FELTÁMADÁS

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A keresztény hit valóságos alapja Jézus Krisztus feltámadása, ami történelmi tény és minden ember feltámadásának mintája és bizonyítéka. A feltámadás két fő mozzanatból áll: a test föltámad a halálból, az elköltözött szellemet pedig Isten előhívja (akár a mennyből, akár az alvilágból), és az ember személyisége újra összeáll, teljes és egységes lesz.

A Biblia kétféle feltámadást ismer: az igazak feltámadnak örök életre, a gonoszok pedig örök kárhozatra.

A FELTÁMADÁS ISTENI RENDJE:

- Jézus Krisztus és az első zsenge feltámadása (már megtörtént).

- A hívők azon közösségének feltámadása, akik Krisztuséi: ennek ideje Krisztus első visszajövetele (a felhőkig).

- A két tanú feltámadása az antikrisztusi birodalom bukása után, az ezeréves királyság megalapításakor.

- Egyetemes feltámadás Krisztus ezeréves királysága végén, amikor főleg gonosz emberek támadnak fel (és mennek a gyehenna tüzébe, az örök kárhozatra).

Azok pedig, akik be vannak írva az élet könyvébe, mindörökké az Úr jelenlétének dicsőségében maradnak.

kapcsolódó írások
Véleményem szerint az anyagmegmaradás törvénye alapján a feltámadás nem más, mint az emberek holttesteinek a Teremtő által való visszaalakítása egy tökéletes minőségbe, amelyekből semmi nem veszett el, csak átalakult. Mit gondol erről?Milyen testben támadt fel Jézus?Az evangéliumban az szerepel, hogy Jézus megfeszítésekor a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Vajon ez azt jelenti, hogy ők már Krisztus feltámadása előtt feltámadtak és nem az Ő megváltása miatt lehetséges belépni a mennybe? Azóta miKrisztus feltámadásáról azt mondta, hogy nem tudja bebizonyítani, csak reménysége van ennek kapcsán. Ez azt jelenti, hogy Ön nem hisz a feltámadásban, csak reménykedik benne?Miért nehéz megérteni a feltámadás lényegét?A feltámadás történelmeA feltámadás történelmi tény"Nincs itt, feltámadott!"A halottak reménységeA feltámadás igazságai A halottak reménysége a feltámadás A halottak reménysége és a feltámadás A keresztény hit alapja a feltámadás