EGYHÁZ

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Az Egyház az Istentől természetfölötti módon elhívott, Jézus Krisztusban hívő, újjászületett emberek összessége. Az Egyház Jézus Krisztus tulajdona, amelyet Ő épít és irányít. Jézus Krisztusnak egyetlen Egyháza van, amely a helyi gyülekezetek összességébõl tevődik össze.

Helyi gyülekezet alatt a Biblia az egy adott helyen és idõben élõ szentek közösségét érti. Az Egyházhoz tartoznak azok is, akik meghaltak, miután Isten váltságát elfogadták; azok is, akik élnek, miután hit által elnyerték az üdvösséget; valamint azok is, akiket Isten a jövõben fog elhívni.

A Bibliában az Egyház úgy is szerepel, mint Krisztus Teste. Olyan élõ organizmus, amelyben a tagok kapcsolódnak egymáshoz, és a Test együttmûködik a Fejjel, Jézus Krisztussal.

A Szentírás úgy is bemutatja az Egyházat, mint Krisztus Menyasszonyát: olyanoknak a közösségét, akik Jézus Krisztus vérében megtisztultak, szentek, felöltöztek igazságos cselekedetekbe, és várják a Võlegény megjelenését és a Vele való egyesülést.

Az Írás úgy is szól az egyházról, mint templomról, épületrõl, vagyis olyan helyrõl, amely Isten Szellemének a lakóhelye és eredeti fundamentumát Isten az apostolok, és próféták által tette le Jézus Krisztusban, mint szegletkõben.

Az Ige az Egyházat olyan fegyelmezett és rendezett hadseregként is megjeleníti, amelynek feladata Sátán királyságának visszaszorítása és ledöntése az Istentõl kapott szellemi fegyverekkel.

Az Egyház fő küldetése: Isten dicsõítése és imádása, tanúságtétel a világban Jézus Krisztus feltámadásáról és megdicsõülésérõl; Isten országa reprezentálása és az evangélium hirdetése az egész földön; az egyháztagok õrzése, tanítása és nevelése, hogy eljussanak Krisztusban a teljes érettségre életük minden területén.

kapcsolódó írások
A történelmi egyházak ugyanazt hirdetik, mint maguk. Miért kell akkor még egy egyház?Nem gondolja, hogy ahhoz az egyházhoz kellene tartozniuk Önöknek, amit Jézus Krisztus hozott létre? Miért fontosabb Önöknek a zsidó egyház, mint a keresztény?Mi ez a zsidófanatizmus? Magyarok vagyunk, a Kárpát-medencéből, nem Izraelből. Ne ferdítse el Jézus tanítását, a keresztény keresztény, a zsidó zsidó, nem szabad keverni a kettőt.A kihívott népCsalók és becsapottakÓriások ellenA XXI. század egyházaAz egyház ősmintája Az egyház a társörökös A korai egyház főbb jellemzői Az egyház jövője és az elragadtatás