Vidám Vasárnap


Isten Igéjének hatalma

#vidamvasarnap
#Németh Sándor
Pogácsás János | 2016. 11. 07.
Sándor pásztor eheti üzenetének témája a „hogyan lehet egy adott helyen előmozdítani a Szent Szellem hatékony működését” címet viselte.

Sándor pásztor eheti üzenetének témája a „hogyan lehet egy adott helyen előmozdítani a Szent Szellem hatékony működését” címet viselte. Prédikációját az Apcsel 19:10-20 versek felolvasásával kezdte, amik alapján kiemelte: Isten Igéjéhez való helyes viszonyulás és az Ige hirdetése elsődleges fontosságú.

A vezető lelkész üzenetében a Bibliához, mint Isten kinyilatkoztatott beszédéhez való helyes hozzáállást hangsúlyozta. Mint mondta, szellemi fejlődésünket csak úgy tudjuk biztosítani, ha minden alkalommal tudatosítjuk magunkban a tényt: a Biblia Isten beszédének írott formája.

A II. Timóteus 3: 16-17-ből kiderül, hogy a Bibliában benne van Isten lehelete, az Ő természetének a lényege. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy ne emberi beszédként közelítsük meg a Bibliát. A pásztor hangsúlyozta, hogy Isten Igéje csak akkor tárulkozik föl előttünk teljes valójában, csak akkor tudjuk a benne rejlő mennyei kincseket és kijelentéseket átvenni, csak akkor tud megszólalni, ha hittel elfogadjuk, hogy az Ige Isten szájából származik. 

Sándor pásztor az II. Péter 1: 20-21 alapján arra is rávilágított, hogy Szent Szellem hozza az Úrtól kiválasztott ember szelleméhez Isten kijelentését. Isten így közvetíti az emberek számára a beszédét, nem hallható módon.
A vezető lelkész a Szent Szellemről, mint Isten Igéjének a magyarázójáról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy ha valamit nem értünk meg elsőre a Bibliából, akkor a Szent Szellemet kell kérni, hogy világosítsa meg előttünk az értelmét. Ezért is fontos, hogy Igeolvasás közben mindig legyen ott a Szent Szellem, mert Ő teszi fogyaszthatóvá számunkra Isten beszédét.

Sándor pásztor elmondta, hogy Isten jelenlétével csak az Ő beszédén keresztül tudunk ma közösségbe kerülni, hiszen Ő ott van ahol az Ő beszéde is van. Csak így tudunk szellemi emberekké válni, ami azért is nagyon fontos, mert ez által tudjuk szellemben megkülönböztetni mindazt, ami Istentől van és mindazt, ami nem. 

Miközben tanulmányozzuk Isten Igéjét, a Biblia is olvas minket – folytatta a vezető lelkész. Ha nyitott és nem kemény szívvel viszonyulunk felé, akkor ez a könyv ránk leheli Isten szellemét, ami megmossa a mi szellemünket és jellemünket. Ez Isten személyével való legszentebb közösség, amibe nem tudunk úgy bekerülni, hogy közben mást csinálunk, más dolgokon gondolkozunk. Röviden, az Úr jelenlétébe csak akkor tudunk belépni, ha a Bibliához megfelelő módon viszonyulunk.

A pásztor röviden kitért a Máté 4: 3-4-ben olvasható történetre is, mikor a Sátán megkísértette Jézust a pusztában azzal a kéréssel, hogy változtassa a köveket kenyérré. Az ördög ezzel azt akarta elhitetni Jézussal, hogy minden az anyagból származik. Jézust viszont nem lehetett átverni, Ő tudta, hogy minden Isten beszéde által lett teremtve. A vezető lelkész ezzel arra utalt, hogy nincs semmi, ami közvetlenül ne kapcsolódna Isten beszédéhez. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy nem tudjuk magunkat függetleníteni Isten Igéjétől. Tudunk tőle függetlenül élni, de a sorsunkat teljes mértékben befolyásolja.

Sándor pásztor zárásképpen az Ézsaiás 55: 10-11 alapján azt hangsúlyozta, hogy az Ige csak akkor tesz minket produktívvá, ha folyamatos közösségünk van vele, ellenkező esetben kiüresedik a számunkra.
 

A teljes adást a Vidám Vasárnap honlapján vagy a YouTute csatornáján nézheti meg.

Pogácsás János | 2016. 11. 07.