A valláskritikát mindenkinek


tűrni kell

#joga
#video
Hit Rádió | 2019. 11. 23.
Németh Sándor reakciója a jóga-vitára
A Hit Gyülekezete vezető lelkészét az elmúlt héten kirobbant jóga-botrányról kérdezte Király Tamás, a Hit Rádió műsorvezetője.

Mozgalmas héten vagyunk túl és még nincs is vége…

Nem biztos, hogy túl vagyunk már.

Mert ugye az történt, hogy te egy múlt szombati istentiszteleten, ahol egyébként - mint mindig - számos világnézeti dologban kifejtetted a véleményedet, elmondtad a jógázással kapcsolatos állásfoglalásodat is Isten beszéde alapján. Ezt követően meg valami egészen elképesztő felhördülés történt. Te számítottál erre?

Nem. Én ugye az Ézsaiás 2-ről beszéltem, ami arról szól, hogy Isten népe megtelt napkeleti tradícióval, emiatt tértem ki a jógázásra. Azóta pedig látom, hogy heves, szűnni nem akaró sivalkodás indult el az interneten.

Ami a legmegdöbbentőbb számomra az, hogy tegnap este egyszer csak olvastam egy neked tulajdonított közleményt, amiben többek között azt írják, hogy te is jógáztál régen, meg hogy majd a  „hétvégi nagymisén“ kitérsz a részletekre. Aztán kiderült, hogy ezt a közleményt nem is te írtad. De akkor ki írta?

Fogalmam sincs. Ugye most már több évtizede benne vagyunk a közéletben, azt gondolom, hogy az újságíróknak, szerkesztőknek kellene, hogy ismeretük legyen, arról, hogy milyen szavakat használunk, és milyeneket nem használunk.

Ebből a levélből könnyen meg lehetett volna állapítani, hogy nem én, vagy a Hit Gyülekezetének egy tagja írta.

Mi ilyen kifejezéseket sem most, sem a múltban nem használtunk, pedig már nagyon sok nyilatkozatot, tiltakozást fogalmaztunk meg az elmúlt évtizedekben. A HVG is biztos kapott már ezekből, így kellett volna, hogy legyen stílusérzékük és rögtön tudják, hogy ez a levél valójában egy nagy átverés. Az, hogy ennek bedőltek, többnyire az ő felkészültségükre mutat rá. Nem akarok általánosítani, mert nagyon felkészült újságírók vannak bal oldalon, sokukat ismerem is, de vannak nagyon felkészületlenek is.

Érdekes a történet, mert kicsit rávilágít a kereszténységgel szembeni alapvető előítéletekre. Kicsit úgy éreztem, hogy ha már a "keresztény", "Hit Gyülekezete", "Németh Sándor" szavak megjelennek egy cikkben, egyből beindul a hajtóvadászat. Ennek mi az oka?

Nyugat-Európában már előbb elkezdődött, hogy olyan lelkészekkel és papokkal szemben, akik a közélet visszásságát szóvá tették, elindult egy hecckampány, hogy megfélemlítsék őket és ezen keresztül példát statuáljanak a többi egyházi személy számára is, hogy ne beszéljenek, ne mondjanak véleményt közéleti dolgokkal kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy elsősorban erről van szó, szeretnének megfélemlíteni, hogy ne éljünk a véleményszabadságunkkal. Ezt persze nem fogjuk, én legalábbis személyesen nem fogom magamévá tenni. 

Egy véleménnyel persze lehet egyet nem érteni, de a véleményszabadságot nagy hiba kriminalizálni, különösen olyan oldalnak, akik a zászlójukra írták az emberi szabadságjogok érvényesülését. Itt nyilvánvalóan egy nagy ellentmondásról van szó.  Egyházi embereknek, papoknak, lelkészeknek is kötelességük szerintem elmondani az álláspontjukat, különösen teológiai, erkölcsi vagy morális dolgokban. Ebben az ügyben tisztán kell látni azt is, hogy a kereszténység és a keleti vallások teljesen más fundamentumon épülnek fel. Egészen más a szellemiségük és amikor egy krisnás kifejezi, hogy nem hisz Jézus Krisztus feltámadásában, vagy a szeplőtelen fogantatásában, akkor én ezen nem botránkozok meg, hanem nyugodt és türelmes maradok, mert tisztában vagyok vele, hogy az ő általa választott világnézetéből fakadóan neki ez a természetes. Viszont nekem kereszténynek a jógával kapcsolatban miért kéne olyan álláspontot megfogalmazni, ami egyezik egy krisnásnak vagy egy hindu vallású ember álláspontjával? Miért ne mondhatnék róla negatívat?

Vagy teszem fel a kérdést: nem lehet most már Magyarországon 2019-ben a jógáról negatív véleményt mondani, csak pozitivat? 

Természetesen kijelentjük, hogy tiszteljük más valláshoz tartozó emberek a vallásszabadságát, de ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk. Társadalmi dolgokban jelentős részben egyetértünk, mert jószándékú emberek és a társadalommal kapcsolatban pozitív célkitűzéseik vannak, amiért küzdenek, harcolnak. De spirituális, világnézeti kérdésekben nagyon eltérő, sőt ellentétes a gondolkozásunk. A miénk elsősorban zsidó-keresztény kinyilatkoztatásra épül, övéké pedig a zsidó kinyilatkoztatástól távol van. Bizonyos alapállításuk és maga a rendszer is a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással szemben áll. Ezzel nincs is probléma, ez így volt évezredek óta. Ettől még a Hit Gyülekezete és nyilván a magyarországi távol-keleti vallásokat képviselő egyházak is tudnak békésen, egymás mellett élni. Én azt gondolom, hogy bizonyos internetes oldalak igyekeznek ezeket az ellentéteket a saját érdekeiknek megfelelően felhasználni és provokálni a másik oldalt és persze minket is.

Az elmúlt napok eseményei alapján, - akár azért, mert valakik a nevedben hamisított levelet küldenek, és beindult a mémgyártás, vagy most, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szervez „Démon és ördögűző szeánszot” a szombati istentisztelet időpontjára, (ami szerintem már a blafszfémiát súrolja) - felmerülhet a kérdés, hogy az internet népe egyszerűen csak viccelődik, gúnyolódik, vagy emögött tényleg olyan társadalmi erők vannak, akiknek célja, egy közösség elleni izgatás…

Ez vihar egy gyűszűben. Nem gondolom hogy megtalálták a magyar társadalom legégetőbb problémáját. Volt bőven az elmúlt időben olyan ügy, amivel nagyon alaposan, mélyen és sokat kellene foglalkozni a médiának és másoknak is. Azt gondolom hogy ez részükről egy pótcselekvés. Hogy szervezett-e a dolog, és a Hit Gyülekezetével kapcsolatban mi a szándékuk?

Nyilvánvalóan látni, hogy nem barátságos a szándék, de ezt a hiteseknek humorral és kedvesen kell fogadni.

Ezt is túléljük, ezzel is gazdagodik a történetünk, szóval mosolygok és nevetek az egész dolgon. Az hogy a Kutyapárt ezeket az ügyeket felkarolja, az is természetes. 

Mondjuk az örök élettel és az ingyen sörrel kampányoltak eddig…

A másik dolog pedig, hogy a gúnyolódás és a cinizmus az egy elég régi eszköz a lejárattatásra. Ha úgy gondolják, hogy érdemi vitát nem tudnak nyitni, akkor gyakran nevetség tárgyává próbálják tenni az ellenfeleik állításait. Itt erről van szó. A Krisna tudatú hivők elmondták az álláspontjukat, amit messzemenőkig tiszteletben tartok, mert kulturált, civilizált hangnemet ütöttek meg, 

Sőt meghívtak téged egy ingyenes, tízalkalmas jóga-tanfolyamra…

Tényleg nagyon köszönöm, hogy ilyen nagylelkűek velem, de remélem, hogy elfogadják, hogy ezzel nem kívánok élni. Mindenféleképpen tisztelem az emberi méltóságukat, de a világnézetünk és az értékrendünk bizonyos területeken eltér.

Szerinted miért van az, hogy a keresztény természetfelettivel kapcsolatban sokkal cinikusabban bánnak, mint az ezoterikus témákkal kapcsolatban. Ez utóbbit miért nem jut eszükbe annyit gúnyolni?

Meg kell nézni a könyváruházakat: tele vannak ezoterikus könyvekkel, amelyek olyan állításokat tartalmaznak, amiket könnyen gúny tárgyává lehetne tenni, hiszen semmi valóság alapjuk nincs. Nagyon szubjektív állítások. Nagyon érdekes, hogyha pedig bibliai világnézettel találkoznak, nagyon furcsán tudnak viselkedni az emberek. Úgy gondolják, hogy ez sérti a személyüket, ezért mindent elkövetnek hogy ezt nevetség tárgyává tegyék. Az, hogy mi van mögötte, azt most nem kívánom kifejteni, mert abból egy újabb botrány származna.

De annyit elmondok, hogy soha senkinek nem fog sikerülni rákényszerítenie a világnézetét az én világnézetemre. Én tudom, hogy kiben és miért hiszek, úgyhogy kár erőlködni.

A jóga kérdésébe nem mennék bele mégegyszer, mert már kifejtetted az álláspontodat. Ugyanakkor ez nem új téma, korábban is beszéltél erről - például a Vidám Vasárnapban -, a keresztény világ is értelmezte, többségében negatívan, a jógát…

A keresztény világnak ez az ortodox álláspontja. A keresztény teológiának van egy démonológia része. Nem csak a Hit Gyülekezetében, de a katolikus egyházban, és különböző más ágazatokban is van ahol nagyobb hangsúly tevődik erre a témára, van ahol pedig kevésbé tartják fontosnak ennek a hangsúlyozását. De a démonok, szellemek létezésével kapcsolatosan, ahogy mondtad, még az ezoterikus irodalom is foglalkozik. Az az érdekes, amikor egy keresztény beszél erről, vagy akár a Hit Gyülekezete, akkor nevetséges dolognak tűnik számukra. Ebben azért sok a bizonytalanság. Ha annyira biztosak lennének a jógaoktatók az igazukban, akkor ugyanúgy viselkednének, mint sok esetben a keresztények. A mi hitünket rendszeresen gyalázzák, a keresztényeket világszerte üldözik, az igazi keresztények azonban egyáltalán nem félnek attól, hogy bárki a hitüket meg tudná semmisíteni. Tudják nagyon jól, hogy amire irányul, az Názáreti Jézus Krisztus, és az ő visszafordíthatatlan győzelme, amit a sötétség erői felett szerzett a föltámadása által. A hit ezért eredményez bennük nyugalmat és békességet. Nem a politikához, hatalomhoz fordulunk, hogy védjen meg bennünket, ha a hitünket kritizálják.

A keresztények megtanulták a történelem során, hogy a valláskritikát és a kereszténység-kritikát el kell tűrni, el kell szenvedni.

Sok esetben lehet belőle még tanulni is. Én azt gondolom, hogy Indiában a valláskritikával kapcsolatban nincs olyan szabadság, mint Magyarországon, ezért az ottani keresztényeknek nincs könnyű sorsuk. 

Mi pedig tiszteletben tartjuk a más vallású emberek világnézetét, az tehát nem várható, hogy válaszul jövő héten a hitesek tüntetnek a krisnások előtt? Vallásháború nem lesz, ugye?

Nem, nem. Senkiben sem merült fel ilyen. 

Mit tegyünk, ha jóga-témával zaklatnak minket, mert tudják, hogy keresztények vagyunk?

Meg kell vallani a hitet, és meg kell indokolni, hogy miért nem akarnak jógázni, úgy hogy mások emberi méltóságát ne sértsék meg. Nem kell az illetőt becsmérelni vagy szidalmazni, hanem a kifogásokat kell megfogalmazni a tevékenységgel kapcsolatban. Én azt gondolom, amire utaltál is az első kérdésben: nem személyeket sértettem meg, hanem magáról a jógázásról beszéltem, hogy annak a természetfeletti háttere más, mint a kereszténységé. Mivel én keresztény vagyok, ezért nyilvánvalóan nem várhatják el tőlem, hogy a szellemi hátterét én pozitívan ítéljem meg. 

Sokan kérdezik az adásunkkal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzuk fel azt az óriási gyűlölet-offenzívát, amit ránk árasztanak ezekben a napokban?

Én különösebben nem vagyok meglepődve. Lehetett érzékelni ennek az előkészületét. Időszakos jelleggel ezek a hangok mindig megerősödnek, aztán legyengülnek, majd újra megújulnak. Ez kísérte eddigi pályafutásunkat, ahogy Pál apostol is mondja, hogy sok háborúságon keresztül kell bemenni Isten országába.

Hittel és türelemmel kell ezt is elfogadni, és csinálni kell azt, amiről meg vagyunk győződve hogy tennünk kell Isten dicsőségére, és a dolgok mennek előre.

Mi mindig is az építkezésre, növekedésre, fejlődésre tettük a hangsúlyt. Valószínűleg némelyeknél  ez is az irigység tárgyát képezi. A jövőben is ezt fogjuk tenni, nem fogunk megállni, hanem Isten kegyelmével, segítségével, támogatásával bízunk benne, hogy tudunk előre lépni. Nem szabad megijedni.

Ezek után is hasonló nyíltsággal és bátorsággal fogsz majd beszélni a szószékről minden témáról tabuk nélkül, vagy bevezeted, hogy innentől nem kerülhet ki semmi onnan a publikum elé? Mennyire kell ilyenkor körültekintőbbnek lenni?

Nem akarom, hogy szájkosár kerüljön a szánkra. Azt látom - és az elmúlt időben is azt tapasztaltam -, hogy a prédikálás és a visszabeszélés döntő szerepet játszott abban hogy idáig jutottunk, s nem rekedtünk meg.

Ha elnémulunk, akkor megállunk. A hit hallásból származik, a hallás pedig Isten Igéjének a hirdetéséből.

Ez a feladatom nekem és még sokunknak, hogy Istennek az Igéjét hirdessük. Nem kívánok belemenni ideológiai és filozófiai vitákba természetesen, sem vallási háborút nem akarok, sem feszültséget kirobbantani. Isten beszédét akarom hirdetni és képviselni Jézus Krisztusnak az evangéliumát és eljövendő királyságát a földön. 

De öröm az ürömben, hogy videót végül rengetegen nézték meg és elég sok emberhez eljutott ez az üzenet. 

Hát azt nem mondom, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, de egészen meglepő eszközöket  is felhasznál az érdekünkben. Volt a múltban is erre példa, hogy le akartak járatatni bennünket, de csak azt érték el, hogy bizonyos személyeknek a figyelmét felhívták ránk. Ahhoz, hogy növekedjen egy közösség, ismertségre van szüksége, az ismertség pedig gyakran úgy tud növekedni, ha van körülötte botrány. A botrányt nem mi csináljuk, hanem az ellenfeleink, akik nem örülnek a létezésünknek sem.

Közben nézem, hogy két nap alatt több, mint 133 ezren nézték meg ezt az ominózus videót. 

Hogy kezdődött az ember tragédiája? Az ördög azt mondta Évának, hogy „Csakugyan…”? Ha egy dologgal kapcsolatban kialakult egy evidencia, és egy egyetértés, azt is meg lehet törni azáltal, hogy valaki hirtelen beletesz az egészbe egy olyan gondolatot, vagy szót, ami létrehozza annak a dolognak az értékével, jelentőségével kapcsolatban a kételyt az emberekben. Aztán lehet hogy holnapután, vagy tíz év után már kisebbségi helyzetbe fog kerülni. 

Elképzelhető, hogy ők mást értenek démon szó alatt, mint a keresztény teológia? 

Valószínű, hogy igen, tehát magát a fogalmat is tisztázni kéne.

Azt hiszik ha valakiben démon van, az egy rossz, gonosz ember. Pedig szó nincs erről!

És nem is megszállottságot jelent, hanem azt, hogy egy bizonyos területen nem tiszta szellem befolyása alatt van és nem rendelkezik szabad akarattal. Tehát sajnos amire utaltál, az egy létező probléma, az, hogy az embereknek ennyire középkorú felfogása van a démonokkal kapcsolatosan: két szarva van, vasvilla vagy kasza a kezében, miközben öl, pusztít stb. Bár a görög kultúrában vannak pozitív démonok (pl.: Szokratésznél), a Bibliában ezeket - különösen az evangéliumban - tisztátalan, vagy gonosz szellemeknek nevezi. Tehát attól függően, hogy milyen erkölcsi területen hat egy embernek az életében, vagy a személyiségének melyik területét tartja ellenőrzés alatt. 

Van aki például a nyelvével kapcsolatosan nem szabad. Például nem tud mondani egy olyan mondatot, hogy ne legyen benne trágár kifejezés. Na most a keresztény démonológia alapján el lehet mondani, hogy ha nem rendelkezik valaki szabad akarattal a nyelve felett, illetve nem tud önuralmat gyakorolni a nyelve felett, akkor nyilvánvalóan ezen a területen függőségről beszélünk. Ez a függőség létrejöhet bűn uralmából fakadóan, de lehet démonikus is. De ugyan ez lehet, hogy másoknál nem a trágársággal jön ki, hanem a pletykálással, a fecsegéssel - hogy most csak a nyelvről beszéljek. De ugyan úgy a szexuális területről és sok másról is lehetne sok példát  mondani, ami ide vonatkozik. Az ember személyisége nagyon bonyolult, olyan mint egy megaváros. Sok kerület van az ember személyiségében és egyáltalán, ahogy a nagy gigavárosokban is lehet látni, hogy nem minden kerületet, részleget, utcát tud az önkormányzat vagy akár a rendfenntartó erő uralni.

Ezért a Biblia azt tartja a legerősebb embernek, aki nem városokat vesz be, hanem a saját maga lelke felett tud uralkodni.

Ugyanis a legnagyobb hadvezérekről is láthatjuk, hogy milyen fantasztikus katonai győzelmeket tudtak aratni (pl.: Nagy Sándor, vagy Julius Cézár), de szenvedélyeik felett nem tudtak uralkodni. Erről van szó, a démonológia többek között ezekkel a problémákkal foglalkozik.

Ha valaki kényszeritő erő alatt van, hogy hazudjon, lopjon, paráználkodjon, azt minden esetben démon okozza? 

Nem feltétlen. Ahogy említettem van amikor az ember természetének, személyiségének egy területe a bűnnek az uralma alatt van...

Tehát a bűn és a démon nem ugyan az?

Nem ugyan az a személy. A Biblia a démonról úgy beszél, mint egy olyan szellemi személyről, amely nem rendelkezik testtel, ezért van vágyakozása, hogy bemenjen az emberbe, mert a vágyainak realizálásához testre van szüksége.

Ezért beszél a Biblia démonizáltságról. Na most, aki ezt nevetség tárgyává teszi, annak nem a Németh Sándorral van baja, hanem a Bibliával és az evangéliummal.

Ezek ősi, évezredes igazságok a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással kapcsolatosan. Bár nyilván nem minden rabbi, nem minden pap, nem minden lelkész foglalkozik ezzel a területtel, de jelen van és jelen volt mindig is a keresztény teológiai rendszerben, tehát elnézést, hogy ezt kell mondani, csak a nagyon alulképzett és teológiailag tudatlan emberek képesek ezen gúnyolódni.

Egyébként mi az oka annak, hogy a kereszténység sok esetben szégyenlősen beszél erről a témáról, vagy óvakodik tőle? 

Az ideológiai elnyomás. Ezen a területen sajnálatos módon a középkorban nagyon sok elnyomást lehetett tapasztalni és maga a démonok ábrázolása sem volt hiteles. Nyilvánvalóan egy horrorisztikus kép alakult ki az emberekben, pedig a Biblia nem erről beszél. Természetesen vannak olyan esetek, mint például az evangéliumban a Gadarénus démonizált ember. Na ő vele kapcsolatosan az eredeti szöveg nem a megszállottságról beszél, hanem a démonizáltságról. Jézus megkérdezte tőle, hogy hányan vagytok, mire és ő azt mondta: ,,légió”. Ez körülbelül 5-6 ezer római katonát jelentett, tehát abban az emberben ennyi gonosz szellem volt és nyilvánvalóan ő azért volt ennyire antiszociális, agresszív, stb.

Az esetek többségében nyilvánvalóan nem ilyenről van szó. Még istenfélő, vallásos emberekben is lehetnek ilyen szellemi problémák, mint ahogy látjuk a Márk evangéliumnak az első története egy szabadulással áll összefüggésben és pontosan a zsinagógában, egy istenfélő, zsidó emberből űzött ki gonosz szellemet Jézus. Semmi olyan körülményt nem látunk a beszámolóból, amiből arra lehet következtetni, hogy egy „zárt intézetbe“ való személyről lett volna szó. Ezek gyakran a Szent Lélek jelenlétére, erejére nyilvánulnak meg és Jézus ezért mondja, hogy

ha Szent Lélek által, vagy Isten ujja által űzőm ki a démonokat, akkor kétségkívül eljött hozzátok isten országa.  

Vannak olyanok, akik a Hit Gyülekezetében démontól szabadultak meg? 

Igen, vannak, természetesen és nem csak a Hit Gyülekezetében.

Akkor ez azt jelenti, hogy azok a szabadulástörténetek, amiket lehetett hallani, hogy mondjuk kábítószerfüggőségből, alkoholfüggőségből vagy családi tragédiákból jött vissza valaki, akkor sok esetben démonoktól való szabadulás áll a háttérben?

Természetesen! A Hit Gyülekezete nem is tudott volna létrejönni másképp. Az első körben minket Budaörsön drogfüggők, lázadó fiatalok kerestek meg, és sokan nagyon mélyre jutottak. Nem csak erkölcsi problémáik voltak, hanem szellemiek is. Természetesen szükségük volt szabadulásra gonosz szellemektől és démonoktól. Azt gondolom, hogy most, hogy ez az ügy így alakult, fontosnak tartom, hogy több ilyen személy a nyilvánosság elé álljon, és elmagyarázza azt a magyar embereknek, kétkedőknek, hogy nem az ördögűző filmekre kell gondolni, amikor ezt a témát hallják, hanem arra kell gondolni, hogy

ez egy olyan szolgálat, aminek az eredményeképpen az emberek egészségi-, lelki-, szellemi állapota ténylegesen megváltozik, mégpedig pozitívan.

 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Ne4ciWi9Rcw

Hit Rádió | 2019. 11. 23.