Galilea

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A héber 'gálíl', 'gelílá' szóból származik, amelynek jelentése: körzet / kerület / régió.

Izrael területének északi harmada a Földközi-tenger és a Jordán folyó között, illetve részben a Jordántól keletre is. A terület elnevezése az Ézsaiás 9:1-re utal, ahol ezt a régiót gelíl haggójimnak, a pogányok vidékének / körzetének nevezi a próféta, ugyanis már az ószövetségi időktől fogva egészen Jézus idejéig rendkívül vegyes lakosságú, nem tisztán zsidók lakta terület volt (vö. Máté 4:12-16). Emiatt erőteljes vallási és kulturális, „vidék–főváros” jellegű feszültség jellemezte a galileaiak kapcsolatát az ország szellemi centrumát jelentő Júdeával és Jeruzsálemmel.

Galileai régió
Kép forrása: Wikipedia