Evangélium

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A görög euangelion szó a hétköznapi nyelvben is használt (tehát nem vallási!) kifejezés volt, jelentése: örömhír, jó hír, a katonai nyelvezetben pedig a győzelem híre, győzelmi hír.

(Az Újszövetség eredeti szövege egyébként sohasem használ olyan szavakat, amelyek elkülönültek volna a kizárólagosan vallási használat és jelentés számára, mint ahogyan a magyarban az üdvösség, menny, angyal, evangélium stb. szavak. A görögben ezek helyén egyszerűen a szótéria = szabadulás, uranosz = ég, angelosz = hírnök, euangelion = örömhír stb. jelentésű kifejezések állnak. Az Ószövetség héber szövege hasonlóan hétköznapi nyelvezetet és fogalmakat használ a természetfeletti leírására is.)