Következő nemzedék

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának ha...

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktat...

Műfüves pályával bővült a debreceni Huszár Gál Iskola.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának ha...

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktat...

Régi tervek váltak valósággá Gödöllőn, ahol a helyi gyülekezet szeptember elején saját óvoda építését kezdte meg.

Gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a Bornemisza Péter Gimnázium és a franciaországi La Menniais Gimnázium diákjai és tanárai között.

A heti rendszerességű ifjúsági istentiszteletek mellett, fontos szerepet kapnak az évente megrendezésre kerülő ifjúsági táborok. A két leglátogatottab...

Izgalom, bátorság, vidámság, szabadság – talán ezekkel a szavakkal lehetne legjobban jellemezni az Alsótekeresi Gyerektáborokat.

Mozgalmas volt a pünkösd hétfő a Hírös Konferencia teremben

A Bornemisza Péter Gimnázium (KI)VÁLASZTOTTAK nevű csapata nyerte meg idén a Túl az első X-en választási vetélkedőt.

A Hit Gyülekezete által fenntartott intézményekben a 2016/17. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjai.

A Hit Gyülekezete közoktatási intézményei felvételt hirdetnek a 2016/2017. tanévre.

Több mint hetven diák tanul a szombathelyi Hit Gyülekezete hittanóráin <br />

Januárban ismét megrendezésre került a Komárom-Esztergom megyei Regionális Ifjúsági Konferencia, melynek a tatabányai gyülekezet adott otthont.

Idén is ellátogatott a Mikulás a gödöllői Hit Parkba, ahol a gyermekek dalokkal és Igékkel készültek a látogatására.

A kecskeméti ifjak egyhetes nyári táborban vettek részt, amely Oláh Gergő koncertjével indult.