Biblia

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A teljes Szentírás Isten Igéjének írott formája. Szerzője az egyetlen élő, igaz és valóságos Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Jézus Krisztus Atyja és Istene, aki Szent Szellemtől felkent szolgái által kinyilatkoztatta örökkévaló igazságait, és utasította őket arra, hogy Igéjét írásban is rögzítsék.

Az Ószövetségből és Újszövetségből álló Biblia (66 könyv) nem tartalmaz tévedést. E két rész között nincs ellentmondás, hanem azok folytonos, egységes isteni művet alkotnak, egymást kiegészítik, magyarázzák és értelmezik.

A Szent Szellem által megelevenített Ige a keresztény élet és szolgálat forrása, alapja, éltetője, mértéke és legfőbb célja, abszolút tekintély, amelynek az egész anyagi, emberi és szellemi valóság alá van rendelve.

kapcsolódó írások
BibliaRuff Tibor: A Biblia kritikája (hit.hu)Ruff Tibor: Könyvek könyve (Hetek)Ruff Tibor: Az evangéliumok történelmi hitelessége (Hetek) Kulcsár Árpád: Vérrel írt Biblia (Új Exodus) Előszó az új bibliafordításhoz (Új Exodus) 2008. 06. 22. Vidám Vasárnap - Hogyan vegyünk erőt Istentől? 2014. 04. 20. Vidám Vasárnap – Az Evangélium2007. 02. 25. Vidám Vasárnap – Isten Igéjének hatalmaA Szentírást hogyan kell elfogadni: mint bármelyik más könyvet vagy a Biblia tényleg Isten szava?A Biblia csak egy olvasmányosan megírt mítosz, és Istennek semmi köze a világ teremtéshez. Ön be tudja bizonyítani, hogy él?Egy munkatársam szerint azért nem hiteles a Biblia, mert olyan „badarságok” vannak benne, mint pl. Jónás utazása a cethalban.Mikor dőlt el és ki döntötte el, hogy mely könyvek kerüljenek bele a kánonba?Kik állították össze és írták le a Bibliát? Változtattak a szövegen az évszázadok során?Mennyire fontos Ön szerint a Biblia az Újszövetségbe belépő ember számára?Úgy tűnt, hogy Ön élesen szembeállítja az Új- és az Ószövetséget.Gulányi György páter szerint az Ószövetség nem Isten Igéje. Mit gondol erről?A Biblián kívül lehetnek-e az apokrif iratokban is igaz dolgok?A Bibliát ma is úgy kell olvasni, mint amikor írták?Nem lehet, hogy a Júdás evangéliumának is a kanonizáltak között volna a helye?Lehetséges, hogy a nemrég megtalált Júdás levél az ötödik evangélium? Júdás áruló volt, vagy segített Jézusnak a megváltásban? Sokan olvassák mostanság a Da Vinci-kód című leleplező könyvet, hamarosan pedig filmen is dől majd. Ön mit gondol erről?Kell-e követni egy megadott napi, heti vagy egész éves Biblia-olvasási tervet, vagy bárki bárhogy olvashatja?Egy ismerősömtől hallottam, hogy a Biblia a csodák könyve. Szerepel Jézus, vagy mások csodái között kanálhajlítás?