Szent Szellem keresztség

#szentszellem
#Németh Sándor
Boros Bernadett | 2017. 10. 26.
Németh Sándor vezető lelkész a karizmatikus kereszténység egyik legalapvetőbb üzenetével, a Szent Szellemmel való betöltekezéssel foglalkozott.

A szerdai istentiszteleten Németh Sándor vezető lelkész a karizmatikus kereszténység egyik legalapvetőbb üzenetével, a Szent Szellemmel való betöltekezés témakörével foglalkozott.

Németh Sándor a János evangéliuma 16. fejezet 7. verséből kiindulva arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szent Szellem személy, ezért nem erőként kell tekinteni Rá. Ha valaki mégis személytelenül közelíti meg Őt, azzal eszközt csinál Belőle, ami nem helyes.

A lelkész rávilágított arra, hogy korunkban a nyelveken szólás a biztos jelen annak, hogy valaki betöltekezett Szent Szellemmel. Elmondta, hogy az emberi test pillanatnyilag a halál teste, aminél a szellem magasabb rendű. A Szent Szellem pedig Isten, ezért képes úgy kiáradni és betölteni bennünket, hogy közben továbbra is Önmaga marad.

A Hit Gyülekezete vezetőlelkésze hangsúlyozta: fontos az összejövetelekre felkészülten, hittel és nyitott szívvel érkezni, hogy a hívők istentisztelete elérje a célját.

A Szent Szellem azért száll ránk, hogy Isten jelenlétébe rántsa az emberi természetünket, és ezáltal feltáruljon előttünk a Biblia igazi valósága, ami az emberi agy számára egyébként felfoghatatlan, kizárólag az Úr jelenlétében tartózkodva érthető meg. - fogalmazott Németh Sándor.

A lelkész Pál apostol példáját említette ezzel kapcsolatban, akinek a szeméről akkor hulltak le a pikkelyek, amikor beteljesedett Szent Szellemmel. Ezt követően már nem kellett őt győzködni Isten valóságáról.

A lelkész arról is beszélt: a Szent Szellem a keresztények legjobb barátja akar lenni, a hívők akkor sem magányosak tehát, ha éppen nincs mellettük senki.

Ápoljuk hát Vele a közösséget, hogy mindig a legjobb társaságban lehessünk! - mondta.

Boros Bernadett | 2017. 10. 26.