Új név és új kenet

#osszefoglalo
#hit
Tóth Petra | 2019. 12. 15.
Németh Sándor december 15-i prédikációjának összefoglalója
A Biblia szerint a korszakok váltakozásában döntő szerepet játszanak azok az emberek, akik fogékonyak arra, hogy amikor Isten megszólítja őket, akkor meghallják és elfogadják a hívását.

A keresztény történelem-szemlélet nem szekuláris alapokon áll, hanem Isten Igéjén. A Biblia szerint pedig a korszakok váltakozásában döntő szerepet játszanak azok az emberek, akik fogékonyak arra, hogy amikor Isten megszólítja őket, meghallják és elfogadják a hívását, majd hajlandóak az életüket, személyiségüket is teljes mértékben a rendelkezésére bocsátani.

Fontos, hogy a hívők nagy számban találkozzanak Isten Szellemével, és felkenje őket Isten természetfeletti erejével és kenetével. E találkozás megvalósulásához meg kell állnunk a látható és a láthatatlan világ találkozási pontjánál, ez a pont pedig nem más, mint a názáreti Jézus keresztje, ezen a ponton tárult ki az ajtó előttünk Isten csodálatos, természetfeletti birodalmába. A megfeszítés igazságainak elfogadása a kiinduló pont, csak ezután tud megtörténni a Szent Szellemmel való találkozás.

IFrameTöbb bibliai szereplővel kapcsolatosan is találhatunk feljegyzéseket arról, hogyan történnek ezek az Istennel való találkozások.

 

Jákob találkozása Istennel

Bár Jákob nem a legegyenesebb úton kezdte el a pályafutását, végül mégis sikeresen fejezte be és végezte el a szolgálatát – sok keresztény életében sajnálatos módon ez épp fordítva valósul meg.

Ennek egyik oka az, hogy amikor a társadalomban erős a bűn, az emberek tömegméretekben veszítik el az érzékenységüket Isten természetfeletti dolgaira.

Amikor egy ember elveszíti a spirituális identitását – a keresztény identitás fundamentumát –, akkor minden olyan dolog felfogására képtelenné válik, ami az empirikus tapasztalatok felett áll.

Isten célja viszont az az életünkkel, hogy ne kudarccal, hanem mindannyian győzelemmel tudjuk befejezni a pályafutásunkat. Jákob kanyargós életében végül egy Jabbók-révi találkozás hozta el a fordulópontot.

1. Móz 32:22-31 Ez a történet remek példa arról, hogyan találkozik Isten kiválasztott embere a természetfelettivel. Mivel Isten is szellem, fontos, hogy akik kapcsolatba akarnak lépni vele, azt szellemben és igazságban tegyék, mert az Atya ilyen imádókat keres magának. Pszichikai emberként nem lehet az ő jelenlétébe kerülni, ezért fontos, hogy megőrizzük és erősítsük a szellemi identitásunkat, tehát a személyiségünk súlypontja ne a pszichénk, hanem a szellemünk legyen.

Ez az állapot természetesen nem magától jön létre, Isten embereinél is megtalálható az a beavatkozás, aminek eredményeképpen pszichikai emberből szellem-központú emberekké váltak. Jákobhoz hasonlóan ezt a változást Ábrahám életében is egy új név jelenítette meg (Ábrám helyett Ábrahám lett a neve).

A névnek mindig fontos üzenete van. A próféciákban is jelentősége van annak, amikor Izraellel kapcsolatban a Jákob megnevezés szerepel, ezek többnyire még a bűn uralma alatt álló Izraelre vonatkoznak, míg az Izrael megnevezés gyakran egész más kontextusban fordul elő.

Jákob tusakodása a sorsával már anyja méhétől kezdve megnyilvánult az életében. Születésekor birkózott testvérével, Ézsauval és a sarkába kapaszkodott, hogy ő születhessen meg előbb. Később csellel szerezte meg magának az elsőszülöttséget és a vele járó áldást. Lábán házától hazajönve még mindig az a régi, csaló Jákob volt, aki pár évtizeddel korábban elmenekült szülőföldjéről. Hazaúton hírét vette annak, hogy legnagyobb ellensége, Ézsau - aki ígéretet tett arra, hogy meg fogja ölni - jön vele szembe négyszáz harcedzett katonával. Jákob ekkor nagyon megijedt, a teljes megsemmisülés lehetőségével nézett szembe. A feleségeit és gyermekeit a folyón túlra menekítette, maga pedig ott maradt egyedül a Jabbok révénél, ekkor jelent meg neki az Úr angyala.

Jákob birkózása, mint paradigma foglalja össze Izrael elmúlt négyezer éves történelmét. Hozzá hasonlóan Izrael sorsa is a birkózás: küzdelem Istennel és az egész emberiséggel. Amíg ez a küzdelem tart. Jákob, a nép magányos marad. A küzdelem végét a hajnal hozza el, amikor Jákobra rászáll az áldás és megszabadul, belép az Istennel való örök szövetségbe és együtt fog élni a Messiással.IFrame

Jákob találkozása Istennel nem csak az ő életében bírt sorsformáló jelentőséggel, hanem egész Izrael sorsát és annak végkifejletét is magában hordozta.

A karizmatikus megtapasztalások soha nem öncélúak, hanem mindig egy nagyobb célt szolgálnak, miközben természetesen az egyén szükségeire is megoldást hoznak.

 

Új név, új kenet

Hajnalban, a küzdelem lezárására az angyal (aki a Messiás volt) természetfeletti erővel érintette meg Jákob csípőjének forgócsontját, ami kiugrott a helyéről. A csípő és az ágyék nagyon fontos testrésze az embernek, mert az az élet, a szellem és az áldás átörökítésének a helye. Miután felismerte, hogy kivel harcolt, a Messiás megáldotta és egy új nevet adott neki, Jákob helyett Izrael lett a neve. Az új név azért is fontos momentum, mert nem mindenkiről mondható el, hogy maga Isten adott neki nevet.

Az új névben benne foglaltatott az a spirituális kenet is, ami megváltoztatta Jákobot és lehetővé tette azt, hogy Istent szolgálja, egy szent nép atyja legyen, és a leszármazottai átvészeljék a következő időszakok nehézségeit, túléljék a világgal és az Istennel való birkózások sorozatait és be tudjanak menni Isten akaratába.

Ebben a történetben még egy nagyon fontos ígéret van elhelyezve Izrael számára: Ézsau meg akarta ölni Jákobot, ahogy az edomita (ma arab) törzsek is folyton megsemmisítéssel fenyegetik Izraelt, ez viszont végül nem fog megtörténni, hanem ahogy Jákob és Ézsau megegyeztek, az arab törzsek is ki fognak egyezni Izraellel, ugyanis az arab népek is fel fogják ismerni a Messiást. Erről nagyon sok szép prófécia is olvasható, amiben „Kédár sátrai” (akik szintén arab népeket jelölik) ajándékokat visznek Izraelbe a Messiásnak.

A történelmi események fényében elmondható, hogy ez a találkozás jóval túlmutatott Jákob személyén, de még a zsidóságon is, érinti a kereszténység feladatát és az egész emberiség sorsát is - tehát világtörténelmi jelentőségű esemény volt.

Mózes találkozása Istennel

2. Móz 3:1-8 A Mózes életében történt látogatás még több rétegű igazságot tár fel előttünk. Az esemény maga Jethró és Czippora szemében kezdetben talán nem is bírt nagy jelentőséggel. Gyakran jellemző, hogy az emberek nem értik meg a jelenükben zajló természetfeletti események jelentőségét – különösen, ha kívülállók és maguk nem érintettek. Ők valószínűleg csak a későbbi következményekből értették meg, hogy Mózes Isten embere lett, mert Isten elhívta őt. Ezzel az egész életük megváltozott, de nem csak az övék, hanem Izrael élete és az egész világtörténelem is megváltozott.

IFrameIlyen nagy jelentősége volt ennek a találkozásnak a pusztában. Ezért ha Isten ad nekünk valamit, azt meg kell becsülnünk, és nem külső emberek szemével kell néznünk. Nekünk kell tudnunk, hogy milyen találkozásaink vannak Istennel. Ezeket a találkozásokat hitben meg kell őriznünk a szívünkben, mert lehetetlenség másként Isten szolgálatába beállni.

IFrame

Tóth Petra | 2019. 12. 15.