Szerencsejáték bibliai szemmel

#szerencsejatek
#fuggoseg
Király Tamás | 2020. 05. 31.
Beszélgetés Bohács Zoltánnal és Kiss Gyöngyivel
A Hit Rádió műsorában Király Tamás műsorvezető Bohács Zoltánnal és Kiss Gyöngyivel beszélgetett.

A hírek szerint Magyarországon egymillió szerencsejátékfüggő van. Nem gondoltam volna, hogy ilyen magas ez a szám. Bohács Zoltántól kérdezem, szerinted miért ilyen magas ez a szám?

Zoltán: Én úgy tudom, hogy ebből kb. 300 ezer, akik súlyosan függőek, a többieknél csak enyhébb fokú a függőség. Más országokban is hasonlóak az arányok.

    Lehet azért alacsonyabb az arány, mert be vannak tiltva a nyilvános helyeken a játékgépek?

Zoltán: Ez így van, de ezt most átvette az online világban elérhető különféle szerencsejáték, ahol az anonimitás is segíti, hogy következmények nélkül folytathassák.

    Ha keresztény szemmel nézzük, mi lehet az oka a szerencsejáték-függőség kialakulásának? Ki tud ez alakulni keresztényeknél is?

Zoltán: Igazából azt a szót, hogy szerencse, nem lehet megtalálni a Bibliában. A görög tüké szó - egy görög istennő neve - jelentése ez, talán jobban ismert a római megfelelője, a Fortuna szó.

A Biblia nem azt a világnézetet követi, hogy a sors szeszélyének van kiszolgáltatva az ember, hanem a Szentírás kijelenti azokat az erkölcsi-szellemi alapelveket, amiket ha beépít az ember az életébe, akkor az Isten igéje garantálja, hogy a sorsa szerencsés lesz.

De nem ilyenfajta dolgoktól teszi függővé az ember életét, sorsát. Érdekes, hogy a tüké szó nevekben is szerepel, mint például az Eutikusz nevű ifjú, aki az ablakban ülve hallgatta Isten igéjét, de közben elaludt, leesett az ablakból, és meghalt. Szerencséjére Isten embere feltámasztotta. Az egész életében ez a fajta kettősség jelenik meg. Az ilyen történet nem jellemző a bibliai világnézetre.

    Az ő példáján láthatjuk, hogy aki a szerencsére építi az életét, az eléggé kétesélyes dolog.

Zoltán: Ezt ismerték fel a görögök, hogy a mennybe is kerülhet az ember, de a mélységbe is tudja taszítani. Ettől óv a bibliai világnézet, mert azt ígéri, hogy megadja Isten a számunkra, hogy az életünk szerencsés lesz és áldott, ha beépítjük az életünkbe azokat az elveket, amiket a Teremtő beépített a világba. Ezt Isten garantálja.

Fortuna

    Beszéljünk egy kicsit a sorsról! Ez mennyire van benne a Bibliában?

Zoltán: Ez az, amit a Biblia az apánktól, anyánktól örökölt hiábavaló élettel is kapcsolatba hoz. A sorsot úgy lehetne meghatározni, hogy mindaz, amiről nem tehetünk. A körülményeink, a világ, a rendszer, a kultúra, amibe beleszülettünk. A Biblia azt mondja, hogy a sorsszerűséggel szemben van lehetőségünk hittel Isten igéje alapján állást foglalni, és megvalósítani, amire Isten elhívott.

    A kereszténység alapvetően a hitről szól, meg arról, hogy a reménylett dolgok valósággá válnak. Egy lottózó ember azt mondta, hogy ha nem is nyer, de így legalább 250 forintért tud venni magának pár nap reményt. A keresztények is reménykedő beállítottságúak, így veszélynek vannak kitéve.

Zoltán: A keresztény életben a remény mást jelent. A héberben a remény szó kötelet jelent. Van fundamentuma, ahogy a Szentírás mondja, hogy a reménységünknek bátorságos, erős horgonya be van kötve az igében, aki Jézus Krisztus.  

    A mi reménységünk egy reális reménység.

Zoltán: Abszolút! Van reális alapja, nem egy magunk által kreált dolog, hanem olyan valóság, amit az ember elfogad, beépít az életébe, és gyakorol.

Visszatérve a korábbi kérdésre, hogy keresztény válhat-e függővé: azt mondanám, hogy egy kereszténynek nem szerencsés, ha a szerencsejáték felé tekintget, hogy hátha neki is bejön, mert ez ütközik a bibliai világnézettel.

Már több lottómilliárdosról kiderült, hogy ha hirtelen egy nagy nyeremény birtokosa lesz, a nyeremény hamar elfogy, és nem lesz boldog, mert még rosszabb állapotba kerül, mint a nyeremény előtt volt.

    Hogyan alakul ki a függőség, és kik az érintettek?

Zoltán: Azt mondják, hogy 50%-ban a genetika határozza meg, hogy ki, milyen függőségre hajlamos.

    Ez jól rímmel az apánktól, anyánktól örökölt hiábavaló életnek nevezett dologra.

Zoltán: Vannak, akiknek ez óriási kísértés, főleg férfiaknál, és vannak, akiket hidegen hagy. E mellett biológiai okok is hajlamosítanak ilyen dolgokra, de vannak pszichológiai okok is, ami összefügg a személyiség érettségével. Van, aki tisztában van a káros hatásaival, mégis folytatja, mert az az öröm, az élvezet, amit érez ilyenkor, az felülírja a káros hatások figyelembevételét.

    A pénzért teszik vagy az örömért, amit okoz?

Zoltán: Sokan ráfogják, hogy a pénzért teszik, de valójában az örömérzetért, amit okoz.

Vesztes

    Nemrég voltam a Hit Gyülekezete szolgálatán keresztül egy börtönben, és ott találkoztam egy nagyon intelligens emberrel, egy professzorral, aki azért került börtönbe, mert megkárosított másokat, mivel szerencsejáték függő volt, és ki akarta játszani a rulettet azzal, hogy racionálisan ki akarta számolni. Ha valaki tudományos alapon akarja kutatni, akkor az már nem szerencsejáték. Hogy van ez?

Zoltán: Általában a függőség a kérdés. Ott húzzák meg a határt, amikor már felülírja a dologgal kapcsolatos negatív következményeket az öröm, amit az a tevékenység kivált. Nem az a lényeg, hogy az ember húzogatja a számokat, hanem ennek a függőségnek a karaktere.

    Keresztényként maga a szerencsejáték is gáz, mert az van a Bibliában, hogy áldott az az ember, aki az Úrban bízik és nem a Fortunában. Az a probléma, ha valaki egyáltalán ilyet űz, vagy az, ha már függővé válik?

Zoltán: A keresztényeknek azt tanítjuk, hogy tartózkodjanak a szerencsejátéktól, mert az ellentétes a bibliai világnézettel, az Isten által állított normákkal. Ha valaki már függőségbe került, annak sok káros következménye van, például nagyon sok pénzbe kerül.

    Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. a legjövedelmezőbb vállalkozás. Szerinted egy függőségben levő ember felismeri, hogy függővé vált, vagy ez egy csapda, mert azt hiszi, hogy minden rendben van?

Zoltán: Az már egy lépés a gyógyulás felé, ha valaki felismeri, hogy függőségben van. Ez minden más függőségre is vonatkozik. A helyreállás nagyon nehéz. Érdekes, hogy a világi pszichológusok is rájönnek, hogy a függőségből való szabaduláshoz nagyon fontos szerepe van a spiritualitásnak. Ez alatt azt értik, hogy az emberek a saját maguknál, saját életüknél magasabb rendű célokat, az élet értelmét keresik, és olyan értékrendet próbálnak felállítani, ami ezen túllép. A szerencsejáték függőségnek egy minősített esete az, amikor valaki ebbe belekeveredik, biztos vagyok benne, akár hívő, akár nem hívő, az életről kialakult értékrenddel diszharmóniába kerül. Ez azért súlyos, mert az ilyeneknek 50 százaléka foglalkozik az öngyilkosság gondolatával, és 17 százaléka meg is teszi. Súlyosan sérül a személyiségük, és e tekintetben nagyon fontos szerepe van a hitnek.

    Hasonlít a szerencsejáték-függőség a drogfüggőség tüneteihez?

Zoltán: Igen. A kétféle függőséget a neurológiai háttere miatt teljesen egy kategóriában kezelik. Az agyban ugyanolyan tüneteket hoz létre, mint a drog, az alkohol, és ehhez hasonlók.

    Ha valaki sok pénzt keres, és még sincs pénze, az elég gyanús.  De külső szemlélő is talán észreveszi, vannak egyéb tünetei?

Zoltán: Az online módszerek miatt, a névtelenség miatt egy ideig titkolhatják, de vannak külső jelei, mint az önkontroll hiánya.

    Elég sok dráma is van ebből a családokban.

Zoltán: Teljes kontrollvesztés is beállhat egy idő után, ami nem csak a saját szempontjából, hanem a környezete, a családja számára is nagyon veszélyes.

    Most Kiss Gyöngyitől, pszichológustól kérdezek. Többen úgy vélik, hogy nem feltétlenül  anyagi okok vannak a háttérben, hanem a reménytelenség, és a pénzért vett remény. Ebben látsz igazságot?

Gyöngyi: Pszichológiailag összetettebb, mert nem feltétlenül a reménytelenségben élők, vagy sikertelen emberek lesznek szerencsejáték függők, hanem azok, akik szeretnék a kontrollálhatatlant kontrollálni. Ilyen az aborafóbia, ahol a kontrollal van problémájuk.

Valahol minden emberben van olyan vágy, hogy ami véletlenszerű, kockázatos, azt megpróbálja valahogy kontrollálni. Akinek ezzel problémája van, azokból lesz függő. Ez az ember személyiségétől is függ.

    Ilyenkor az ember már nem saját maga lesz, már nem tudja ellenőrzés alatt tartani a viselkedését.

Gyöngyi: Ez a lényege. Érez magában egy feszültséget, például egy kudarc hatására, vagy idegesítő környezetben él. Ebből a feszültségből akar valahogy megszabadulni. De ez sokkal összetettebb. Benne van a meggazdagodás vágya is, vagy hogy egy "elitebb" társasághoz tartozzon.

Kaszinó

   A többi függőséghez képest miben más a szerencsejáték-függőség?

Gyöngyi: Ebben benne van a meggazdagodási vágy, a könnyű pénzszerzés reménye.

    Van olyan, hogy valóban nyer valaki, de legközelebb jóval többet veszít.

Gyöngyi: Ilyenkor van az az illúzió, hogy hátha most sikerül, vagy hogy rá fog jönni, mi a nyitja a nyerésnek. Érdekes, hogy az első kaszinó megnyitása a 17. században épp egy matematikus, Pascal nevéhez fűződik.

    Visszarántva a realitásba a hallgatókat: olyan nincs, hogy mindenki nyerjen.

Gyöngyi: Ebből csak egy valaki nyer, a kaszinótulajdonos.

    Ha valaki függővé válik, akkor hiába hagyja abba egy időre, bármikor előjöhet újra ez a szenvedélye?

Gyöngyi: Ez a dependenciáknak a nagy nehézsége. Mélyen a személyiségében rejlik ez, és ha egyszer elkapja ez a szenvedély, ez hamar ki tud alakulni.

Ilyenkor azt kell eldönteni, hogy soha többé nem próbálkozzon vele, mert akkor már sokkal nehezebb lesz abbahagyni.

Zoltán: Ennek meg is van a maga neurológiai háttere. Pál apostol is azt mondja, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Ez a függőségekre is vonatkozik.

    Egy keresztény gondolhatja, hogy ha Jézus megszabadította, akkor az már soha többé nem jön vissza. Akkor ez nem így van?

Zoltán: Maga az ige igaz. Jézus valóban megszabadít függőségekből, de a józanság arra tanít, hogy ha ilyen területen ért a legnagyobb kísértés, akkor ezt a területet kell a legjobban védeni.

    Az óemberünket is meg kell feszíteni, mert lehetnek ezek a kísértések az ó emberünk részei.  Aki ilyen háttérből jön, annak nem érdemes ezzel játszani...

Gyöngyi: Ez így van, és az idegrendszerben kialakulnak bizonyos pályák, és ezek az idegi kapcsolatok fennmaradnak. Amikor ezeket elfelejtjük, akkor az egy aktív gátlás eredménye az agyban. De ha ez a gátlás meglazul, akkor ezek újra aktivizálódnak. Ehhez kell a hit, ami valójában egy folyamatos aktív harc, amit meg kell harcolni minden nap.

Zoltán: Amikre még nagyon oda kell figyelni, azok a trigerek. Azok a pontok, az illatok, a színek, az élmények, amik kapcsolódnak a függőség tárgyához, ezek nagyon be tudják robbantani ezeket az idegi hálókat, amik hozzá tudnak segíteni, hogy az ember újra elessen.

    Magyarországon mennyire kapnak segítséget a szerencsejáték-függésben szenvedők?

Gyöngyi: Úgy tudom, a Nyírő Gyula kórháznak van ilyen csoportja, de oda egy hónapra be kell feküdni, és ezt nem mindenki tudja megoldani. Vannak ambuláns csoportok is, de komoly megoldás erre igazából nincs. Kutatók rájöttek, hogy a szerencsejátékosok agyában alacsonyabb a szerotonin szint, vagy a dopamin szint, vagy az endorfintermelés, és ezt valamilyen szinten gyógyszerekkel tudják kezelni. A pszichológia azt kutatja, hogy mi az az impulzus, ami beleviszi abba a viselkedésbe. Megnézik, mit tudnak ellene tenni, például kitiltatják magukat a kaszinókból.

Kaszinó

    Nincs az a veszély, hogy ha mindenhonnan kitiltják, akkor keresni fog valami mást?

Gyöngyi: Azt a feszültséget, ami ezt okozza, a gyógyszerekkel lehet kezelni. De azon kívül is van dolga a betegnek, mert azokat az impulzusokat helyre kell rakni, amik a feszültséget okozzák.

    Ezek szerint az adrenalin szint az, ami ezt befolyásolja. Lehet ezt mondjuk sportolással pótolni?

Gyöngyi: Igen, és ha olyan a munkája, vagy a hobbija, akkor azzal is ki lehet váltani a függőséget.

    A szerencsejáték-függőség nem butítja el az embert?

Gyöngyi: Nem elbutítja, inkább beszűkíti.

    Keresztényként nem probléma, ha a függőségtől kísértésben van, így minden nap harcol ellene? Nem számít ez hitetlenségnek?

Gyöngyi: Nem, mert ezek a harcok a gátló folyamatot erősítik minden nap.

Zoltán: Ami itt problematikus, az a személyiségtorzulás, amit a függőség létrehoz. Mert aki szerencsejátékra költi a pénzét, amit a gyerekeire kellene költenie, az bizonyos fokig erkölcstelennek számít a saját szemében. Így egyfajta torzulás áll be a személyiségébe, ezért gondolnak olyan sokan az öngyilkosságra.

Olyan feszültséget hoz a személyiségébe, hogy a rövidtávú gyönyör felülírja a hosszú távú erkölcsi célokat. Ezért az önértékelése is sérül, és a személyisége torzul.

    Van olyan, aki egy pillanat alatt meg tudott szabadulni a megtérésekor, míg valakinél egy folyamat része. Tehát nincs konkrét recept a szabadulásra. Hogy kell feldolgozni azt, ha valaki visszaesik?

Gyöngyi: Gondoljunk arra, hogy egyszer már sikerült megszabadulni, akkor most is sikerülni fog.

    Mikor érdemes szakértőhöz fordulni? Egy keresztény például ilyenkor pszichológushoz forduljon vagy lelkészi segítséget kérjen?

Gyöngyi: A legjobb több fronton is segítséget kérni. Jó, ha a családnak is elmondja, hogy onnan is segítséget kapjon.

    Ha a családfőnek van ilyen problémája, jó, ha felvállalja a felesége meg a gyermekei előtt?

Gyöngyi: Feltétlenül, csak nehogy az asszony kontrollja alá kerüljön. Fontos a kedvesség, mert ha úgy szól a feleség, vagy mindig felemlegeti, azzal feszültséget generál, és megsértődik a férj, akkor újra eleshet.

Zoltán: A lelkészek abban tudnak segíteni, hogy a spirituális dimenziót erősítik, valamint az értékrendet és az Isten iránti hitet. Önmagában attól rendbe jöhet, ha egy krisztusi értékrenddel találkozik, ezzel pedig célt, értelmet kap az élete, aztán a kegyelemmel kiegészítve olyan csodák történhetnek, hogy egy pillanat alatt meg tudnak szabadulni.

    Lehet kereszténynek lottózni?

Zoltán: Isten igéje, a bibliai értékrend ellentétes mindazzal, ami a lottózásban van. A morális szellemi elveket kell megvalósítani, ez hoz az ember életébe áttörést.

A lottó teljesen bizonytalan, kiszámíthatatlan irrealitásban nyugvó történet, még ha be is jön, akkor sem hoz feltétlenül áldást az ember életében.

Az embernek folyamatosan erősíteni kell a lelkét, a szívét, Isten által adott kijelentések követésében, és ha emellett bejön a szerencsejáték, akkor ezzel gyengíteni fogja.

Forrás: https://archivum.hitradio.hu/musorok/pasztor-valaszol/szerencsejatek-fuggoseg-bibliai-szemmel

Király Tamás | 2020. 05. 31.