HIT GYÜLEKEZETE
2022. 09. 16.
Örüljünk, mert jó reménységünk van!
A szeptember 10-ei istentisztelet összefoglalója
Napjainkban mintha elszabadult volna egyfajta mérges indulat, melynek hatására az emberek egy része rágalmazóvá, mocskolódóvá vált, egy másik részük pedig, akik ezt az elsilányosodást látják elvesztették az életerejüket, félelembe, depresszióba csúsztak. A világ vezetőinek alternatívái a problémák megoldására sok esetben Isten tervével és ígéretével teljesen ellentétesek. Nekünk az Úr ígéreteihez kell ragaszkodnunk, ezeket kell szem előtt tartanunk és hirdetnünk. Ha így teszünk, akkor meg tudjuk őrizni a reménységünket és az örömünket.

A világ istentelensége és az Úr válasza erre

A világban tapasztalt negatívumok félelmet, kilátástalanságot keltenek sokakban, de a Bibliában Isten olyan ígéreteket tett, melyek alapján előre tudhatjuk, hogy mi lesz ennek a világkorszaknak a végkimenetele. Ha ezekre ráállunk két lábbal, akkor minden nap örömöt és reménységet találunk. A második zsoltár is egyike azoknak az igéknek, melyek bemutatják, hogy milyen lesz az emberek állapota a világkorszak végén, illetve elmondja azt is, hogy mi lesz az Úr erre adott válasza.

Zsoltárok 2:1-3-ban azt olvassuk, hogy a pogányok dühösködnek, hiábavalóságokat beszélnek, felkerekednek, hogy együtt tanácskozzanak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy fellázadjanak Isten világgal kapcsolatos terve ellen. 

A pogányok “dühösködése” azt az állapotot jelöli, amikor a nép csőcselévé válik, tolongás, forrongás, zsibongás jellemzi, felbomlik a társadalom hagyományos rendje, majd megjelenik a mérges indulat az emberekben, mely csak rossz eredményeket szül: 

A mérges indulat félre fog vinni! Ne csak a romlott vágyaidat feszítsd meg, hanem az indulataidat is!

A világunkban tapasztalt lelki feszültségek oka a szellemvilágban keresendő, az ott történő feszültségek vannak hatással az emberek viselkedésére is. A feszültség ki fog csúcsosodni a Biblia alapján egy olyan korszakba, melybe ha Isten nem avatkozna be, akkor az emberek képesek lennének elpusztítani az egész világot saját magukkal együtt.

Mindemellett sok ember fel se fogja, hogy a világ szétesőben van: “a népek hiábavalóságot gondolnak” azt jelenti, hogy nem a lényegről, a valóságról gondolkodnak az emberek, hanem értelmetlen, üres témákkal vannak elfoglalva, melyek nem képviselnek értéket. Nem csak Isten beszédétől fordulnak el, hanem még a tudománytól, az értelmes emberi beszédtől is, helyette pedig olyan témák foglalkoztatják őket, mint az okkultizmus, a babonaság, a kuruzslás, vagy olyan társadalmi témák, mint a gender kérdés, az anticionizmus, globalizmus. A közösségi oldalakon is mocskolódás, szidalmazás megy folyamatosan. Ezek teljesen felesleges időtöltések, ráadásul még károsak is az ember egészségére, lelki állapotára. 

Számunkra azonban ezek mind jelzésértékűek, hogy Jézus közel van, épp ezért nem mindegy, hogy milyen dolgokra fordítjuk az időnket.

Fiatalon azt gondolja az ember, hogy annyi ideje van, hogy bátran befektethet hasznontalan dolgokba … kezdj el már fiatalon okosan gazdálkodni az időddel!

Nem szabad az erőnket a paráznáknak, prostituáltaknak, bűnnek adnunk, ezek csak betegségeket, problémákat okoznak. Olyan ellenségeskedésekbe sem szabad belemenni, melyek nem mozdítják elő az Úr munkáját, hanem csak az ördögnek kedveznek, aki a feszültséget gerjeszti.

Amikor pedig arról beszél a zsoltáros, hogy a Föld királyai “együtt tanácskozzanak az Úr ellen és az ő felkentje ellen” arra utal, hogy a nemzetek vezetői összefognak, hogy egy teljesen istentelen rendszert alapítsanak. Az eredetiben az “együtt” szó helyett az szerepel, hogy  “egységben”. 

Ez történt akkor is, amikor Jézust megfeszítették: Heródes, a főpapok és Pilátus összefogott pedig nem szerették egymást. Az egységük Jézus Krisztus gyűlöletén alapult. Ugyanez történik ma is, a hatalom képviselői nem értenek egyet sok dologban, a nép irányában nem korrektek, de ha egységbe tömörülnek akkor képesek uralni a világot. Ezt az egységet a Sátán hozza létre, mert meg akarja akadályozni Izrael újjászületését és az egyház elragadtatását, az új korszak eljövetelét, mely Isten terve és mely a Sátán uralmának a végét jelenti majd. 

A “szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!” rész pedig arról szól, hogy az emberek teljesen fellázadnak az ellen, hogy Isten dicsősége leszálljon a Földre. A “cancel culture” kiterjed az utolsó időkben Isten-, és az ő ígéreteinek az eltörlésére. 

Az eltörlési kultúrával szemben hűségesnek kell maradnunk az evangéliumhoz és Isten beszédéhez! 

Zsoltárok 2 második felében az Úr pogányok lázadására adott válaszát olvashatjuk. A pogányok indulata, lázadása, haragja váltja ki Isten nagy haragját a világ végén. Ennek eredményeképpen olyan nagy nyomorúság lesz a Földön, amilyen még sose volt a történelem során. Isten ígéretének a beteljesedését pedig senki sem fogja tudni megakadályozni.

Érzelmi feszültségek és a harag

Napjainkban nagyon sokan elvesztik az életerejüket, a motivációjukat az élethez, egyszerűen kiégnek az emberek - fontos épp ezért, hogy erősítsük meg magunkban és egymásban is az örömöt, a reménységet. Bár sokszor úgy tűnik, hogy a gonoszság erősebb mint mi, de nekünk mégsem szabad ezeknek a negatív életérzéseknek alámennünk, hanem arra kell néznünk, hogy mit tett Jézus értünk és hogy mit ígért nekünk.

Valljuk be őszintén, hogy lelki, érzelmi területen mindegyikünknek van bőségesen harca és küzdelme, hogy ne a frusztráltság, a kudarc, a vereség, a kilátástalanság, a reménytelenség uraljon le bennünket! 

Vannak olyan érzelmi problémák, melyekkel az ember nem tud kiegyezni. Az teljesen normális, hogy a rosszra, a sértésre reagál az ember valahogy, viszont az már probléma, ha az indulattal, a haraggal nem tud valaki megbirkózni.

Ha nem feszítjük meg az indulatainkat, megszomorítjuk a Szent Szellemet és kiesünk a vezetéséből.

Emiatt a mérges indulatainkat meg kell tanulni kezelni, meg kell őket öldökölni. Van Istentől származó szellemi harag, ez a gonoszság ellen irányul, ellenállóvá tesz azzal szemben. Azonban ha testi és pszichikai harag van bennünk, akkor ezek meg tudják akadályozni az Istentől való szellemi harag kifejlődését.

Az ígéretünk

Jelenesek 12:1-5-ben olvashatjuk Isten tervét Izrael és az igaz egyház kapcsán. A napba öltözött asszony és a vajúdó asszony képe ugyanazt az asszonyt két különböző állapotban mutatja be. A napba öltözött asszony a dicsőséges Izraelt jelképezi, Isten terve ugyanis az, hogy helyreállítsa a népét, ez egy szülési folyamaton keresztül tud csak megvalósulni. Mivel a világ minden módszerrel megpróbálja megakadályozni az újjászületését, ezért olyan kínkeserves a vajúdási folyamat. Ugyanez igaz az egyházra is, meg kell, hogy szülessen az igaz egyház, melyet Isten az utolsó időkben el fog ragadni a nagy nyomorúság elől. János Evangéliuma 16:20-22 is a vajúdó asszonyhoz hasonlítja a keresztényeket, akik sírnak, a világ pedig úgy tűnik, hogy velünk szemben örül. Az igevers reménységet is tartalmaz, a bánat ugyanúgy örömbe fog fordulni, mint ahogy az asszony is kínlódik a gyermek születése során, de amikor már a kezében van a kisbaba elfelejti a fájdalmat és boldog, hogy ember született a világra. 

A világban hiába próbálja lenyomni és megváltoztatni Isten tervét, mert ez lehetetlenség. Meg fog valósulni Izrael újjászületése és az egyház világrajövetele és elragadtatása is. Zsoltárok 89:35-38-ben Isten megerősítette, hogy hűséges marad a népéhez és a Dávidnak tett ígéretéhez örökké. Bármit is csináljon a világ, Isten nem fogja megváltoztatni azt, amit ígért Izraelnek és a keresztényeknek. Ha a szívünkbe befogadjuk ezt a látást, akkor minden nap van vigaszunk, örömünk.

A bajt hittel nézd - közel van az Úr eljövetele, hamar és gyorsan átveszi majd Isten a világ fölött az uralmat, beköltözik Jeruzsálembe és találkozni fogunk Jézussal.

Isten megígérte, hogy aranykor fog következni, a Föld maga lesz a Menny. Válságba fog kerülni az egészségügy, az orvosi pálya, mert nem lesz beteg ember, vagy ha lesz, Jeruzsálemben meggyógyulnak majd. Az ember elesett állapota megszűnik. A temetők ki fognak ürülni. Nem lesz forradalom, polgárháború, kizsákmányolás, nem lesz kiszolgáltatottság, nem lesznek lusta, rest, élősködő emberek. 

Reménységgel és szorgalommal kell készülnünk az Úr csodálatos eljövetelére. Ezt kell látnunk magunk előtt, mert ez az igazság. A képzeletünket messze meghaladja, hogy milyen dicsőség és milyen áldás fogja betölteni a Földet.

Hogyan stabilizálódjunk?

A világban semmit sem veszíthetsz, csak nyerhetsz, ha az Úr Jézus Krisztusban élsz!

Ha a lelkiismeretünk tiszta, akkor a szellemünk a Szent Szellemmel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Jézushoz tartozunk, érvényes ránk kegyelemből Jézus megváltó munkája, mert befogadtuk őt a szívünkbe és vele élünk. Bár úgy tűnik, hogy az ördög felsorakoztatta a seregeit ellenünk és úgy látszik, mintha az egyház egy tehetetlen, gyenge emberekből álló közösség lenne. Ne fogadjuk el azt, amit a világ be akar vésni a lelkünkbe, hogy “nekünk nincs jövőnk”, “álljunk át az ellenséghez, mert az a győztes oldal”.

Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, eszünk ágába sincs átigazolni másik csapatba, mert a legjobb csapatba tartozunk, Isten népéhez! Ne hagyd, hogy megfosszanak attól az identitástól, amit megkaptál az újjászületés révén! 

Jézus Krisztus már győzött és hamarosan vissza fog jönni, hogy ezt egyértelművé és mindenki számára láthatóvá is tegye. Addig viszont csak hit által tudjuk megragadni, hogy mi örökösei vagyunk Krisztusnak.

A megváltás valósága azért hit által ragadható meg, hogy minőségi emberekké váljunk, mert a hit változtatja meg az embert, nem a látás.

A keresztények feladata

A világ szétesés folyamatában áll, ez a szétesés egyre gyorsul. Mi nem annak örülünk, hogy a világ bajban van, hanem annak, hogy ha a világ kezd működésképtelenné válni az annak a jele, hogy Jézus eljövetele közel van. A mi feladatunk nem az, hogy ezt a problémát megoldjuk, mert Jézus Krisztus már eljött azért, hogy megváltsa a világot. A mi feladatunk, hogy ezt az üzenetet közvetítsük a világ felé. Ha kell az embereknek Jézus Krisztus, akkor tudunk nekik segíteni. Féknek kell lenni a keresztényeknek a gonoszsággal szemben. Imádkoznunk kell a politikusokért, hogy bölcsen tudjanak döntéseket hozni, hogy ne sürgessük a nagy harag napját.

Ne azonosuljunk a világgal, az örömünk abból fakad, hogy van egy olyan nagy ígéretünk, hogy Jézus vissza fog jönni - az ezzel kapcsolatos reménység és vízió pedig meg fogja őrizni bennünk az örömöt.

Inspiráló ebben Odysseus története, akinek a célja a hazajutás volt Ithaca szigetére. Amikor a tengeren hajóztak és eljutottak a szirének által uralt térséghez azt a tanácsot kapta Odysseus, hogy kötözzék magukat a legénységgel együtt az árbóchoz, hogy ne tudják elcsábítani őket a szirének. Ezáltal menekültek meg a haláltól. Nagyon sok bölcsesség van ebben a történetben. Nekünk is oda kell magunkat kötözni Jézus Krisztushoz, az Igéhez, hogy megmaradjunk a mai világban.

Oda kell kötözni magadat az Úr Jézus Krisztushoz

Jézus Krisztus az egyetlen megoldás, rá kell építenünk a házunkat, két lábbal kell állnunk ezen az igazságon. Nem szabad attól sem megijedni, ha nem jönnek be a számításaink, ha áldást várt az ember és a visszájára fordul a dolog. Sokszor az Úr dialektikusan visz minket előre - azaz először olyan dolgok történnek, melyek a hitünkkel ellentétesek, viszont ha kitartunk ebben a helyzetben is, akkor meg fogjuk látni, hogy igaz az, amit Isten mond, a pusztító erők ellenére is megvalósítja azt, amit megígért. 

Aktuális híreink