Igehirdetés

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Az igehirdetés alatt ma prédikációt értünk, ami a bibliai üzenet inspirált és inspiráló, erőteljes, kifejezetten mozgósító célú, személyes döntéseket kiváltó előadását jelenti, de keveredhet benne a tanítás, az evangélium hirdetése és a prófétálás is. 

Az eredeti görög kifejezésben az ige szó nem szerepel, az igehirdetés tevékenységét egyszerűen a hétköznapi kihirdetni (kérüsszó) szóval fejezi ki az Újszövetség szövege mindenhol. Jézus Márk 1,38-39-ben szereplő mondatának szó szerinti fordítása például így hangozna: „Menjünk máshová, a közeli helyiségekbe, hogy ott is hirdessek, hiszen ezért jöttem. És elment, zsinagógáikban hirdetett egész Galileában.” A hírnök (kérüx) a görög világban többek között azt a személyt jelentette, aki a városállamot kormányzó népgyűlést (az ekklésziát) összehívta. Ugyanezt a funkciót az ókori Izraelben a kohelet (a káhál, azaz gyülekezet szóból) a karizmatikus módon fellépő prédikátor töltötte be, akinek szavára akkor gyűlt egybe Izrael közössége, ha képes volt üzenetének ereje és jelentősége által mozgósítani és egységbe hozni őket. 

Az igehirdetés szerves részét képezi a bibliai istentiszteletnek, mely során a prédikáló, igehirdető személy Isten Beszédét a Szent Szellem által ihletett módon szólja, kihirdeti. Az igehirdetés azért is rendkívül fontos, mert annak hallgatása az ember szelleme számára táplálék, mivel „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével.” (Luk 4,4.) Mindemellett erősíti a hívőkben lévő hitet, mert „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm. 10,17.) Mózes szerint Isten szavának szorgalmas hallgatása, megtartása és megcselekvése által lesz áldott az ember, életének minden területén. Ézsaiás próféta szerint Isten beszéde hasonló az esőhöz és a hóhoz, ami megöntözi és termővé teszi a földet. „Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.” (Ésa. 55,11) Isten Igéjének hirdetés és annak hallgatása tehát kihat az ember életére, sorsára és boldogulására.

kapcsolódó írások
Németh Sándor: A kihívott nép (Új Exodus)Surjányi Csaba: A hit részletkérdései (Új Exodus)Németh Sándor: Szeretet legyen minden mindenben (Új Exodus)2016. 03. 20. Vidám Vasárnap – Hogyan szolgáljuk Isten Igéjét?Sokáig elfordultam Istentől, de most szükségét érzem, hogy higgyek benne.Elindultam a Jézushoz vezető úton. Hogyan tud megszilárdulni a hitem?