A szexualitás nem tabu

#Paráznaság
#szex
Morvay-Tóth Petra;Morvay Bátor | 2018. 11. 03.
A október 27-ei istentisztelet összefoglalója
A szexualitás ma tabu téma az egyházban, pedig nem csak csodatevő konferenciákra van szükség, hanem arra is, hogy arról beszéljünk: hogyan lehet megszabadulni a szexuális függőségekből!

A szexualitás ma tabu téma az egyházban, pedig nem csak csodatevő konferenciákra van szükség, hanem arra is, hogy arról beszéljünk: hogyan lehet megszabadulni a szexuális függőségekből és megkötözöttségtől. A felmérések alapján ugyanis kétségbeejtő ezen a területen Krisztus testének állapota, ezért ha a szőnyeg alá söpörjük a problémát, akkor a gyülekezetek öncsalásban fognak élni. Szembe kell nézni a realitással, mert a kegyelem ma is nagyobb, mint a világban pusztító szexuális lázadás, Jézus vére továbbra is hatékonyan megtisztít minden bűntől. Németh Sándor szombati - október 27. - igehirdetésének az összefoglalója.

Az egyházban le kell csapolni a szennyvizet, mert nem jó, ha összekeveredik a tiszta a tisztátalannal.

Az ember gyakran nem akar szembenézni a realitással. Mi is megtehetnénk azt, hogy töröljük a bűn, megtérés és szabadulás kifejezéseket a prédikációból és csak szép dolgokról, üdvösségről, gyógyulásról, áldásról és Isten szeretetéről beszélünk. Könnyebb így a prédikátor élete és szolgálata, viszont kétséges, hogy Isten végül milyen pecsétet ad erre a munkára. Jézus azt akarja, hogy az Egyház szent legyen, ezért nagy hangsúlyt kell tenni a megszentelődésre, hogy akik elestek, vissza tudjanak térni az Úrhoz és rendezhessék a kapcsolatukat Istennel.

 

Nem kell megijedni attól, hogy ha bűnös állapotban vagy, hanem örülni kell annak, hogy megváltás által ki tudsz jönni belőle.

Gal 5:16 - Ahhoz hogy be tudjunk lépni Isten országába, szükséges újjászületni, de az újjászületés még nem a teljességet jelenti, hanem egy kaput, ahol átmegyünk a halálból az életbe, a bűnösségből a megigazulásba. Ez elegendhetetlen lépése a keresztény életnek, de a kapun belépve kezdődik el a szellemben való járás, amikor Isten szellemének vezetése alatt kialakítjuk az életmódunkat és az erkölcsi értékrendünket.

Pál szerint két életvezetés áll előttünk: a test és a Szellem szerinti élet. Mindkettő életvezetés a kívánságon alapul, azonban az egyik a szellem kívánságán, a másik pedig a test kívánságán. A testi kívánságok alatt nem a természetes életszükségleteket, hanem a romlott és destruktív kívánságokat értjük: a test kívánsága, a szem kívánsága és a biológiai élet kérkedése. Ezek eredendően nem az emberi természetből származnak, hanem a Sátán által jöttek be Ádámon keresztül az emberi vérvonalba. A hívők személyiségében is folyamatosan harc van a két kívánság között, mert bár az ótermészetünk meg lett feszítve a vízkeresztség által, azonban a Biblia és az élettapasztalat azt mutatja, hogy ezt a döntést újra és újra meg kell hozznunk ahhoz, hogy ne a test kívánságai szerint járjunk.

 

Ami leuralja bennünk az akaratunkat, az fog dominálni az életünkben.

Ezért felelősek vagyunk azért, hogy minek adjuk át az akaratunkat, a Szent Szellemnek, vagy a testünknek, hogy csak sodródjon a romlott kívánságok útján. A harc az akaratunkért zajlik, mert az ember az akarata által hozza meg a jó és a rossz döntéseit is.

A pogány kultúrák kezdettől fogva megengedőek voltak a szexuális bűnökkel szemben, legfeljebb csak a kriminális esetekkel szemben szabtak meg büntetéseket. A kultúra és a büntetőjog ma is toleráns a ezekkel szemben és egyre nagyobb mozgásteret biztosít az embereknek, hogy szabadon áthágják Isten törvényét. Bár ebben a közegben nehéz a keresztények helyzete, a kultúra helyett mindig Isten Igéjét kell választanunk. A Mózes könyveiben és Pál leveleiben leírt törvény erre a "haladó világra" is ugyanúgy vonatkozik, mert az örökkévaló és sosem lesz "ódivatú", vagy idejét múlt. Ha viszont ezt a területet tabuként kezeljük, akkor a helyzet egyre rosszabb lesz, mert a kegyelemet nem engedjük működni a hívők életében. Pedig bármekkora is a kísértés, az Isten mindig többet ad, hogy győztesen kerüljünk ki a küzdelemből.

 

 

Milyen gyűjtőfogalmakkal jelzi Pál a szexuális bűnök csoportját?

1. Házasságtörés

Oikeia (görög) - amikor egy szövetségi kapcsolatban élő ember a szövetségen kívül, másvalakivel lép szexuális kapcsolatba.

2. Paráznaság

Porneia - házasságon kívüli vagy szövetségkötés előtti szexualitás. A görög "perné" szó, amiből a kifejezés származik, a test áruba bocsátásával áll összefüggésben, így a prostítúció is szorosan ide tartozik.

 

 

3. Tisztátalanság

Akatarszia - szenny, mocsok, olyan szexuális vétkek, amik az ember testére és egész személyiségére szennyet, tisztátalanságot hoznak. Ilyen bűn például az önkielégítés, a pornográfia és a tisztátalan, mocskos beszéd, trágár filmek is. A szexualitással kapcsolatos obszcenitás nem művészet, hanem a Sátán találta ki, ezeken a beszédeken keresztül beszennyezi az embert. Ha valaki sok ilyen beszédet hallgat, ne csodálkozzon azon, ha nem tud kijönni a tisztátalanság bűnéből. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy ilyen dolgokról ne is beszéljünk, mert a száj a szív bőségéből szól és az ilyen beszédek bepiszkítják a lelket, és a fantáziát.

4. Bujálkodás

Aszelgeia - szélsőséges, perverz magatartás formák: fajtalankodások, vérfertőzések és a görög nyelv még a homoszexualitást és más szexuális visszaéléseket is ide sorol.

 

A szexuális bűnök következményei:

1. Kizárják az embert Isten jelenlétéből és uralmából, ami azért tragikus, mert az emberi életnek nincsen vége a halállal, utána van pokol és gyehenna is, ahol az Isten jelenlétéből való kirekesztettségtől szenvednek a teremtmények.

2. Megbontják a társadalmi rendet és anarchiát hoznak létre morális és szellemi területen is, mert a társadalmi rend alapja az egészséges családok. A történelem során a család soha nem állt ekkora támadás alatt. Míg korábban a háborúk és természeti csapások jelentettek veszélyt, ma az emberek a saját döntéseikkel és cselekedeteikkel rombolják a családjukat. Ez legutóbb Noé korábban volt tömegesen jellemző. Ezért ma az egyház helyreállításának része, hogy a házasságok újra a bibliai modell alapján köttessenek meg és olyan családok jöjjenek létre, amik Isten igéjén állnak. Ez garantálja a nemzetünk jövőjét is.

 

 

3. Egyéni tragédiák sokasága. Az emberi drámák mindig kívánságokon alapulnak, a szenvedély elveszi az ember realitásézékét és olyan helyzetbe taszítja, ami során egész életművek omanak össze néhány pillanatnyi, múlandó élvezet miatt.

4. Isten beszéde ezen kívül még a föld romlását is összefüggésbe hozza a szexuális bűnök növekvő térhódításával.

A legpuszítóbb a szexuális bűnnek az a formája, amely a vallásossággal keveredik. Ez a bűn persze vallás nélkül is pusztító, de a legnagyobb ítéletet mindig akkor váltja ki, ha a szexuális visszaélés keveredik a képmutató vallásossággal. Sajnos ma efelé a trend felé halad a keresztény világ főárama, mivel nem tud megfelelő választ adni az internet és a kultúra kihívásaira. Sőt, inkább "felhúzzák a rolót" és egyre toleránsabban viszonyulnak a bűnhöz, még magát a Bibliát is egyre inkább a világhoz, pl.: a gender-mozgalomhoz alakítják át. Az evangéliumi keresztények még úgy-ahogy tartják magukat ebben a küzdelemben, de fontos, hogy ne csak éppen hogy megálljunk, hanem olyan sziklára építkezzünk, amin a házunk a jövő viharraival és jégesőivel szemben is meg tud állni. A Sátán ugyanis még nem játszotta ki minden kártyáját ezen a területen.

 

Mikor találkozott először Izrael a vallás és a prostitúció összefonódásával?

Sittimben, amely egy akácos völgy volt. Ez is szimbolikus üzentetet hordoz, ugyanis a "völgy-élmény" - a frusztrált, fáradt, kilátástalan, testileg, lelkileg és szellemileg is kizsigerelt helyezet - a leggyakoribb oka a szexuális bűnökben való elesésnek. Ez egy nagyon veszélyes állapot, ezért fontos, hogy megadjuk a lelkünknek, testünknek a sabbatot, azt a pihenést, amire szüksége van a megújuláshoz. Ha kiég a szellemben és a lélekben a motiváció, akkor az ember kívánni kezdi a kompenzációt, a leghazugabb boldogságélményt pedig mindig a szexuális bűnök nyújtják az embereknek.

 

 

Néha még a keresztények lelke is elfárad, amikor nincs bennük pozitív kilátás, vagy várakozás az üdvözségre, elragadtatásra, feltámadásra, nem érzik, hogy a problémáik megoldódnak, nem érzik a jövőre vonatkozóan a reményt. A reménység mindig rááll a jövőre, kinyitja az ember személyiségét a pozitív várakozásra és nem engedi, hogy tévelyegjen, mert tudja, hogy akkor a célját szem elől fogja téveszteni.

A reménység nélküli emberek gyakran néhány perces élvezetekért képesek mindent beáldozni, a pozíciójukat, eredményeiket - ez óriási dráma.

A völgy effektusban az ember elveszíti a személyiségéből az erőt, ezért meg kell találni azokat a pozitív célokat és tevékenységeket, amely által a lelkünket át tudjuk vinni ezeken a holtpontokon, hogy ne szippantson be minket a szakadék. Baál Peór - ami szakadékot jelent - 24 ezer izraelitát rántott magával a mélybe. A sötét erő, ami vonzotta őket a moabita lányok voltak, akik ünnepre hívták Izrael fiait. Ennek  az ünnepnek a célja valójában szexuális orgia volt, mert a moabiták így tisztelték Baált, a termékenység istenét. A "völgy-élményben" az ember hajlamos elfogadni az ilyen végzetes meghívásokat, mert a világ elhiteti vele, hogy mindezt következmények nélkül megteheti.

 

Miért súlytott le Isten haragja?

Isten az ítéletét Izrael fiain keresztül akarta megmutatni, a mi tanulságunkra, figyelmeztetésünkre "akikhez a korszaknak a vége elérkezett".

A korszak végén élő keresztényeket így akarta figyelmeztetni Isten, hogy ne essenek bele ugyanezekbe a bűnökbe, a Baál Peór szakadékába. Kánaán sorsa szintén figyelmeztetés a korunk számára, mert ha a "föld megromlik" a szexuális bűnöktől, akkor az ítélet helyévé válik. A 3. Móz 18, 20. fejezete leírja, hogy ebben a nemzetben a szexuális bűnök minden formája jelen volt, és összekeveredett okkultizmussal, különböző vallásos cselekedetekkel. A házasságtörés, paráznaság, fajtalanság, vérfertőzés, menstruáció alatti szexuális élet és állatokkal való közösülés, homoszexualitás mind a bűnlistájukon szerepeltek. Sőt, Isten hozzátette, hogy ha Izrael is követi majd őket ebben, akkor hasonló sorsa jut és elveszti örökségét. Ez végül meg is történt, amikor az igazi istentiszteletet összekeverték a prostitúcióval, az Úr felbontotta a szövetséget népével.

 

 

Az újszövetségben is olvashatunk erről a jelenségről. Két gyülekezetről - a római és a korintusi gyülekezetről is tudjuk, hogy a szexuális bűnök domináns prolémát jelentettek, a jelenések könyvében pedig még tiatira esetében is ezt emelte ki Jézus. A római gyülekezetnek Pál apostol leírja a szexuális bűnök világméretű terjedésének okát: A kiindulópont Isten ismeretének elveszítése, ami után - különböző állomásokat követően - Isten végül átadta az embereket a tisztátalan kívánságaiknak, szenvedélyeiknek, aminek mélypontja a leszbikusság, a homoszexualitás, illetve ezeknek a különböző variánsai. Ha megnézzük, azokban a társadalmakban vannak a legjobban kiszolgáltatva az emberek a homoszexualitásnak, ahol jólét van, az emberek embereket és műalkotásokat, emberi alkotásokat emelnek föl és teszik a rajongásuk tárgyának (ez az ateista humanizmus), illetve idegen kuktuszokat vesznek át és követnek.

A másik problémás gyülekezet, Korintus egy megaváros volt, ami rávilágít arra, hogy az urbanizáció gyakori negatív következménye az erkölcstelenség.

Mivel az emberekre nagy nyomás helyeződik, nagyon nehéz igazi erkölcsi értékeknek megfelelően élni a nagyvárosokban. Csak akkor lehetünk győztesek az ezzel szembeni küzdelemben, ha Isten országának ereje és hatalma felszabadul az gyülekezeteken.

1. Kor 6:9-20 - Itt két új kifejezés jelenik meg: a pulyák és a férfiszeplősítők.

 

 

Malakosz - puha, lágy, azt a férfit jelöli a kifejezés, aki a homoszexuális férfinak a partnere. Ezt a régi magyarok a pulya szóval jelölték.

Aszenokoitész - a homoszexuális kapcsolatban ő játssza a férfi szerepet, míg a "pulya" a női szerepet játszó férfi.

A szexuális bűn nem csupán egy fizikai cselekedet, hanem az aktusban résztvevő felek tartósan egymáshoz tapadnak és egymás személyiségének részeivé válnak. Lesznek ketten egy testté.

Ebben benne van a lélek és a test is. Az összetapadás pedig nem csak ideig óráig tart, hanem akivel paráználkodott, az belép az ő személyiségébe és része lesz annak. Az ilyen emberek kiszakadnak Krisztus testéből, mert egy parázna testel egyesülnek.

 

 

A szexuális kapcsolatnak ezért csak egyetlen legitim formája van: ez pedig a házasság, melyben a felek elkötelezték magukat egymás számára. Ebben a szexualitás jó, és alapvetően két célja van, a szaporodás és a szexuális szükségek betöltése, hogy ne legyen parázna az ember. A házasság ezért felbonthatatlan. A válás oka a Biblia alapján csakis két dolog lehet: a házasságtörés és ha a felemás házasságban a hitetlen fél el akar válni a hívő féltől. Isten viszont a válást utálja, előtte a házasság egy felbonthatatlan intézmény.

Jézus vére által ma is lehet tisztán élni a világban, ha megvallod bűneidet a megváltás vére most is megtisztít mindent bűntől, hogy igazságban és szentségben élj.

Morvay-Tóth Petra;Morvay Bátor | 2018. 11. 03.