Idumea

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Edom földjének görögös neve, azaz a Holt-tengertől és Júdeától délre fekvő terület. Ebben az időszakban az edomiták, kissé északkelet felé húzódva az idegen támadások elől, Júdea déli határvidékére, Beer-Seva környékére költöztek fel, így Jézus korában ezt a területet kell értenünk alatta.