Istentisztelet

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Biblia az istentiszteletet nem köti rituális formához, de bizonyos alkotórészeiről nyilvánvalóan beszél. Ezek: ima (könyörgés, hálaadás, közbenjárás, stb.), dicséret, imádás, igehirdetés, tanítás, bizonyságtevés, úrvacsora, a gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak működése által.

AZ ISTENTISZTELET ALKOTÓRÉSZEI:

IMA (könyörgés, hálaadás, közbenjárás, stb.) amely által Isten népe kifejezi háláját a már elvett áldásokért, és természetfölötti segítségért fordul Urához; 

DICSÉRET: Isten kegyelmének hirdetése és magasztalása énekszóval (szívvel-lélekkel), hangszerekkel, tapssal, tánccal...

IMÁDÁS: az Úr jelenlétében való leborulás, Isten elismerése abszolút Úrként, Neki való hódolás;

- IGEHIRDETÉS: az írott Ige felolvasása és magyarázata, valamint a Szent Szellemtõl kapott üzenetek átadása;

TANÍTÁS: a Szentírás mélyebb összefüggéseinek feltárása;

BIZONYSÁGTEVÉS: a hívõk beszámolója Jézus Krisztus bennük, értük és mellettük végzett munkájáról;

ÚRVACSORA: valóságos közösség Jézus Krisztus testével és vérével, ami minden áldás forrása;

- a gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak mûködése által (pl. gyógyulásokért, szabadulásokért, anyagi áldásért, stb. történõ ima).

Az istentiszteleteken a fentiek bármelyike - a helyi gyülekezet szükségeinek megfelelõen - elõtérbe kerülhet és meghatározhatja az egész összejövetel jellegét. Istentiszteletet szabadban és zárt helyen (magánházaknál, imaházban, sportcsarnokban, stb.) egyaránt lehet tartani.

kapcsolódó írások
Németh Sándor: Csalók és becsapottak (Új Exodus)Répás László: A mennyei Templom szolgálata (Új Exodus)2007. 12. 09. Vidám Vasárnap – Az Úr dicsérete2006. 05. 14. Vidám Vasárnap – Hogyan keressük és tiszteljük Istent?2002. 04. 21. Vidám Vasárnap – Isten tisztelete és dicséreteEz milyen vallás? Önök Jehovisták? Katolikusok vagy valami más?Mi a különbség a karizmatikus és a protestáns istentisztelet között?Van, aki szerint nem szabad istentiszteletet tartani vasárnap, csak szombaton.