Vidám Vasárnap


Isten Nevei a Bibliában

#vidamvasarnap
#isten
Holecz Erika | 2016. 11. 22.
A Vidám Vasárnap legfrissebb adásában (2016. 11.19) Németh Sándor Isten nevének, igazságának a gazdagságáról beszélt.

A Vidám Vasárnap legfrissebb adásában (2016. 11.19) Németh Sándor Isten nevének, igazságának a gazdagságáról beszélt. A prédikációban kifejtette, az emberek a névnek kimondása után kerülnek kapcsolatba egymással. A névről szóló szellemi látás kulcs fontosságú a keresztények életében, az Istennel való közösség tartásában és megismerésében.

A vezető lelkész kiemelte a Mózes beszélgetését Istennel, aki a Jahve Jehova nevét közölte vele a 2. Mózes 3,14.-ben „És monda Isten Mózesnek: VAGYOK, AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.”

Németh Sándor kifejtette Isten igazsága, jelenléte és a név használata összefügg. A név egy pecsét, ahogy Isten kimondta a nevét, a kenet rájött Mózesre, Isten dicsősége, beburkolta, körül vette Őt. A név tartalmazza a személy minőségét, ahogy Isten jelenlétét természetét.  A vezető lelkész hozzáfűzte, Jehovát úgy is lehet értelmezni: vagyok, aki leszek, a jövőben is. Jézus több esetben is kijelenti a tanítványainak, vagyok: ne félj, mert én vagyok.

A vezető lelkész szót ejtett arról, vigyáznia kell az embernek, fecsegéssel, locsogással, hogy szentségtelenül ne használjuk Isten nevét, mert ez Isten személyének megsértését jelenti. A név tisztelete, az Isten vagy a személy, akire irányul, annak a tisztelete is.

Németh Sándor Isten másik nevének felvázolásával folytatta, Jahve Elohim jelentése: az Úr az Isten. Egy Isten, egylényegű és azonos önmagával, de három személy. Ez maga a szent hármasság: Atya, Fiú és a Szent Szellem. Ez a hármasság hasonlatos az ember hármasságához: test, lélek és szellem. Ez arra mutat, a megváltás nem hagyta ki az ember testét, szellemét es lelket sem.

A teljes adást a Vidám Vasárnap oldalán vagy a YouTube csatornáján tekintheti meg. 

Holecz Erika | 2016. 11. 22.