HIT GYÜLEKEZETE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁGA
2020. 03. 17.
Rendkívüli oktatási tájékoztató
Tájékoztató a Hit Gyülekezete oktatási-nevelési intézményeiben folyó munka átmeneti átszervezéséről
Magyarország Kormánya, valamint a járványügyi hatóságok utasításai és ajánlásai alapján a Hit Gyülekezete által fenntartott általános iskolák, középiskolák, művészeti iskolák és szakképző iskolák 2020. március 16-tól kezdődően – az intézkedés visszavonásáig – zárva tartanak.

A Hit Gyülekezete által fenntartott óvodák 2020. március 17-től – az intézkedés visszavonásáig – zárva tartanak.

Az intézményekben - az intézkedés visszavonásáig - megszűnik minden személyes ügyintézés, helyben működő szolgáltatás.

A tanév sikeres befejezéséhez, az oktatási tevékenység biztosításához az intézményekben távoktatást kell kialakítani. Az ehhez szükséges informatikai kapacitás biztosítása, a távoktatás rendszerének kialakítása és működtetése az intézmények feladata és hatásköre.

Az intézmények - az intézkedés visszavonásig - nem folytatnak gyermekfelügyeletet és gyermekétkeztetést. Ezeket a szolgáltatásokat szükség esetén a tanulók, gyermekek lakóhelye szerint illetékes önkormányzati, illetve állami fenntartású iskolák szervezik meg.

A tanulók és  óvodás gyermekek felszerelését, taneszközeit a szülők – vagy felnőtt korú családtagok – 2020. március 17-én kedden vihetik el, az intézmény által meghatározott időszakban.

A tanulók az intézkedés visszavonásáig – életkortól függetlenül – nem léphetnek be az intézmények épületeibe.

A szükséges adminisztrációs feladatok ellátásához az intézmények a lehető legrövidebb idő alatt online ügyintézésre állnak át.

Az intézményekben munkaidőben felelős vezetőnek kell tartózkodni. A helyettesítési rend kialakítása az intézmény szabályzatai szerint történik.

Az intézmény pedagógus és nem pedagógus alkalmazottainak foglalkoztatásáról az intézmény vezetője rendelkezik, különös figyelemmel arra, hogy …

-          az online végezhető munkát az alkalmazottak lehetőleg otthonról végezzék,

-          a 60 év feletti, vagy krónikus alapbetegségben (szív és érrendszeri megbetegedések, asztmatikus betegségek, cukorbetegség, daganatos betegség, vesebetegség) szenvedő alkalmazottak tartózkodjanak otthon,

-          az intézményben dolgozók lehetőség szerint ne használják a tömegközlekedési eszközöket.

Az online munkarend időtartama alatt munkajogi szempontból a 2020. március 16-i állapot az irányadó.

Az intézmények gazdálkodásában törekedni kell a tartalékolásra, a nem sürgető kiadások átütemezésére, a nem létfontosságú projektek elhalasztására.

Jelen intézkedések visszavonásig, illetve addig vannak érvényben, míg az illetékes államigazgatási szervek döntései vagy a fenntartó hatáskörében hozott döntések meg nem változtatják őket.

Intézményeinkben minden intézkedést, döntést az élet- és egészségvédelem szempontjainak kell alárendelni.

2020. március 16.  

 

Horváth András

oktatási főigazgató

Aktuális híreink