Vigyázz a házasságodra!

#atyasag
#ferfi
Morvay-Tóth Petra | 2019. 07. 09.
Németh Sándor 2019. 06. 22-i prédikációjának összefoglalója
A bibliai történelemszemléletben a házasság intézményének válsága és kudarca mindig a korszak végének közelségére figyelmeztet.

Napjaink egyik óriási problémája, a házasságok szétesése nem újszerű jelenség. A bibliai történelemszemléletben a házasság intézményének válsága és kudarca mindig a korszak végének közelségére figyelmeztet. Olyan világjelenség ez, amellyel nekünk, keresztényeknek szembe kell helyezkednünk és meg kell ragadnunk azokat az isteni igazságokat, amikre az életünket, házasságunkat szilárdan felépíthetjük. Németh Sándor 2019. 06. 23. szombati prédikációjának összefoglalója.

 

Egy jó, Isten Igéjén alapuló házasságban mindkét fél boldog és egyre jobban ki tud teljesedni. Viszont, ha a keresztények hozzászoknak ahhoz, hogy a környezetükben sok sikertelen házasságot látnak, az a saját házasságukra nézve is veszélyt jelent. Ha a világi állapotokhoz kezdik hasonlítani magukat az Ige helyett, akkor abban az illúzióban fognak élni, hogy náluk minden rendben van és nem fognak minden erőfeszítést megtenni azért, hogy a házasságukat az isteni mércéhez igazítsák. Pedig Isten Igéjében olyan erő van, amely a válságban lévő házasságokat is képes megújítani és helyreállítani.

A Biblia minden korszakváltás előtt beszámol a házasságok tömeges méretű csődjéről, ezért ezt a jelenséget tekinthetjük egy olyan jelnek, amely megmutatja, milyen közel van a korszak vége.

A jelenlegi időszakot uraló korszellem olyan kultúra kialakításán dolgozik, amely az embereket szexuális lázadásba taszítja, a meglévő házasságokat pedig szétrombolja, illetve megakadályozza a helyes, jó döntéshozatalt a társválasztásban.

A társválasztás az élet egyik olyan döntése, amelyben az ember nem tévedhet, jó döntést pedig nem lehet „zsigerből” meghozni, ezért kérnünk kell Istentől a tévedhetetlenség kegyelmét.

 

 

Miért nehéz a társválasztás és miért esnek szét olyan hamar a házasságok?

1Tim 4:1-3 - „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot.”

Az elsődleges ok Pál apostol szerint az, hogy az utolsó időkben az étkezés és a házasság témakörökben az emberek démonok tanításait kezdik követni, olyan emberek hangjára figyelnek oda, akiknek a lelkiismerete meg van bélyegezve.

Amikor egy ember lelkiismerete lebénul, akkor azon a területen többé nem tud jó döntéseket hozni, csak rosszat.

A tömeghatású - „influencer” – emberek, akiket tömegek ünnepelnek, gyakran nem is titkolják, hanem egyenesen kérkednek, dicsekednek a rossz házasságukkal, ezért az emberek házassága is tömegével romlik meg. Óriási hatással van az emberre az, hogy mire figyel és milyen beszédre hallgat.

 

 

Ha valaki az Igére hallgat, a kegyelem állandóan megerősíti a szívét, hogy sikeresen tudjon dönteni és meg tudjon állni.

A Szent Szellem azért jött hozzánk, hogy vezessen a döntéseinkben, választásainkban.

Az érzékszerveink tapasztalatai és a vágyaink nem tudnak biztosítékot adni arra, hogy jól döntsünk, ezért aki megtanulja az önfegyelmezést, az tud igazán a Szellem vezetése szerint járni. Enélkül nem tud működni a házasság.

Cserébe viszont, ha a Szellem vezetésében járunk, biztosak lehetünk abban, hogy a házasságunk boldog lesz és megtaláljuk az a személyt, akivel Isten meg akar áldani bennünket.

Van emellett egy másik hang is, ami Isten Igéjével verseng az emberek figyelméért – és végső soron a szívükért. Ez a hang úgy gondolja, hogy „feltalálta a spanyolviaszt” azzal, hogy a Bibliában szereplő két nemi identitás helyett hetven félét hirdet. Az ilyen mozgalmak mögött álló szellemi erők pedig sajnos még az egyházi vezetőkre is egyre nagyobb befolyást gyakorolnak.

A Pál által megnevezett „házasság tiltása” kategóriájába nem csak a házasságok tönkretételét-, hanem a házasságkötések akadályozását célzó- és eredményező tevékenységek is beletartoznak.

Pál emellett az étkezési szokások démonizálódását is megemlíti, ami szintén korunk egyik határozott jellemzője.

A Biblia viszont még az egészséges étkezéssel és életmóddal kapcsolatosan is tartalmaz útmutatásokat.

5 Móz 8:7-9. - „Mert az Úr, a Te Istened jó földre visz be téged … Búza-, árpa-, szőlőtő- füge- és gránátalma-termő földre, faolaj- és méz-termő földre. Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködöl…!"

Ez az igeszakasz felsorol néhány olyan alap élelmiszert, amire az étrendünket alapozva nem kell majd az életünket „nyomorogva” élnünk, hanem egészségesek maradunk. Isten Igéje szerint a búza és az árpa is az egészséges élelmiszerek közé tartozik, ezért nem a folyton változó, divatos étkezési tanácsokra kell hallgatni, hanem Isten beszédére. A természetes ételeket Isten azért adta az embernek, hogy élvezze azokat.

Az Ige emellett nagyon fontos útmutatásokat ad a házassággal kapcsolatban is, például ítélettel sújtja a házasságok rombolására irányuló cselekvéseket, a férjeket arra bátorítja, hogy bánjanak jól és értelmes módon a feleségükkel, a kettejük egysége pedig áldás forrása lesz számukra.

Az emberi természet teljessége a férfi és a nő szövetségében valósul meg, ezért nevezi a Biblia segítőtársnak az asszonyt.

A házasságban élésre való képesség a teremtmények közül egyedül az embernek adatott meg, sem angyaloknak, sem állatoknak nem adta Isten ezt az intézményt.

És mivel ezt az intézményt maga Isten alapította, és ő határozta meg a törvényeit, senki másnak nincs joga ezeket a törvényeket felülírni, vagy megváltoztatni.

Az erre való kísérletek azonban kezdettől fogva szorosan hozzátartoztak az ember lázadásához, újra és újra megpróbálta maga meghatározni a házasság törvényszerűségeit.

Isten két legfontosabb törvénye a házasságról ez: 1. az embert „férfiúvá és asszonnyá” teremtette, és 2. a házasság szövetségét emberek nem bonthatják fel.

 

Ezek a törvények vallástól és felekezettől függetlenül minden emberre egyetemesen érvényesek, mert a házasság akkor jött létre, amikor maga az ember is teremtetett. Ha ezeket a törvényszerűségeket megváltoztatják, az emberi lényeget torzítják el, ezért minden keresztény társadalmi küldetése, hogy megőrizze és védelmezze az Isten által alapított intézmények alapjait. Ezeken a területeken nem alkudhatunk meg, mert az Isten törvényének feladása a legalapvetőbb aposztázia.

Noé történetének előzményeiből kiderül, hogy az első szándék, amely meg akarta változtatni a házasság törvényeit, nem az emberé volt, hanem gonosz sátáni erőké, bukott angyaloké. Figyelmen kívül hagyva Isten eredeti törvényeit, kiterjesztették a házasság fogalmát nők és angyalok kapcsolatára, illetve más természetellenes szexualitásra is. Az ő lázadásuknak következtében nagyon sok torz lény jött létre a földön.

Ám a lázadás sikerének emberi részről is volt előzménye, ami kialakította bennük a fogadókészséget.

Az angyalok beavatkozását természetellenes szépségkultusz előzte meg. A férfiak nem anyaként akarták látni feleségeiket, hanem azért vették el a nőket, hogy dekoratívak legyenek.

Ezért már ebben a korban megtalálták a módját annak, hogyan hajtsák el nem kívánt magzataikat a megfelelő növényi keverékek használatával. A hölgyek féltek, hogy elveszítik az alakjukat, ezért ebben a korban nagyon sok abortusz történt.

Az ilyen magatartás előbb-utóbb a legsötétebb szellemi erők figyelmét vonja az emberre.

A ruházkodás és a viselkedés ugyanis nem csak természetes szinten bír jelzésértékkel, hanem minden, amit tesz az ember, az a szellemvilágban is jelzéseket ad, kommunikációt jelent (pl.: jóga, különböző táncok, mozdulatok, ritmusok, zenék, öltözetek). Énok könyvében sok történelmi tapasztalat szerepel ezzel a korral kapcsolatban, ami ugyan nem egyenlő a Szentírással, de történelmi értékeket hordoz.

Egy másik beszédes korszak a Bibliában a patriarkák kora.

 

 

Ekkoriban a lázadásnak kétféle irányzata is megjelent: a szexuális ragadozás és a természetellenes szexuális kapcsolatok.

Amikor Ábrahám idejében éhség tört ki a földön, Egyiptomba kellett utaznia, hogy életben maradjon. Az egyiptomi kultúra viszont ekkor már mélyen át volt itatva szexuális ragadozással, ezért kellett Ábrahámnak letagadnia a feleségét, Sárát. Bár a felesége már nem volt fiatal (közel 80 éves lehetett), mégis azonnal felfigyeltek rá és megkívánták a szépségét, azonnal a király udvarába került.

Ezek az események beigazolták Ábrahám realitás érzékét, aki tudta, hogy egy ilyen szép asszony férje nincs biztonságban ebben a kultúrában. Ha Isten nem avatkozott volna be, Ábrahám házassága tönkrement volna, és teljesen máshogy alakulnak a dolgok. Az éhhaláltól megmentette ugyan Egyiptom, de ahhoz, hogy onnan ne magányosan és összetörve, Sára nélkül jöjjön ki, már Isten beavatkozására volt szükség.

Néhány évtizeddel később Izsák is ugyanebbe a helyzetbe került, annak ellenére, hogy Isten Őt már nem engedte Egyiptomba menni, hanem Kánaán földjén, Gérárban keresett menedéket az éhség elől. A filiszteus városban viszont ekkorra már ugyanaz a ragadozó kultúra uralkodott, mint korábban Egyiptomban. Újra Isten beavatkozására volt szükség ahhoz, hogy Izsák veszteség nélkül jöjjön ki abból a városból.

A világban ma is nagyon sok szexuális ragadozó van, ezért ha egy férfinek szép felesége van, kötelessége vigyázni is rá.

A munkahelyi ranglétrán való előrejutás, vagy egy jó karrier lehetőség nem ér annyit, hogy tönkremenjen a házasságunk.

Nem vagyunk sebezhetetlenek, ezért a társaknak vigyázniuk kell egymásra, ugyanis – már a patriarkák korában kiderült, hogy – nem csak a férfiakkal van probléma ezen a területen.

Jákob fia, József újra Egyiptomban kötött ki. Története során újabb betekintést kaphatunk a kultúra állapotának jellegzetességeibe. Potifár felesége is egy szexuális ragadozó volt, megkívánta magának a szép arcú, jóvágású, tehetséges fiatalembert. A karmai közül József csak egy „hosszútávfutással” tudott megmenekülni, ami után a frusztrált asszony azonnal bosszút forralt. Potifárné rangjából és pozíciójából fakadóan Józsefnek esélye sem volt arra, hogy valódi igazságszolgáltatásban részesüljön, ezért hosszú éveket kellett börtönben töltenie – de Isten előtt megőrizte a tisztaságát.

A szexuális frusztráltság óriási indulatokat, gyűlöletet és agressziót tud létrehozni az emberekben. A kultúra ma sem működik másként, a főnöki pozíciókban lévő emberek gyakran használják ki hatalmukat és befolyásukat szexuális vágyaik kielégítésére, ami sajnos még „főnökasszonyok” esetében is előfordul. Ezért a hölgyeknek is legalább annyira kell vigyázniuk jóképű férjeikre, mint fordítva. Ezek ősi igazságok.

Ábrahám korában azonban a lázadás egy másik formájával is találkozhatunk: Szodomában és Gomorában tombolt a meleg-forradalom. Isten törvénye teljesen ki volt szorítva a kultúrából, a város fölött a meleg-törvények uralkodtak, az Isten törvénye szerint élők voltak kisebbségben. Lót férjhez adott lányai teljes mértékben asszimilálódtak a városhoz, elszakadtak apjuk tanításától és Istenének törvényeitől. Lót Szodomában végül mindenét elvesztette: vejeit, gyermekeit, a feleségét és végül a tisztességét is – mert végül a megmaradt lányai becstelenítették meg.

 

 

A következő néhány évben sok keresztény szembesülhet azzal, hogy a kor eszméinek fényében a gyermekei bolondnak és őskövületnek tekintik őt, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyermekeinkre. Nem mondhatunk le a nevelésükről a kényelmünk érdekében, mert akkor el fogjuk veszíteni őket. Meg kell tanulnunk Lóttól, hogy könnyű és kényelmes dolog bevinni a családunkat Szodomába, de kihozni onnan már nem olyan egyszerű.

A szexuális tisztátalanság sajnos nem tudott Isten népének sem a falin kívül maradni, Izrael bukása előtt ugyanis már a civil emberek szintjén is ez uralkodott, ezért Isten nem csak a vezetőket, hanem az egész népet is büntetés alá vetette.

Ézs 3:13-25 - „Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta… Mivelhogy Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy zengést bongást szereznek… lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenyek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.”

Az itt felsorolt jellemzőkből kiderül, hogy a házasság intézménye már Izraelben működött egészségesen: hiányoztak belőle a férfiak, akik eltévelyedve kóvályogtak a társadalomban, és míg a gyermekek zsarnokoskodtak a családon, a hölgyek semmi mással nem voltak elfoglalva, csak a szépségiparral.

Az apák nem tudták helyes irányba terelni a családokat, ezért a családok szétestek.

Ma is nagy problémát jelent az, hogy a férfiak nem találják a helyüket a családban. A hölgyeknek ezért oda kell figyelniük arra, hogy ne macskásítsák el a férfiakat, hanem tegyenek azért, hogy bibliai alapokon álljon a házasságuk.

A sikeres házasságban eddig eltöltött idő egy ilyen korban nem tud garanciát jelenteni a jövőre nézve, csak egyedül Isten Igéje. Isten törvényeit azonban nem lehet megváltoztatni – sem Noé korában, sem Szodomában nem tudták ezt megtenni és az utolsó időkben sem tudják megváltoztatni őket, mert örökérvényűek. Ezért nem szabad megijednünk azoktól a hangoktól, amik olyan hangosan harsognak a világban, hanem küzdenünk kell azért, ami még menthető a társadalmunkból – mert Magyarországon még van, amit megmenthetünk.

Morvay-Tóth Petra | 2019. 07. 09.