Hit Gyülekezete
közérdekű adatok és
általános közzétételi lista

 

 

Adat megnevezése

 

Adat

 

Frissítés

 

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

HIVATALOS NÉV: Hit Gyülekezete
SZÉKHELY: 1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 69.
TELEFONSZÁM: +36 1 432-2700
FAX: +36 1 260-3717
EMAIL: INFO@HIT.HU
HONLAP: www.hit.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az egyház országos szervezetének felépítése:

  • Országos értekezlet (Alapszabály elfogadása, állásfoglalás, döntéshozatal)
  • Országos vezetőség (Közreműködik az Egyház szellemi anyagi természetű céljainak és tevékenység összehangolásában)
  • Országos hivatal (A vezető lelkészt és az országos vezetőséget segíti feladatai ellátásában)

A helyi gyülekezetek testületi szervei:

  • értekezlet (döntéshozatal)
  • presbitérium (az országos szervek és a vezető lelkész rendelkezéseit figyelembe véve segíti a pásztor munkáját a helyi gyülekezet vezetésében)

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Németh Sándor vezető lelkész
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

Petrőcz László országos hivatalvezető
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Kiss Márk
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700
info@hit.hu

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

dr. Mészáros István ügyvezető igazgató
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

Nemes Ákos vezetőségi tag
Debrecen, Olajfa u. 6
+36 1 432-2700

Grósz István vezetőségi tag
Balatonfüred Jókai Mór utca 8.
+36 87 482 020

Ruff Tibor vezetőségi tag
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Szent Pál Akadémia
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Telefon: +36-1-432-2720
Fax: +36-1-432-2725
Email: titkarsag@szpa.hu

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Sportiskola
Székhely: 1107 Budapest, Száva u. 1.
Telefon: +36-1-431-0267
Fax: +36-1-434-2772
E-mail: bpg@bpg.hu

Bethlen Gábor általános iskola óvoda és alapfokú művészetoktatási intézmény
Székhely: 4400-Nyíregyháza, Gomba u. 7.
Telefon: 42/406-079/18-titkárság
Fax: 42/406-079/18
e-mail: info@bethleniskola.hu

Huszár Gál gimnázium általános iskola alapfokú művészeti iskola és óvoda
Székhely: 4030 Debrecen, Diószegi út 21.
E-mail: info@huszargaliskola.hu
Tel: +36 52 537 078
Fax: +36 52 537 079

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda,
Bölcsőde és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely: 7630 Pécs, Közraktár utca 1.
Tel: 72/517-877
Fax: 72/517-875

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola
Székhely: 3104 Salgótarján, Nagymező út 5/A.
Telefon: +36-32-422-555
Fax: +36-32-422-557
e-mail: iskola@uzoni.hu

Noé Bárkája Óvoda
Székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 8.
Telefonszám: 76/327-946
e-mail: noe@fibermail.hu

Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium
Székhely: 8400 Ajka, Bródy utca 2.
Telefon: +36 88 211 834
Fax: +36 88 508-200
E-mail: nagyzoltan5211@gmail.com

Palásti László Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2
Telefon: +36 42 246 506
Fax: +36 42 246 505
E-mail: palasti.iskola@gmail.com

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8
Telefon: +36 52 590 400
Fax: +36 52 590 407
E-mail: hsamsonisk@freemail.hu

Kharisz Diákotthon
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 16.
Telefon: +36 1 432-2700
E-mail: info@hit.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

H&H Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői utca 71. A. ép.
Telefonszám: +36 1 432-2700
Tevékenységi kör: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Képviselő: Szűcs Ferenc
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: 100%

Új Spirit Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69
Telefonszám: +36 1 432-2700
Tevékenységi kör: Vagyonkezelés
Képviselő: Kauzál Alexandra
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.

Kéfás Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.
Telefonszám: (34) 302 876
Tevékenységi kör: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Képviselő: Czencz Arnold József
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: 100%

East-Bau Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Gomba u 7
Telefonszám: 42/404-063
Tevékenységi kör: Építményüzemeltetés
Képviselő: Gunyecz István
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: 100%

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 NINCS

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

NINCS

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Új Exodus – teológiai és hitéleti folyóirat
Szerkesztőség:
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Tel.: 36 (1) 432 2780
Felelős szerkesztő: Ruff Tibor
Kiadja:  Hit Gyülekezete

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Telefonszám: +36-1-484-9100
Fax: +36-1-484-9200
e-mail: szamvevoszek@asz.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával