Hegyi beszéd

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A Hegyi Beszéd Isten országának fundamentális tanítása, a mózesi törvények újszövetségi magyarázata, részben szigorítása (Máté 5-7., Luk. 6,20-49.). Nem törvényként vagy újabb szabályrendszerként kell felfogni, ezek tulajdonképpen Jézus tanácsai, ajánlásai az emberiségnek. 

Ebből kifolyólag nem külső elvárást fogalmaznak meg, hanem belső normákat, szívből fakadó elveket. Lényege, hogy ne félelemből, szorongásból teljesítse valaki a parancsolatokat, a büntetéstől tartva, hanem szabad akaratából.

A szigorítás egy példája a „ne paráználkodj” tórai parancs értelmezése. Jézus a Hegyi Beszédben túlmegy a fizikailag megvalósuló paráznaság esetén, amikor azt mondja: „Valaki asszonyra tekint gonosz kívánságának okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Máté 5,28) Jézus megszívlelendő módszert javasol a paráznaság elkerülésére ezzel, mivel rámutat a bűn kialakulásának helyére, az ember szívére, hogy a megelőzést hangsúlyozza.

KELETKEZÉSE

1. Ugyan nagy sokaság vette körül Jézust, mégis csak a tanítványainak szólt ez az üzenet, de Jézus hagyta, hogy a velük levő sokaság is hallgassa.

2. A sokaság extatikus állapotban hallgatta Jézust, mert közülük mindenkit meggyógyított. A vakok láttak, a csonkák megépültek, a süketek hallottak, a leprások pedig megtisztultak az emberek szemei láttára.

TARTALMA

Boldogmondások (Máté 5.)

Ima, böjt, adakozás  (Máté 6.)

„Mi Atyánk” kezdetű ima ( Máté 6.)

kapcsolódó írások
Grüll Tibor: Lévi-Alfeiosz Máté és evangéliuma (Új Exodus)Mészáros István: Az emberi méltóság (Új Exodus)2006.12.10. Vidám Vasárnap – Amit vet az ember, azt is aratja 1.2006.12.17. Vidám Vasárnap – Amit vet az ember, azt is aratja 2.Ha a kereszténység elfogadja a Tízparancsolatot, akkor a szombatot miért nem tartják meg?