Sokadik módosítására vár


az egyházügyi törvény

#torveny
#egyhazugyi
| 2015. 11. 13.
A Hit Gyülekezete álláspontja szerint a módosító indítványban vannak előremutató elemek, de egyes pontok komoly aggodalomra adhatnak okot.

Az Országgyűlés sokadik alkalommal tárgyalja újra az egyházügyi törvényt. A Hit Gyülekezete álláspontja szerint az ezúttal is heves vitákat kiváltó módosító indítványban vannak előremutató elemek, de a javaslat egyes pontjai komoly aggodalomra adhatnak okot.

Sajnálattal fogadta a Hit Gyülekezete, hogy az előkészítés során az egyház által megfogalmazott észrevételek egyikét sem építették be az Országgyűlés elé kerülő tervezetbe a jogalkotók. Álláspontunk szerint – bár vannak üdvözölendő, előre mutató lépések – az indítvány összességében negatív irányú változást hozhat.

A Hit Gyülekezete Jogi Főigazgatósága által közzétett vélemény üdvözli, hogy a friss előterjesztés parlamenti hatáskörből visszahelyezné bírósági hatáskörbe az egyházak nyilvántartásba vételét. Pozitív fejleménynek tekinti, hogy egyházként való elismerés feltételei közül törlésre kerülhet az a „gumiparagrafus”, amely lehetőséget biztosított a politikai mérlegelés számára. Emellett örömteli, hogy az egyházi státusz elnyerésének korábban aránytalanul nehéz feltételein is enyhítenének a jogalkotók.

Más vonatkozásokban ugyanakkor a tervezet jelentős visszalépésnek minősíthető. Aggodalomra ad okot, hogy a tervezet felszámolja a felekezeti jogegyenlőség még megmaradt elemeit is. Intézményesíti a külön megállapodások és politikai alkuk rendszerét, sérti a jogbiztonság követelményét. A tervezet bár deklaráltan három kategóriát állítana fel a vallási közösségeknek – ténylegesen viszont hat, egymástól jelentősen eltérő státusszal bíró kategóriát állapít meg. Az „azonos jogok – azonos kötelezettségek” elvének felszámolása nem csak a magyar Alkotmánybíróság, de az Emberi Jogok Európai Bíróságának iránymutatásával is ellentétes.

A Hit Gyülekezete Jogi Főigazgatóságának állásfoglalását itt érhetik el.

| 2015. 11. 13.