Istentisztelet

Minden nemzedéknek feladata, hogy a dzsungelt, ami előtte áll, azt elkezdje ritkítani. Teljesen mások a mai fiataloknak a kihívásai, mint amik az előz...

A Szellemben való alámerítkezést és az ehhez tartozó tanításokat újra és újra meg kell újítani, mert az ember nem képes a szolgálatra a Szent Szellem...

Napjainkban mintha elszabadult volna egyfajta mérges indulat, melynek hatására az emberek egy része rágalmazóvá, mocskolódóvá vált, egy másik részük p...

A hívők számára kulcsfontosságú, hogy felismerjék Jézus Krisztus kegyelemközvetítő erejét, mert benne jelent meg a kegyelem és az igazságosság teljess...

Az Ószövetség több olyan történelmi eseményt is tartalmaz, amelyek később az Újszövetségben is megjelennek, akár több helyen is idézve más-más formába...

Az emberek a megtérés után, sok esetben úgy gondolkoznak az üdvösségről, mintha az egy változhatatlan állapot lenne, amit nem veszítenek el, bármit is...

Ezekben a válságos időszakokban a hívők számára elengedhetetlen, hogy minden krízishelyzetben megtalálják Isten Igéjében az útmutatást a személyes éle...

A Szent Szellemmel való betöltekezés után fontos, hogy szellemi emberekké is váljunk. Ez nem történik meg automatikusan, a Szent Szellemmel való betöl...

Sok ember csak a testével foglalkozik, a lelkét és a szellemét elhanyagolja. Pedig nagyon fontos a mocsok és szemét eltakarítására a lélekből és a sze...

Gonosz napokat élünk, de a hittől való eltávolodás nem megoldás. Az aposztázia ideje van ma, sokan visszalépnek az Úr követésétől. Ez nem meglepő, ami...

Miután a Názáreti Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, nem sokkal a megfeszítése előtt a farizeusok arról faggatták, hogy milyen hatalommal viszi vég...

Jézus Krisztus első csodája az volt, amikor a vizet borrá változtatta a kánai menyegzőn. Érdemes megvizsgálni a történetet jelképek szempontjából is,...

Ezekben a háborús időkben különösen fontos, hogy a keresztények tudatosítsák magukban, hogy a nehézségek és a rossz hírek ellenére is a jövő nem az er...

Korszakváltás előtt állunk, de nem csak egy szakasz lezárása előtt, hanem az egész ádámi korszak, világrend lezárása előtt. Valószínű, hogy már a máso...

Izrael fiai a pusztai vándorlás idején a jogos szükségleteiknek adtak hangot - nincs víz, változatos élelmiszerek hiánya (mint a füge, szőlő és a grán...

Napjainkban sokszor lehet hallani a ‘szeretet’ szót a közéletben, de mást értenek ez alatt, mint amit a Biblia ért a szeretet alatt. Fontos, hogy a kö...

János 16:7-14 - ezt a kijelentést, vigasztalást Jézus azért mondta, mert a tanítványok szomorúak voltak, hogy “el fogja őket hagyni” és vissza fog men...

A sikeres keresztény élethez kulcsfontosságú, hogy mindannyiunk számára személyessé váljon Jézus Krisztus halála és feltámadása, mivel ennek hatására...