Ne félj a jövőtől!

#hit
#remenyseg
Megyesi Anna | 2020. 03. 05.
Németh Sándor 2020. február 29-i prédikációjának összefoglalója
A Szent Szellem mindig kész megújítani az emberben levő erőt, a belső ember szellemi erejét, amely ha kell, vírusölő hatással is rendelkezik. Mi a szív emberei vagyunk, mert az Úr a szellemünket életre keltette a kegyelmével. A szellemünkben fénylik az örök világosság, ami meg tudja világítani az utat, amin járnunk kell. Ugyanakkor a földi életünk nem mentes a viharoktól. Az evangéliumban ezért szerepelnek viharokról szóló történetek, amelyek profetikus módon nyújtanak támogatást számunkra ezekben az időkben.

Mt 14:22-33

Isten azért engedte bele a tanítványokat ebbe az élethelyzetbe, hogy megtanulják, nem csak a csodák veszik körül őket, hanem ellenerők is hatással vannak az életükre. Nem állhatunk mindig a napfényes oldalon, mert vannak viharok. Most is olyan időszakban élünk, amikor a horizonton rendkívül sötét felhők tornyosulnak. Nem csak a járványok jelentenek nagy fenyegetést a világra, hanem egy gazdasági válság lehetősége is fennáll, ezért okulnunk kell a 2008-as válságból. Eszes fiakként a nyárban kell gyűjtenünk, tartalékokat felhalmoznunk – de nem csupán fizikai értelemben. Ezekben az években előfordulhat, hogy több válság is ránk szakad, a kihívásoktól azonban nem szabad megijednünk. Ahogy Pál is mondta, a keresztényeknek is sok háborúság során kell bemenni az Isten országába.

Ez a történet profetikus, tele van jelképekkel és szimbólumokkal, amik a földi életünkkel vannak párhuzamban. A hajó a hit által való élést jelöli. A hitben nem szabad hajótörést szenvednünk. Isten azért hívott el minket, hogy belépjünk Isten országába, királyságába. Az első legfontosabb dolog az újjászületés után, hogy az ember valóságértelmezése megváltozzon és az Ige alapján álljon.

A hitben nem lehet hinni, ugyanis a hit tárgya nem lehet maga a hit. Az igazi hit mindig Isten Igéjére irányul, arra, amit Isten mond, a többi hit értéktelen, nem tud megtartani.

Ha Isten Igéjében hiszel, az azt jelenti, hogy az Ige bent van a szívedben, és ez által benne van annak az élete és ereje is. Ezért mondja Dávid, hogy az ige a szívének kősziklája.

Például Isten Ábrahámnak az mondta: sokaság atyja leszel. Ábrahámnak ekkor még nem volt egyetlen fia sem, mégis elhitte amit Isten mondott neki, nem a láthatókra nézett. Így az Isten által mondott ige bekerült a szellemébe és ott elkezdett élni. Megváltoztatta Ábrahámot és Sárát is, és százéves korában is tudott gyermeket nemzeni. Isten Igéje akkor tud robbanni az életünkben, amikor először bekerül a szívünkbe és mi megőrizzük benne a hitünket.

Amikor Gábriel megjelent Máriának, akkor fantasztikus dolgokat mondott neki. Kijelentette a Messiás születését és annak különleges körülményeit, hogy a Szent Szellem fogja beárnyékozni őt. Mária nem kezdett el gondolkodni és okoskodni, hanem azt mondta, hogy „legyen nekem a te beszéded szerint”. Mária ráhagyatkozott az Isten beszédére, az bejött a szívébe, rászállt a Magasságosnak az ereje és így fogant meg. Mária közreműködése, hite nagy szerepet játszott a megfogantatásban. Ha nem működött volna közre, a megfoganás nem jött volna létre. Isten igényli az ember közreműködését és hitét.

A hajó, mint jelkép, előkerül még Jakab levelében is, ahol arra az analógiára hívja fel a figyelmet, hogy nyelv úgy irányítja a sorsunk alakulását, mint a kormánykerék a hajót. A szív bőségéből szól a száj. Amiről a legtöbbször beszélsz, és ahogy arról beszélsz, annak az eredménye a mostani állapotod. A beszéddel irányítani tudjuk a sorsunkat, a jövőnket. Ha az Ige van a szívedben és azt kimondod, akkor az irányítja a sorsodat. A jövő tehát a szívünkben és a szánkban van.

Például, ha azzal azonosulsz, hogy a járványban az emberek megbetegszenek és meghalnak, akkor a félelem beköltözik a szívedbe. Ha megnyitod a szívedet a félelem előtt, és az azokkal azonosulsz a szívedben, akik meghalnak, akkor még ha a koronavírustól nem is, de más betegségtől meghalhatsz. Ehelyett arra gondolj, hogy az Isten Igéje benne van a szívedben! Akkor kell legerősebben hinned, amikor a környezeted a legjobban cáfolná ezt.

A 91. Zsoltár egy „atombiztos” zsoltár, amely meg tud őrizni a gonosztól. A hit beszéde van benne, amivel ha azonosulsz, minden csapás ellen védelmet tud biztosítani. Nekünk, mint Máriának, azt kell mondanunk, hogy „legyen nekem a 91. zsoltár szerint”. Meg van írva, hogy a járványtól (dögvész) Isten embere nem fél, hanem hittel harcol. Ma különösen fontos, hogy ezeket az igéket beengedjük a szívünkbe.

Az evangéliumban szereplő történetben a hajózás este kezdődött és az éjszaka negyedik részéig tartott. Ez pontosan meghatározza, hogy a Krisztus teste milyen pályafutáson megy keresztül. Az este pünkösdkor volt, és most kezdünk belehajózni az éjszakába. Az Úr az éjszaka negyedik részében – akkoriban ez hajnali háromkor volt – jön vissza, és kiragadja az egyházat a sötétségből. A Bibliában a sötétség azt jelenti, hogy a nemzetek (aminek a vizek, a tenger is szimbóluma) Istentől távol vannak. Az Istentől való távolság fokozatosan nő, ahogy az est után a sötétség egyre sűrűbben száll a földre, úgy nő a gonosznak is a befolyása a világon.

Most még nem tudjuk pontosan, hol tartunk az éjszakában, de az biztos, hogy egyre jobban a sűrűje felé tartunk. Az éjszaka keresztény-ellenes, törvénytelen időszak, melynek célja, Európa kereszténytelenítése. Olyan dolgok vannak felmagasztalva, amelyek Isten dolgaival szemben állnak, és megbélyegzik azokat, akik Isten Igéjét valóságosan gyakorolni akarják.

Tisztában lennünk azzal, hogy lehetetlenség vihar nélkül a túlsó partra érni, mert mielőtt eljönne a Messiás, Isten meg fog rázni mindent (Aggeus próféciája): az egeket, a tengert, a szárazföldet, a nemzeteket. Az Úr a rendíthetetlen dolgokat akarja a romlott dolgok helyére állítani. Ennek a szülési fájdalomnak a folyamatában vagyunk, ez a prófécia érint bennünket.

Ne engedd, hogy a hit szellemét a félelem, a rettegés, a fóbia, a pánik kisöpörje a szívedből! Ragaszkodj Isten beszédéhez, hogy a félelem ne tudja kikezdeni a belsődet, mert akkor nem fogod elérni a túlsó partot.

Most van itt az ideje a lelkünk és szellemünk megerősítésének, a raktáraink feltöltésének – ezt pedig nem csak fizikai szinten kell érteni, hanem szellemi értelemben is. A legtartósabb táplálékforrás Isten beszéde.

A vihar közvetlenül a kenyérszaporítás csodája után jött. Isten néha megengedi, hogy a csodák után az ellenség erejét is megtapasztaljuk, de az evezésben nem hagyott minket egyedül. Az Úr felment a mennybe tulajdon vérével az Atya elé, és azóta is folyamatosan közbenjár értünk. Jézus mint fej, ragaszkodik az igazi egyházhoz, ami Krisztus teste, amiben benne van az ő Szelleme, mert az ő Szellemével vagyunk megitatva. A testet és a fejet pedig nem lehet elválasztani egymástól. A normális emberek védik a testüket, gondozzák, szeretik, Jézus Krisztus pedig még inkább. Nincs olyan körülmény, hatalom, vagy sátáni erő, ami miatt a fej eleresztené a testet.

A következő időszakban sok probléma és gond fog felszínre jönni, de ez számunkra vizsgateszt. Néha a meleg, déli szél duzzasztja a vitorlánkat, és szépen siklik előre a hajó, de nem ez az egyetlen szél a tengeren, mert vannak ellenszelek. Nem könnyű időszak előtt áll a világ - különösen Európa - mert nincs erős, jó vezetője az embereknek. Magyarország ezen a téren még a szerencsésebbek közé tartozik. nagyon fontos tehát imádkozni a vezetőkért, mert az Ördög szereti felülről befolyásolni a dolgokat. A hamis egyház is így alakult ki. Mindig igyekszik úgy csinálni a dolgokat, hogy Isten akaratával ellentétes folyamatok, történesek jöjjenek létre.

A tanítványok a viharban kínlódtak. Van olyan, hogy kínlódunk az ellenszélben, de ilyenkor az ember nem figyelhet a szelekre, hanem imádkozni kell. Nagyon fontos, hogy szeressünk imádkozni! Az Isten beszédével való imádkozás ebben az időszakban kulcsfontosságú.

Ha már megtértél, betöltekeztél Szent Szellemmel, és megvan a bűnbocsánatod, mégsem szeretsz imádkozni és Bibliát olvasni, az nem természetes, valószínűleg egy démon áll a háttérben. Sok hitető és vallásos démon van, akik megpróbálják a hívőket elidegeníteni a szellemi élettől. A Sátán tudja, hogy ha imádkozol, mindent el tudsz érni. Ha viszont nem imádkozol, nincs meg a kontaktus a fej és a test között, hanem csak a saját képességeidre támaszkodsz, és a természetedben lévő korlátok azonnal megjelennek az életedben. Viszont, ha fel tudod tárni az Úrnak a kéréseidet és szükségeidet, akkor megszűnnek a korlátaid, és járni tudsz a vízen. Az Úr fölötte áll mindennek, és azt akarja, hogy mi is a vízen járjunk, és a vele való főséget megtartsuk. Ima nélkül ez nem működik. Minden nap szüksége van az embernek arra, hogy beszéljen Istennel. Ezért engedi meg az Úr, hogy a tengeren viharok alakuljanak ki, mert a szükségben az ember felismeri, és kiált az Úrhoz a szabadításért.

A viharok között nagyon sok embernek meg fog újulni az imaélete, az Istennel való kapcsolata minőségileg javulni fog, és el fogja kötelezni még jobban magát, hogy Isten ügyét szolgálja, ennek megfelelően pedig bölcs döntéseket fognak hozni. A beszéded meghatározza az életed irányát, a morális és szellemi tartalmát, így Istennel az életed a szemközti part felé fog haladni. A szemközti part az Isten uralma, az innenső part a világ, ahonnan Isten kihívott minket.

A válságokban felsejlik, hogy a világ problémái soha nem voltak megoldva és nem is lesznek, amíg az Úr vissza nem jön.Amíg nincs válság, az embereknek nem tűnik fel a törékenységük, de a válságban rájönnek, hogy mennyire bizonytalan minden. Akik túlélik a válságokat, azoknak beépül az élettapasztalatába, és ha bölcsek, akkor szerződést kötnek Istennel, életbiztosítást az előrehaladásért.

Ha viszont nem támaszkodsz Isten hatalmára, akkor a haladás megáll a válság idején, és a viharos tenger hullámai kényükre-kedvükre dobálnak.

Ma ilyen időket élünk, viharos időben hajózunk, és előttünk sötét szellemi erők tornyosulnak. Ilyenkor támaszkodj Istenre, és ne engedj a kétségbeesésnek, mert a kétségbeesett szavak sorsromboló erővel bírnak. Figyelj arra, hogy a krízishelyzetben Isten Igéje jöjjön ki a szádból, mert az fent fog tartani a vízen. Ez az idő ezért arra való, hogy megerősítsük magunkat az Isten Igéjében, és feltöltsük Igével a raktárainkat. Ellenerők vannak és lesznek, gyötrelmek és kínlódás is, de mindez még csak a szülési fájdalmak kezdete.

Az éjszakának még nem vagyunk a negyedik szakaszában. A világban nőni fog a törvénytelenség, a Szent Szellem-ellenes sötét erők és a vallásos hitetés. Aki az Isten Igéjéhez ragaszkodik, és megtartja a vele való személyes közösséget, az túléli. A Példabeszédekben azt olvassuk, hogy aki megveti, vagy megutálja Isten beszédét, az megromlik. A vallásos démonok célja, hogy megutáltassák az emberekkel a szellemi életet, Isten Igéjét, és az Isten Igéjébe vetett hitből való életet. Azok a hívők, akik nem állnak ellene és nem harcolnak e folyamatok ellen, előbb-utóbb süllyedni fognak, ahogy a kételkedő Péter is süllyedni kezdett a hullámok között.

A felhalmozódott negatív élettapasztalatokat ezért ki kell üríteni a szívünkből, mert megkeményíthetik a szívet, a megkeményedés pedig falat hoz létre a szív és Isten Szelleme között, így az igehirdetés csak akusztikai élmény lesz, nem tudja úgy átjárni a személyiségét, mint a megtérése idején.

Isten Igéje távol tartja a gondokat, és megakadályozza a szívünk sérülését. Nincs olyan ember, akit a világ meg ne sebesített volna. Mindenkinek a lelke és a szelleme szenved sérülést, a Szent Szellem viszont itt van, és kész kijavítani a viharkárokat, kárpótol, kiegészít, helyreállít, és kész a károk négyszeresét is visszaadni. Ne a világtól várd a segítséget magadnak, hanem hitből élj, mert az igaz ember hitből él, és Isten soha nem fogja cserben hagyni!

A viharos időszakban meglátszik a hatalmi, társadalmi, politikai viszonyokban, gazdasági rendszerben, hogy mekkora hatalma van a Sátánnak. A korszak végén pedig a Sátán hatalma egy világrendszerben fog testet ölteni, és meglátják az emberek a Sátán valódi hatalmát és annak nagyságát. Ennek a következménye, hogy Jézust csak kísértetnek fogják látni emiatt, ahogy a tanítványok is kísértetnek hitték, amikor a szembeszél erejével küszködtek.

Az evangéliumban egy másik történet is szerepel, amiben Jézust kísértetnek hiszik a tanítványok. A világtörténelem két legsötétebb napja az volt, amikor a názáreti Jézus Krisztus lent volt a Seolban. Ez a két nap előképe annak, amit az éjszaka negyedik szakaszában fognak átélni a hívők. A tanítványok, szembesülve az ellenség hatalmával, amivel a legyőzhetetlennek hitt Mesterüket kivégezte, magukra zárták az ajtót - hiszen, ahogy Jézus is mondta, hogy ha eljön az éjszaka, senki sem cselekedhet. Jézus viszont feltámadt, és megjelent a bezárkózott tanítványoknak, azok pedig megijedtek, mert még elevenen élt bennük a három nappal korábbi eseménysor. Még maguk előtt látták Pilátust, Kajafás és Annás főpap hatalmát, a kivégzést, a tömeg vicsorgását, a kiabálás még ott volt a fülükben (Feszítsd meg! Feszítsd meg!).

Amikor az ellenség ilyen drasztikusan és brutálisan megmutatja az erejét, akkor kell a nagy hit, hogy az ember meg tudja őrizni az Isten Igéjébe vetett hitét.

A tanítványok mindazt a hitet elvesztették, amit Jézus szolgálata ébresztett bennük.  A félelem, a pánik és az ijedtség egy pillanat alatt rövidzárlatot okozott a tanítványok szívében, egy pillanat alatt kidobta a szívükből az Isten Igéjét. Mindez annak ellenére történt, hogy milyen csodákat és fantasztikus gyógyulásokat láttak. Az emberi természet ilyen. Amikor az ember szembesül a Sátán mérhetetlen gonoszságával, akkor összetörik.

A második világháború idején az emberek nem tudták elmondani azt a borzalmat, amit láttak, mert ilyen mélységet, ilyen gonoszságot és sötétséget még nem élt át az emberiség, s meglátták a Sátán erejét. Az ember ilyenkor ezt a fájdalmat nem tudja kimondani. Az emberek ezért vesztették el azt a kevéske kis hitet is, és tették fel a kérdést, hogy akkor hol van Isten? Ha ilyen nagy a gonosz, és ilyen gyenge Isten, akkor mi értelme van a hitemnek? A hit nagyságát ugyanis nem a vallás, a tradíció, a szokások, a rituálék tartják fenn, hanem Isten beszéde. A szívet az igehallgatás megnyitja és feltölti mennyei erővel és hatalommal és ez a szív kősziklája.

A tanítványok három és fél éven keresztül látták, ahogy Jézus, a szeretett mesterük mindent megoldott, sétált a viharos tengeren, halottakat támasztott föl, meg akarták többször ölni, de nem tudták elfogni. A tanítványokban kialakult az a meggyőződés, hogy ezt az embert nem lehet legyőzni. Aztán a legyőzhetetlen Mesterük egy esendő, megalázott ember lett előttük, s meglátták, hogy még nála is nagyobb a Sátán. Ezért amikor megjelent előttük, kísértetnek gondolták, mert az emberi tapasztalatok alapján csak ez lehetett a magyarázat, nehezen tudták elhinni, hogy Isten ereje mégis nagyobb mindannál a gonoszságnál, aminek korábban tanúi voltak. Ezért hívta őket Jézus, hogy „gyertek, tapintsatok meg, van emberi csontom és húsom, én vagyok a feltámadott Úr, legyőztem a halált és a pokol legnagyobb erejét, ez a csont és hús emberi”.

Megyesi Anna | 2020. 03. 05.