Eksztázis

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Görögül "extaszisz", egészen pontosan kiállást, kilépést jelent, jól visszaadja a magyar magánkívül van, önkívületben van kifejezés.

Az Újszövetségben többféle állapot leírására szolgál:

1. Olyan mély megdöbbenés, amelytől az ember egészen magánkívül van, teljesen összezavarodik (ahogyan magyarban azt mondjuk: nem tért magához a meglepetéstől).

2. Az extaszisz szóval jelölték azt az állapotot is, amikor valaki Isten Szellemétől elragadtatott állapotba került. Ez járhatott az érzékek teljes vagy részleges felfüggesztődésével egyidejűleg bekövetkező önkívülettel, amelynek során látomásokban is részesülhetett az érintett (Csel 10:10-17, 11:5; 2Kor 12:1-4); vagy pedig különös viselkedés- és beszédmóddal is (2Kor 5:13: „ha eksztázisban vagyunk, Istenért, ha józanok vagyunk, értetek van”). Ez utóbbi eset is bekövetkezhetett a csoda hatására a fenti történetben Jézus körül tartózkodók körében. Jézust is azért akarták hazaszállítani rokonai, „mert azt mondták róla, hogy eksztázisban van” (Mk 3:21). E fordításban mi a különböző jelentéseknek megfelelően a következő kifejezésekkel adtuk vissza: 1. magánkívül volt a megdöbbenéstől; 2. elragadtatásba került, önkívületi állapotban volt stb.