Isten

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye a mennyben van, de mindenütt jelen van.

Legfőbb tulajdonságai:

Örökkévaló, mindenható, mindentudó, szent, igazságos, hűséges, irgalmas, kegyelmes és féltőn szerető. Isten egy, Aki az emberi értelmet és befogadóképességet túlhaladja, de természetes és kegyelmi kinyilatkoztatásán keresztül megismerhető. Három személyben jelentette ki magát: ő az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Személyét, lényegét és természetét illetően elfogadjuk a valamennyi keresztény egyház által vallott Apostoli, illetve Niceai-Konstantinápolyi Hitvallást ("Hiszekegy"). http://www.hit.hu/niceai-apostoli-hitvallas

 AZ ATYA

Az Atya tökéletes és jó Isten, aki minden létező gondviselője. A Fiún keresztül ismerhető meg: ő nyilatkoztatta ki az Atya természetének lényegét, a szeretetet. Az Atyától származik a Fiú és a Szent Szellem, Akik Vele egylényegűek, úgy, hogy az Atya elsőbbséggel bír közöttük.

 A FIÚ

A láthatatlan Isten képmása és egyszülött Fia, örökkévaló Isten, egy az Atyával. Minden teremtmény előtt született, a földi, mennyei dolgok és létezők őbenne, Általa és Érte állnak fenn. A Mindenható akaratának engedelmeskedve megüresítette magát, emberi természetet vett fel. A Szent Szellem által fogantatott, a szűz Máriától megszületett és itt élt a földön.

Mindenben hasonlóvá lett az emberhez, kivéve a bűnt. Földi életében és szolgálatában is engedelmes volt az Atyának, egészen a kereszthalálig. Ezért az Atya feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséggel, tisztességgel koronázta meg, úrrá tette kezeinek minden munkája fölött, és a maga jobbjára ültette. "Ajándékozott Néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Ő az új és örökkévaló szövetség szerzője, közvetítője az Atya és a világ között.

 A SZENT SZELLEM

A Szent Szellem valóságos személy, Aki az Atyától és a Fiútól származik. Azért jött, hogy az Egyházban Jézus Krisztus személyét fölmagasztalja, és minden hívőt elvezessen a Fiúval való személyes közösségre, valóságos Isten ismeretre és imádatra. A Szent Szellem Úr és Isten. Az ellene elkövetett bűnökre nincs bűnbocsánat. Ő kente fel a názáreti Jézust, hogy betegeket gyógyítson, démonokat űzzön, halottakat támasszon és hirdesse Isten országát. ő munkálja ki az emberekben - az Igével egységben - a megtérést, újjászületést, és teszi valóságossá a hívőkben a megváltás ajándékait. Legfontosabb tevékenységei: vezet, tanít, vígasztal és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.

(Az elterjedt magyar fordítások a "Szentlélek" szót használják, az eredeti görög kifejezés szó szerinti fordítása "Szent Szellem".)

kapcsolódó írások
Németh Sándor: Tízparancsolat (Új Exodus)Pátkai Mihály: Az új ateizmus érvei Isten ellen (Hetek)Ruff Tibor: Isten létezése kontra ateizmus: ezer éve tart a vita (Hetek)2015. 02. 22. Vidám Vasárnap – Isten megismerésének módja2015. 03. 29. Vidám Vasárnap – Állj az Úr mellé!2014. 06. 01. Vidám Vasárnap – Bízzatok, én vagyok2008. 12. 21. Vidám Vasárnap – Ki Jézus Krisztus?Hogyan született meg az Atyától Jézus Krisztus?Ha lenne valamilyen Isten, nem születnének például olyan emberek a földön, akik tíz évet sem élnek meg.Honnan tudják ilyen százszázalékosan a hívők, hogy létezik Isten, amikor az ember soha semmit nem tudhat?Az Atya és a Szent Szellem - Hit és Élet 9. részA Fiú - Hit és Élet 8. részA Szentháromság - Hit és Élet 7. részMit jelent ki a Biblia Istenről? - Hit és Élet 6. rész