Isten országa

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Jézus Krisztus legfontosabb üzenete Isten országa (a mennyek országa) eljövetelének bejelentése. Isten országa nem e világból való, nem anyagi, hanem szellemi természetû, erő, igazság, békesség, öröm. Olyan ország, amelyben Isten uralma tökéletesen, az élet minden területén megvalósul. Alapítója és királya Jézus Krisztus, Akinek földi szolgálata Isten országának kiterjesztését munkálja.

Isten országának eljöttét csodák és jelek bizonyították és bizonyítják ma is. Ennek az országnak az alkotmányát és alaptörvényeit Jézus elsősorban az un. "hegyi beszéd"-ben foglalta össze, példabeszédeiben pedig annak belső, igazságait és természetét nyilatkoztatta ki.

Cselekedetei, ezen belül is csodái - betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, leprások megtisztítása, démonok kiűzése - Isten országának felsőbbrendűségét és diadalmát bizonyították Sátán királysága fölött, és azt, hogy terjedésének és növekedésének semmi sem tud gátat vetni.

Jézus Krisztus tanítványainak adott legfőbb utasítása az, hogy hirdessék Isten országa evangéliumát, és bemutassák annak szellemi erejét és hatalmát. Ez a parancsolat ma is érvényes, és ez jelenti az Egyház legfőbb feladatát.

kapcsolódó írások
Németh Sándor: Isten programja a világválságban (Új Exodus)Virga Miklós: A kezdeményező Egyház (Új Exodus)Németh Sándor: Az új világ (Új Exodus)Németh Sándor: Örüljetek! (Új Exodus)2013.04.14. Vidám Vasárnap – Isten országa és a bálványimádás2006.01.08. Vidám Vasárnap – Amikor Isten országa erőben áll2006.01.15. Vidám Vasárnap – Isten országa benned lehet2004.02.08. Vidám Vasárnap – Isten országa a földön2002.06.09. Vidám Vasárnap - Isten országa Jézus Krisztus tíz szűz példázata alapján - 1. RÉSZ2002.06.16. Vidám Vasárnap - Isten országa Jézus Krisztus tíz szűz példázata alapján - 2. RÉSZ2002.06.23. Vidám Vasárnap - Isten országa Jézus Krisztus tíz szűz példázata alapján - 3. RÉSZMit jelent az, hogy elközelített Isten országa? Csak közelebb jött, vagy eljött és itt is van?