkos beszélgetés Istennel (Új Exodus)2015.05.24. Vidám Vasárnap – A Szent Szellem keresztség helyreállítása2014.06.22. Vidám Vasárnap – Karizmatikus jelenségek2013.05.26. Vidám Vasárnap – Hogyan lehetsz felkent hívő?2011.06.12. Vidám Vasárnap – A kettős kenet2004.06.06. Vidám Vasárnap – A Szent Szellem vételének feltételeiMi a különbség a Szentlélek-keresztség és a Szent Szellemmel való betöltekezés között? Ha nem volt még vízkeresztségem, akkor hogyan tudom megtenni?Hogyan kell érteni az Korinthusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 29. versében leírtakat: „ … különben mit cselekszenek azok, akik halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak föl…”. Nekem csak egyetlen kérdésem van: hogyan lehet megtérni?Mit jelent az, hogy üdvözülés? Egyet jelent ez a megkeresztelkedéssel?Hogy tudom én is hitelesíteni ezt a szerződést, amit Isten kínál? Meg tudom tenni ezt egyedül a szobámban, vagy előbb valamilyen közösséghez kell csatlakoznom?Olvastam a Hit Botránya c. könyvében, hogy fiatalon volt az Ön életének egy olyan szakasza, amikor kereszténynek gondolta és vallotta magát, mégis, amikor kimondta, hogy hisz Jézus Krisztusban, belül úgy érezte, hogy ez még sincs így. Kérem, hogy ezt fejt