Jó és Rossz

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Biblia alapján a Jó és a Rossz vagy Gonosz alapvető, abszolút, örök valóságok, melyek két természetfeletti személyhez: Istenhez (Jó) és a Sátánhoz (Rossz, gonosz) kötődnek.

A Jó öröktől fogva létezett, a Gonosz pedig a Jó elleni lázadásból jött létre. Az ember teremtésekor szabad akaratot kapott arra, hogy válasszon, melyiket akarja szolgálni tetteivel. A választásnak rövid és hosszú távú következményei is vannak a „vetés és aratás” törvénye (Ézsaiás 3:10-11) alapján.

Az igazságról, a Jó és a Rossz kilétéről, és követésük következményeiről a Biblia ad útmutatást, amely soha nem változik, örök (Zsoltárok 119:89, Máté 24:35). Tanúsága szerint Isten elvárja az embertől, hogy szeresse és kövesse az igazságot, és gyűlölje, kerülje a gonoszt (Ámos 5:15). A rossz, gonosz cselekedetek (bűnök) Isten haragját (Efézus 5:6), míg a jó, igaz cselekedetek Isten áldásait váltják ki (5 Mózes 28:1-14), azok összekeverése, felcserélése pedig ítéletet von maga után (Ézsaiás 5:20).

A két szellemi valóság között harc folyik a világban. A Gonosz, a Sátán azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, a Jó, Isten pedig azért, hogy életünk legyek és prosperáljunk, valamint, hogy lerombolja a Sátán minden munkáját. A Bibliából kiderül, hogy a végső győzelem Istené, a Jóé lesz.

A Biblia arról is beszámol, hogy eljön egy pont az emberiség történelmében, amikor Isten megítél minden embert a cselekedetei alapján (János 5:29). Akit igaznak talál, az a Jót megtestesítő személlyel, azaz vele tölti az örökkévalóságot a Mennyben, akit pedig gonosznak talál, az a Rosszat megtestesítő személlyel, a Sátánnal tölti az örökkévalóságot a pokolban.

Isten akarata az, hogy minden ember megismerje az igazságot, és döntsön a Jó mellett, hogy örök életet nyerjen (1 Timóteus 2:4). Erre a lehetőséget Jézus Krisztusnak, Isten fiának helyettesítő áldozata teremtette meg, melynek során magára vette az emberiség bűneit és annak következményeit, és helyette szenvedett. Aki elfogadja, az erőt vesz a Rossz, vagy Gonosz követését (bűnös) abbahagyására, és a Jó követését választására, így megmenekül az elmarasztaló ítélettől, a haláltól, és pozitív ítéletet, áldásokkal teli, örök életet nyer el (János 3:16).

kapcsolódó írások
Flaisz Endre: A halál fullánkjaIsten miért engedte az emberekhez a Sátánt? Hiszen előre tudta, hogy az ember képtelen felvenni a harcot a Gonosszal.Ha Isten olyan hatalmas, akkor miért nem semmisítette meg a Sátánt már a bűnbeesés után?Ha Isten tényleg létezik, akkor miért szenvednek az emberek? Miért halunk meg, és miért hagyja, hogy ártatlan gyermekek éhezzenek?